Flash Player | Acrobat, Acrobat Reader

Firma Adobe zakończyła wsparcie dla programu Flash Player z końcem 2020 roku, dlatego zachęca projektantów do migracji istniejącej zawartości Flash do nowych otwartych formatów, takich jak HTML5, WebGL i WebAssembly. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wycofanie obsługi programu Flash Player.

Zapoznaj się ze szczegółowym powiadomieniem firmy Adobe: Flash i przyszłość zawartości interaktywnej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?