Konwertowanie skryptów ActionScript na format HTML5 Canvas przy użyciu funkcji Wycinki kodu

 

Operacja

ActionScript

HTML5

Zatrzymaj na tej klatce

stop();

this.stop();

Kliknij, aby przejść do klatki i zatrzymać

gotoAndStop(5);

this.gotoAndStop(5);

Kliknij, aby przejść do klatki i odtworzyć

gotoAndPlay(5);

this.gotoAndPlay(5);

Kliknij, aby przejść do strony internetowej

navigateToURL(new URLRequest(„http://www.adobe.com/pl"), "_blank");

 

window.open(„http://www.adobe.com/pl", "_blank");

Własny wskaźnik myszy

function fl_CustomMouseCursor(event:Event)

{

               nazwa_wystąpienia.x = stage.mouseX;

               nazwa_wystąpienia.y = stage.mouseY;

}

Mouse.hide();

 

function fl_CustomMouseCursor() {

               this.btnNavigate.x = stage.mouseX;

               this.btnNavigate.y = stage.mouseY;         

this.nazwa_wystąpienia.y = stage.mouseY;

Odtwórz klip filmowy

nazwa_wystąpienia.play();

this.nazwa_wystąpienia.play();

Zatrzymaj klip filmowy

nazwa_wystąpienia.stop();

this.nazwa_wystąpienia.stop();

Kliknij, aby ukryć obiekt

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToHide);

 

function fl_ClickToHide(event:MouseEvent):void

{

               nazwa_wystąpienia.visible = false;

}

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener("click", fl_ClickToHide.bind(this));

 

function fl_ClickToHide()

{

               this.nazwa_wystąpienia.visible = false;

}

Pokaż obiekt

nazwa_wystąpienia.visible = true;

this.nazwa_wystąpienia.visible = true;

Kliknij, aby ustalić położenie obiektu

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               nazwa_wystąpienia.x = 200;

               nazwa_wystąpienia.y = 100;

}

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

function fl_ClickToPosition()

{

               this.nazwa_wystąpienia.x = 200;

               this.nazwa_wystąpienia.y = 100;

}

 

Kliknij, aby wyświetlić pole tekstowe

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

var fl_PoleTekstowe:TextField;

var fl_TekstDoWyswietlenia:String = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               fl_PoleTekstowe = new TextField();

               fl_PoleTekstowe.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

               fl_PoleTekstowe.background = true;

               fl_PoleTekstowe.border = true;

               fl_PoleTekstowe.x = 200;

               fl_PoleTekstowe.y = 100;

               fl_PoleTekstowe.text = fl_TekstDoWyswietlenia;

               addChild(fl_PoleTekstowe);

}

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

var fl_PoleTekstowe = new createjs.Text();

var fl_TekstDoWyswietlenia = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition()

{

              

               fl_PoleTekstowe.x = 200;

               fl_PoleTekstowe.y = 100;

               fl_PoleTekstowe.color = "#ff7700";

               fl_PoleTekstowe.font = "20px Arial";

               fl_PoleTekstowe.text = fl_TekstDoWyswietlenia;

               this.addChild(fl_PoleTekstowe);

}

Zdarzenie: kliknięcie myszą

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_MouseClickHandler);

 

function fl_MouseClickHandler(event:MouseEvent):void

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener("click", fl_MouseClickHandler.bind(this));

 

function fl_MouseClickHandler()

Zdarzenie: wskazanie myszą

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler(event:MouseEvent):void

var częstotliwość = 3;

stage.enableMouseOver(częstotliwość);

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener("mouseover", fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler()

Zdarzenie: odsunięcie myszy

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler(event:MouseEvent):void

var częstotliwość = 3;

stage.enableMouseOver(częstotliwość);

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener("mouseout", fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler()

 

Przesuń w poziomie

nazwa_wystąpienia.x += 100;

this.nazwa_wystąpienia.x+=100;

Przesuń w pionie

nazwa_wystąpienia.y += 100;

this.nazwa_wystąpienia.y+=100;

Pojedynczy obrót

nazwa_wystąpienia.rotation += 45;

this.nazwa_wystąpienia.rotation+=45;

Obrót w pętli

nazwa_wystąpienia.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_RotateContinuously);

 

function fl_RotateContinuously(event:Event)

{

               nazwa_wystąpienia.rotation += 10;

}

this.addEventListener("tick",fl_RotateContinuously.bind(this));

 

function fl_RotateContinuously(){

               this.nazwa_wystąpienia.rotation+=10;

}

Animacja w poziomie

nazwa_wystąpienia.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateHorizontally);

 

function fl_AnimateHorizontally(event:Event)

{

               nazwa_wystąpienia.x += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateHorizontally.bind(this));

 

function fl_AnimateHorizontally()

{

               this.nazwa_wystąpienia.x+=10;

}

Animacja w pionie

nazwa_wystąpienia.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateVertically);

 

function fl_AnimateVertically(event:Event)

{

               nazwa_wystąpienia.y += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateVertically.bind(this));

 

function fl_AnimateVertically()

{

               this.nazwa_wystąpienia.y+=10;

}

Efekt pojawiania się klipu filmowego

nazwa_wystąpienia.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

nazwa_wystąpienia.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn(event:Event)

{

               nazwa_wystąpienia.alpha += 0.01;

               if(nazwa_wystąpienia.alpha >= 1)

               {

                              nazwa_wystąpienia.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

this.nazwa_wystąpienia.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn()

{

               this.nazwa_wystąpienia.alpha += 0.01;

               if(this.nazwa_wystąpienia.alpha >= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

               }

}

Efekt zanikania klipu filmowego

nazwa_wystąpienia.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

nazwa_wystąpienia.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut(event:Event)

{

               nazwa_wystąpienia.alpha -= 0.01;

               if(nazwa_wystąpienia.alpha <= 0)

               {

                              nazwa_wystąpienia.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

this.nazwa_wystąpienia.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut()

{

               this.nazwa_wystąpienia.alpha -= 0.01;

               if(this.nazwa_wystąpienia.alpha <= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

               }

}

Kliknij, aby załadować obraz z biblioteki

nazwa_wystąpienia.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToLoadImageFromLibrary);

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary(event:MouseEvent):void

{

this.nazwa_wystąpienia.addEventListener

('click',fl_ClickToLoadImageFromLibrary.bind(this));

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary()

{

              

               var obrazzBiblioteki = new lib.MyImage();

               this.addChild(obrazzBiblioteki);

}

 

Dodaj wystąpienie z biblioteki

var fl_MojeWystapienie:LibrarySymbol = new LibrarySymbol();

addChild(fl_MojeWystapienie);

var fl_MojeWystapienie = new lib.LibrarySymbol();

this.addChild(fl_MojeWystapienie);