Jak uniknąć awarii i problemów z buforowaniem dzięki wtyczce Element 3D firmy Video Copilot

Problem: Unikanie awarii i problemów z buforowaniem dzięki wtyczce Element 3D firmy Video Copilot

Rozwiązanie 1: Zainstaluj najnowsze aktualizacje wtyczki Element 3D i programu After Effects, aby uniknąć awarii i problemów z buforowaniem

Jeśli zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje wtyczki Element 3D i programu After Effects, awarie nie występują. Zainstaluj aktualizacje i wyślij raport o błędach, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane.

Istnieją również poprawki do buforowania do wtyczki Element 3D oraz programu After Effects w aktualizacjach wtyczki Element 3D i aktualizacjach programu After Effects. Te aktualizacje rozwiązują problemy z nieodświeżonymi ramkami przechowywanymi i pobieranymi ze schowka.

Rozwiązanie 2: Sprawdź wydajność GPU, bieżące ustawienia i złożoność sceny

Firma Video Copilot wskazuje, że użytkownicy mający problemy z wtyczką Element 3D uruchamiają ją z ustawieniami wyższymi niż te, które może obsługiwać ich karta lub ze zbyt złożonymi scenami.

Firma Video Copilot zaleca te rozwiązania, aby uniknąć takich problemów.Pamiętaj również, że komputer musi spełniać wymogi techniczne wtyczki Element 3D.

Dodatkowe informacje od firmy Video Copilot dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć tutaj.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto