Odkryj nowości w programie Animate 19.2 (kwiecień 2019)
audio_spilt

Efekty dźwiękowe

Kiedy ścieżka audio jest dzielona przy importowaniu, efekty dźwiękowe są zachowywane. 

image_handling

Udoskonalona obsługa obrazów

Obrazy można łatwiej eksportować we właściwej rozdzielczości, używając opcji zachowania pierwotnych ustawień obrazu i pominięcia optymalizacji. 

brush_mirror

Odbicia lustrzane pędzli

Podczas szkicowania można zsynchronizować kształty i rozmiary końcówek narzędzi Pędzel i Gumka. 

 

asset_warp

Wypaczanie zasobów

Ulepszony mechanizm wypaczania zasobów pozwala na precyzyjniejsze dopasowanie wyników dzięki funkcjonalnym uchwytom.

frame_effect

Udoskonalony próbnik klatek

Program pozwala pracować z wieloma symbolami i przypinać je w różnych panelach próbnika klatek. 

texture_atlas

Ulepszenia atlasu tekstur

Wyjściowe atlasy tekstur można optymalizować. Opcja generowania wielu bitmap ułatwia obróbkę i optymalizację tworzonych atlasów tekstur.

increment_save

Optymalizacja plików

Dokumenty programu Animate (pliki FLA i XFL) mogą być zapisywane przyrostowo, co ułatwia i przyspiesza ich obsługę. Czas zapisywania do trybu automatycznego odzyskiwania jest krótszy. Program szybko zapisuje złożone dane. 

Program Animate pozwala odrysowywać obrazy z zachowaniem wysokiej jakości. Funkcja obrysu obrazu konwertuje pliki rastrowe — JPEG, PNG, PSD i inne — na kompozycje wektorowe. Dzięki tej opcji można z łatwością utworzyć nowy rysunek na podstawie istniejącej kompozycji przez jej obrysowanie. Na przykład można przekonwertować narysowany na papierze obraz szkicu ołówkowego na kompozycję wektorową przy użyciu funkcji Obrys obrazu. Są dostępne ustawienia predefiniowane obrysowywania, które pozwalają szybko uzyskać pożądany efekt.

Efekty dźwiękowe

W tej wersji programu Animate można podzielić ścieżkę audio w strumieniu na wiele części z zachowaniem efektów. 

Aby podzielić dźwięk na osi czasu:

  1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj do biblioteki.
  2. Wybierz klip audio i zaimportuj go do biblioteki.
  3. Utwórz nową warstwę na osi czasu i dodaj do niej klip audio. 
  4. W obszarze Właściwości > Dźwięk wybierz efekt. 
audio_split
Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego

Więcej informacji można uzyskać w artykule Dzielenie dźwięku na osi czasu.

Udoskonalona obsługa obrazów

Wszystkie zaimportowane obrazy można wyeksportować z dokumentu Canvas bez zmian, czyszcząc pola wyboru Eksportuj jako teksturę i Połącz obrazy w arkusz kształtów w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.Obrazy skompresowane można wyeksportować bez zmian — w tym samym rozmiarze.

Odbicia lustrzane pędzli

Narzędzia Gumka i Pędzel zostały zmienione tak, aby umożliwić ich synchronizację.

Wszystkie opcje podrzędne stosowane do tych narzędzi, takie jak ustawienia nacisku czy pochylenia oraz rozmiar i kształt końcówki, są teraz zapamiętywane nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu Animate.

  1. Gdy w panelu Opcje pędzla jest zaznaczone pole wyboru Synchronizuj ustawienia z gumką, bieżące ustawienia narzędzia Gumka są używane w narzędziu Pędzel. 
  2. Gdy w panelu Opcje gumki jest zaznaczone pole wyboru Synchronizuj ustawienia z pędzlem, bieżące ustawienia narzędzia Pędzel są używane w narzędziu Gumka.

Wypaczanie zasobów

Ulepszony mechanizm wypaczania zasobów pozwala teraz na precyzyjniejsze dopasowanie wyników dzięki funkcjonalnym uchwytom.

Udoskonalony próbnik klatek

Program Adobe Animate umożliwia przypięcie symbolu do próbnika klatek, dzięki czemu można używać narzędzia Próbnik klatek bez aktywnego zaznaczenia symbolu. Przypięty symbol jest zapamiętywany tak długo, jak długo na stole montażowym istnieje jego wystąpienie — nawet po przejściu do innej klatki.

Ulepszenia próbnika klatek pozwalają pracować z wieloma symbolami i przypinać je w różnych panelach próbnika.Kiedy symbol zostanie przypięty, będzie pamiętany tak długo, jak długo będzie istniał w bibliotece, lub do momentu jawnego odpięcia — również po przeniesieniu go do innego dokumentu.

Ulepszenia atlasu tekstur

Atlas tekstur jest to kolekcja tekstur połączonych w jeden duży obraz. Dodano dwie nowe opcje eksportu z atlasu tekstur.

  • Rozdzielczość: Można wybrać rozdzielczość eksportowania: od 0,3 do 3,0.
  • Optymalizuj wymiary:
  1. Kiedy jest zaznaczona opcja Optymalizuj wymiary, nadmiarowe piksele i wymiary bitmapy są usuwane, tak aby uzyskać wymiary będące potęgą dwójki.Kiedy ta opcja jest używana, domyślnie wymiary obrazu — szerokość i wysokość — są wyłączone.
  2. Kiedy opcja Optymalizuj wymiary nie jest zaznaczona, bitmapa jest generowana zgodnie z wybranymi wymiarami.

Domyślnie program optymalizuje (łączy) identyczne klatki w pliku animation.json.

Optymalizacja zapisywanych plików

Dokumenty programu Animate (pliki FLA i XFL) mogą teraz być zapisywane przyrostowo, co ułatwia i przyspiesza ich obsługę. Pozwala to przyspieszyć zapisywanie danych dla trybu automatycznego odzyskiwania i zapisywania złożonych plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online