Dlaczego wyświetla się alert dotyczący programu Flash Player?

Aby móc wyświetlać zawartość Flash w dokumentach PDF, portfolio PDF i innych funkcjach, potrzebny jest program Flash Player. Programy Adobe Reader i Acrobat nie zawierają już programu Flash Player, a funkcje wymagające zawartości Flash korzystają aktualnie z lokalnej kopii Flash dostępnej w urządzeniu. Dzięki tej nowej strategii użytkownicy i administratorzy mogą zarządzać aktualizacjami do programu Flash Player niezależnie od aktualizacji programu Acrobat.

Instalowanie programu Flash Player przez użytkowników końcowych

  1. Przejdź na stronę pobierania programu Adobe Flash Player dla komputerów z systemem Windows | dla komputerów Mac.

  2. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Instalator programu Flash Player zostanie pobrany do komputera.

  3. Otwórz lub dwukrotnie kliknij pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. 

Instalowanie programu Flash Player na potrzeby działu IT

Działy IT firm i administratorzy powinni pobrać i zainstalować instalator przeznaczony do dystrybucji w danej organizacji. W tym celu należy najpierw przejść tutaj: Flash Player — dystrybucja.

Wymagania systemowe oprogramowania Flash Player

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online