Dogłębne spojrzenie: panel Essential Sound w Adobe Audition

Opis ogólny

Rok temu program Adobe Premiere Pro wprowadził funkcję Panel kolorów Lumetri, która gromadzi wszystkie doskonałe narzędzia korekcji kolorów z aplikacji Adobe SpeedGrade w łatwiejszy zestaw narzędzi, przystępny dla prawie każdego.  Obiegi pracy manipulacji i kalibracji kolorów były wcześniej obcym językiem dla wielu twórców, ale intuicyjne narzędzia i łatwe w użyciu etykiety panelu Lumetri pomagają wszystkim z nas lepiej poznać i wykorzystać stałe, dynamiczne kolory w naszych pracach.

Podczas rozmów z klientami, członkowie zespołu Audition wielokrotnie słyszeli ten sam apel o uproszczenie produkcji dźwięku.  Wyśrubowane terminy i ograniczone budżety często nie pozwalały twórcom na wysłanie projektu do profesjonalnej obróbki dźwiękowej, a próby dokonania jej samodzielnie często kończyły się zagubieniem lub ujawniały brak wiedzy, jak osiągnąć pożądany efekt.  Mając to na uwadze, stworzyliśmy narzędzie Essential Sound Panel, dostępne w najnowszej wersji programu Adobe Audition.

Dzięki podświetlonemu na niebiesko panelu Essential Sound, obróbka dźwięku dla filmów, podcastów, produkcji radiowych i nie tylko jest łatwa i prosta.

Narzędzie Essential Sound Panel (lub ESP, jak nazwali je pierwsi zachwyceni użytkownicy) pomaga twórcom przy standardowych zadaniach obróbki dźwięku dla dialogów, muzyki, efektów dźwiękowych i dźwięków tła.  DME (Dialogi, Muzyka, Efekty) to często stosowana metoda obróbki dźwięku, która zapewnia, że każdy element dźwięku produkcji jest obrobiony i wyposażony w efekty odpowiednie dla swojej roli w projekcie.  W systemie ESP, wybór jednego lub więcej klipów i przypisanie typu obróbki – roli, jaką odgrywają te klipy w produkcji – ujawnia kilka efektów odpowiednich dla tego typu.  Każda grupa efektów i elementów sterujących jest umieszczana w naturalnej kolejności, którą stosowałby ekspert obróbki audio, na przykład upewniając się najpierw, że całą treść na standardowy, spójny poziom.  W przypadku nagrań dialogowych następnym krokiem może być oczyszczenie szumów tła lub szumów elektrycznych przed dodaniem kompresji i korekcji. W przypadku muzyki następnym krokiem może być rozciągnięcie lub wykorzystanie programu Adobe Audition Remix w celu ponownego skomponowania klipu muzycznego i dopasowania go do czasu trwania projektu wideo.  Przyjrzyjmy się bliżej, co oferuje każdy typ obróbki i jak można dostosować panel do potrzeb własnej organizacji lub projektu.

Narzędzie Essential Sound Panel oferuje działania odpowiednie dla różnych rodzajów obróbki: Dialogów, Muzyki, Efektów dźwiękowych i Dźwięków otoczenia.

Dialogi

Klipy dialogowe mogą składać się z nagrań wykonanych podczas występu, nagrań ADR wykonanych w studiu lub lektora i narracji. Chociaż każda z nich może odgrywać inną rolę w produkcji, techniki stosowane w celu zwiększenia przejrzystości i poprawy definicji są bardzo podobne.  Początkowym celem jest umieszczenie całej treści na tym samym początkowym poziomie siły głosu, pozbycie się anomalii, podkreślenie najlepszych elementów nagrań i dodanie odrobiny kreatywności, która pomaga jej zaistnieć w środowisku wizualnym.  Mogą być wreszcie konieczne drobne modyfikacje poszczególnych elementów, by wyróżnić je na tle innych.

