Brak przycisków czułości nacisku i pochylenia w panelu narzędzi programu Animate.

Opis problemu

Podczas pracy z urządzeniami dotykowymi, takimi jak Wacom i Surface Pro, w panelu narzędzi programu Animate CC brakuje przycisków czułości nacisku i przycisków pochylenia.

Wymagania wstępne

  • Urządzenie Wacom lub dowolny tablet obsługujący czułość na nacisk/nachylenie jest podłączony.
  • Na komputerze zainstalowano najnowsze sterowniki Wacom, a komputer zrestartowano raz. W przypadku urządzenia Surface Pro należy zainstalować sterowniki Wintab.
  • Przyciski czułości nacisku i pochylenia są dostępne tylko w narzędziach pędzla i pędzla malarskiego w programie Animate CC.
  • Upewnij się, że wybrano narzędzie pędzla i rozszerz panel narzędzi, by odsłonić wszystkie narzędzia i opcje, które mogą nie być widoczne w domyślnym widoku. Przyciski czułości i pochylenia są wyświetlane w dolnej części panelu narzędzi. 
  • Przyciski są widoczne dopiero po pierwszym użyciu rysika Wacom w programie Animate. Nie są one widoczne podczas rysowania za pomocą myszki. 

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Urządzenie Wacom

Zainstaluj najnowsze sterowniki Wacom

Przejdź do łącza poniżej i pobierz najnowsze sterowniki dla swojego systemu operacyjnego.

Sterowniki Wacom

Po zainstalowaniu sterowników uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy przyciski są dostępne.

Jeśli nie możesz jeszcze wyświetlić przycisków, wykonaj pozostałe kroki wymienione poniżej. 

Zainstaluj najnowszą wersję programu Animate CC

By zainstalować najnowszą wersję programu Animate CC, uruchom aplikację na komputer Creative Cloud i wykonaj kroki opisane w łączu poniżej:

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Jeśli masz już najnowszą wersję programu Animate CC, lub jeśli przyciski są niedostępne pomimo aktualizacji, spróbuj wykonać następujące kroki.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterowniki Wacom

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższym łączu dla systemu Windows lub MAC, które wyjaśniają, jak odinstalowaćsterownikiWacom.
  2. Przejdź do łącza poniżej i pobierz najnowsze sterowniki dla swojego systemu operacyjnego.
  3. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy przyciski pojawiają się na panelu narzędzi. 

Urządzenie Surface Pro

Animate to aplikacja oparta na technologii WinTab i wymaga sterowników WinTab do wykrywania i pracy z naciskiem i nachyleniem. Pobierz i zainstaluj sterowniki WinTab dla Twojego urządzenia z poniższych łączy, a następnie uruchom ponownie system. 

Surface Pro 3

Surface Pro 4

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online