Uaktualnianie programu Acrobat DC

Pliki i składniki programu Acrobat DC mogą być uaktualniane na różne sposoby. Pewne uaktualnienia stają się dostępne po otwarciu konkretnego dokumentu Adobe PDF włączającego proces uaktualniania w sposób automatyczny. Jeśli na przykład użytkownik otworzy dokument, w którym są używane czcionki azjatyckie, zostanie wyświetlone pytanie o zgodę na pobranie tych czcionek. Inne uaktualnienia są dostępne wyłącznie za pośrednictwem menu Pomoc i muszą być instalowane ręcznie. Niektórych uaktualnień można dokonać obydwiema metodami.

Ręczna aktualizacja oprogramowania

 1. Wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmienianie preferencji uaktualniania

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Preferencje (Mac OS).

 2. Wybierz moduł uaktualnień z obszaru Kategorie po lewej stronie.
 3. W części Sprawdź uaktualnienia wybierz jedną z następujących opcji instalowania uaktualnień:

  Automatycznie instaluj uaktualnienia (zalecane)

  (Windows) Program Acrobat regularnie sprawdza dostępność ważnych uaktualnień, pobiera je i instaluje automatycznie. Po zakończeniu mały komunikat w obszarze powiadomień informuje cię o zaktualizowaniu oprogramowania. Ta metoda jest najlepszym sposobem zapewnienia aktualizacji i bezpieczeństwa programu Acrobat.

  Automatycznie pobieraj uaktualnienia, ale pozwól mi wybrać, kiedy mają zostać zainstalowane

  Program Acrobat regularnie sprawdza dostępność ważnych uaktualnień i pobiera je. Program Acrobat informuje cię o rozpoczęciu instalacji.

  Powiadom mnie, ale pozwól mi wybrać moment pobrania i instalacji uaktualnień

  Program Acrobat regularnie sprawdza dostępność ważnych uaktualnień i informuje cię o nich. Możesz wybrać, kiedy uaktualnienia mają zostać pobrane i zainstalowane.

  Nie pobieraj, ani nie instaluj uaktualnień

  Program Acrobat nie sprawdza dostępności uaktualnień. Zamiast tego sam możesz sprawdzać ich dostępność (Pomoc > Sprawdź uaktualnienia). Ta opcja jest najmniej bezpieczna i zalecana jedynie dla organizacji, które wdrażają uaktualnienia za pomocą innych metod.

Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń

Jeśli w organizacji są używane zasady zabezpieczeń oparte na serwerach, w programie Acrobat można skonfigurować regularne sprawdzanie uaktualnień tych zasad. Zabezpieczenia oparte na serwerach są konfigurowane przez administratora, który udostępnia adres URL służący do pobierania uaktualnień zabezpieczeń.

 1. W oknie dialogowym Preferencje w polu Kategorie wybierz pozycję Zabezpieczenia.
 2. W obszarze Ustawienia zabezpieczeń wybierz pozycję Wczytaj ustawienia zabezpieczeń z serwera.
 3. Wpisz adres serwera w polu Adres URL.
 4. Wybierz częstotliwość sprawdzania uaktualnień zabezpieczeń.
 5. Zaznacz opcję Pytaj przed zainstalowaniem, aby otrzymywać powiadomienie przed sprawdzeniem uaktualnień reguł na serwerze.

Wydania elektroniczne

Bezpłatny program Adobe® Digital Editions umożliwia czytanie i organizowanie e-booków i innych publikacji. Program Adobe Digital Editions jest oddzielną, złożoną aplikacją internetową, która zawiera funkcje e-booków ze starszych wersji programu Acrobat.

Po zainstalowaniu Adobe Digital Editions, istniejące elementy półki z książkami są automatycznie importowane i dostępne z nowych półek Digital Editions. Wybrane pliki PDF mogą być odręcznie importowane na półki Adobe Digital Editions.

Uwaga:

Program Adobe Digital Editions jest automatycznie instalowany na komputerze przy pierwszym otwarciu e-booka.

Dodatkowe informacje na temat programu Adobe Digital Editions oraz oprogramowanie do pobrania są dostępne na stronie www.adobe.com/go/learn_acr_digital_pl.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online