Pierwszym krokiem jest Ujednolicenie siły głosu, co program Audition osiąga poprzez stosowanie się do Standardów siły głosu ITU.  Siła głosu różni się od głośności, ponieważ jest to miara ujednolicenia średniej głośności na przestrzeni czasu, wraz z dokładnymi definicjami mającymi zapewnić, że dana treść zostanie odtworzona na tym samym poziomie głośności, co dźwięk utworzony przez inną organizację. Jest on kluczowym elementem niedawno wprowadzonych międzynarodowych przepisów.   Po wybraniu klipu i przypisaniu mu typu obróbki, program Audition automatycznie analizuje go i oblicza jego oryginalną wartość siły głosu.  Wybranie przycisku Automatycznego dopasowania uruchamia proces dostosowania klipów z zachowaniem oryginałów, dzięki czemu wszystkie pliki Dialogów będą miały tę samą siłę głosu.  Choć przycisku Automatycznego dopasowania można użyć po wybraniu jednego lub wielu klipów, każdy z nich będzie przeanalizowany i dostosowany indywidualnie, by zapewnić spójność.

Automatyczne dopasowanie zapewnia identyczną wyjściową głośność dla wszystkich klipów. Klipy na osi czasu będą odzwierciedlały korektę i przypisany typ obróbki za pomocą odpowiedniej ikony.

Może być następnie konieczne dokonanie drobnego przywracania, na przykład usunięcia szumu, hałasu z mikrofonu lub syczących dźwięków, które zostały zarejestrowane podczas nagrywania.  Wybierz nagłówek grupowy Napraw dźwięk, by pokazać te parametry.  Możesz po prostu przesunąć suwak, wy włączyć każdy efekt i dostosować zastosowaną ilość.  Jeśli włączono już efekt i chcesz przesłuchać klipy z nim lub bez niego, kliknij pole wyboru obok każdej nazwy efektu.

Zredukuj szum w tle, dudnienie mikrofonu, szum elektryczny lub syczenie za pomocą pozornie prostych suwaków.

Choć panel Essential Sound upraszcza te wszystkie złożone efekty i narzędzia do postaci prostych suwaków, są one w rzeczywistości połączone z zaawansowanymi efektami natywnymi programu Audition, kontrolując jednocześnie kilka parametrów i zapewniając doskonałe rezultaty bez ryzyka zagubienia się wśród wielu parametrów oferowanych przez nasze efekty.  Po otwarciu menu Lista Efektów i wybraniu Efektów klipów w górnej części można zobaczyć, które dokładnie efekty panel ESP dodaje lub usuwa po zaznaczeniu lub usunięciu zaznaczenia pól.  Jeśli natomiast chcesz zobaczyć, do dokładnie robi panel ESP, możesz otworzyć interfejs efektów i obserwować, co dostosowuje po przesunięciu suwaka.

Prosty suwak kontroluje w rzeczywistości wiele parametrów efektu „pod maską”, nie naruszając oryginału.

Po uporządkowaniu dźwięku pora na podkręcenie go!  Zazwyczaj robi się to za pomocą Kompresji oraz Korekty.  Korekta dźwięku to wzmocnienie lub redukcja niektórych częstotliwości, co pomaga treści dźwiękowej dopasować się do innych lub uczynić ją przyjemniejszą dla ucha.  Kompresja to subtelna regulacja siły głosu, często ograniczona do określonych zakresów częstotliwości i w określonych tempach modyfikacji, dzięki której nagranie może stać się bardziej profesjonalne i łatwiejsze do słuchania.  Panel ESP opiera się niesamowitym efekcie Dynamics Processing programu Audition, który pozwala na kompresję (zmniejszenie zakresu dynamicznego nagrania) oraz rozszerzenie (zwiększenie zakresu dynamicznego – to znaczy dalsze zwiększenie różnicy między najgłośniejszą i najcichszą częścią nagrania).  Za pomocą opcji Dynamics w panelu ESP, program Audition analizuje każdy plik, by określić optymalne wartości progu RMS i przypisuje je do odpowiednich wartości na formie dostosowywania.  Nadążasz?  To wszystko oznacza tak naprawdę, że oszczędzamy Ci kłopotu znajdowania odpowiednich ustawień dla każdego klipu i skupiamy nasz być może najbardziej skomplikowany efekt w jednym suwaku.

