Brak przycisków czułości nacisku i pochylenia w panelu narzędzi programu Animate.

Opis problemu

Podczas pracy z urządzeniami dotykowymi, takimi jak Wacom i Surface Pro, w panelu narzędzi programu Animate CC brakuje przycisków czułości nacisku i przycisków pochylenia.

Wymagania wstępne

  • Urządzenie Wacom lub dowolny tablet obsługujący czułość na nacisk/nachylenie jest podłączony.
  • Na komputerze zainstalowano najnowsze sterowniki Wacom, a komputer zrestartowano raz. W przypadku urządzenia Surface Pro należy zainstalować sterowniki Wintab.
  • Przyciski czułości nacisku i pochylenia są dostępne tylko w narzędziach pędzla i pędzla malarskiego w programie Animate CC.
  • Upewnij się, że wybrano narzędzie pędzla i rozszerz panel narzędzi, by odsłonić wszystkie narzędzia i opcje, które mogą nie być widoczne w domyślnym widoku. Przyciski czułości i pochylenia są wyświetlane w dolnej części panelu narzędzi. 
  • Przyciski są widoczne dopiero po pierwszym użyciu rysika Wacom w programie Animate. Nie są one widoczne podczas rysowania za pomocą myszki. 

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Urządzenie Wacom

Przejdź do łącza poniżej i pobierz najnowsze sterowniki dla swojego systemu operacyjnego.

Sterowniki Wacom

Po zainstalowaniu sterowników uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy przyciski są dostępne.

Jeśli nie możesz jeszcze wyświetlić przycisków, wykonaj pozostałe kroki wymienione poniżej. 

By zainstalować najnowszą wersję programu Animate CC, uruchom aplikację na komputer Creative Cloud i wykonaj kroki opisane w łączu poniżej:

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Jeśli masz już najnowszą wersję programu Animate CC, lub jeśli przyciski są niedostępne pomimo aktualizacji, spróbuj wykonać następujące kroki.

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższym łączu dla systemu Windows lub MAC, które wyjaśniają, jak odinstalowaćsterownikiWacom.
  2. Przejdź do łącza poniżej i pobierz najnowsze sterowniki dla swojego systemu operacyjnego.
  3. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy przyciski pojawiają się na panelu narzędzi. 

Urządzenie Surface Pro

Animate to aplikacja oparta na technologii WinTab i wymaga sterowników WinTab do wykrywania i pracy z naciskiem i nachyleniem. Pobierz i zainstaluj sterowniki WinTab dla Twojego urządzenia z poniższych łączy, a następnie uruchom ponownie system. 

Surface Pro 3

Surface Pro 4

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online