Po przeanalizowaniu każdego klipu, każda instancja efektu Dynamics Processing jest korygowana na podstawie unikalnych wartości każdego nagrania.

Dostosowanie korektora poprawia krzywą częstotliwości klipów, co może prowadzić do subtelnych poprawek, podkreślając fragmenty, które ludzkie ucho słyszy najlepiej, lub tworząc wrażenie, że dialog istnieje w różnych środowiskach.  Wybierz spośród prostych i atrakcyjnych wstępnych ustawień korekty i zmodyfikuj dźwięk ustawieniem suwaka.

Narzędzie Essential Sound Panel programu Audition jest wyposażone w kilka wstępnych ustawień, które pomogą Ci uzyskać pożądany dźwięk.

Stąd już prosta droga, by dodać trochę Pogłosu do nagrań i sprawić, by brzmiały jakby rzeczywiście dobiegały z pomieszczenia, kościoła, alejki lub innego miejsca, w którym nagrano film.  Program Audition oferuje kilka wstępnych ustawień dla różnych miejsc, które można dostosować do nastroju i otoczenia projektu.

Jeśli znajdziesz konfigurację, do której chcesz często wracać w danym projekcie, lub po prostu chcesz rozpocząć eksplorację od kilku wstępnie ustawionych konfiguracji, każdy Typ obróbki wyświetla w górnej części szereg ustawień domyślnych. Możesz z łatwością wybrać i zastosować dowolne z nich do wybranych klipów, więc nagranie Johna zawsze będzie brzmieć jak John, podczas gdy klipy Bernadette zawsze brzmią jak Bernadette.  Niektóre z nich
warto wyróżnić, bo bardzo przydają się do łatwiej zmiany subtelnych cech nagrań, aby lepiej odzwierciedlały odległość między aktorem a ekranem.  Może to być szczególnie przydatne podczas tworzenia nagrań ADR, gdzie każde ujęcie jest wykonywane w stałej, bliskiej odległości, ale nagranie zawiera mieszankę ujęć z bliskiej, średniej i dalekiej odległości.  Opcje Zbliż, Oddal i Uśrednij stosują subtelny pogłos i krzywą wyrównywania, aby jedno nagranie mogło stworzyć wrażenie dowolnej z tych odległości od kamery.

Ustawienia domyślne typu obróbki automatycznie tworzą profil parametrów i efektów, by jeszcze łatwiej osiągnąć stałe brzmienie!

Muzyka

Po przypisaniu typu obróbki Muzyka do klipu na osi czasu pojawi się mniej opcji, niż w przypadku opcji Dialog.  Muzyka została już na ogół wcześniej obrobiona, więc nasze zadanie to najczęściej dostosowanie jej długości do projektu.  Panel Essential Sound Panel oferuje dwa tryby pomocne w osiągnięciu tego celu.

Dopasuj utwory do sceny, przyspieszając je lub spowalniając albo użyj funkcji Remiks programu Audition, by automatycznie wyciąć i skomponować nową wersję piosenki!

Przy otwieraniu grupy Czas trwania pojawi się opcja wyboru metody dostosowania czasu trwania.  Funkcja Rozciąganie stosuje rozciąganie lub kompresję piosenki w czasie rzeczywistym, co zmodyfikuje tempo. Domyślnie wykonujemy rozciąganie w czasie rzeczywistym, aby odtwarzany utwór można było natychmiast usłyszeć.  Jeśli rozciągnięcie wynosi więcej niż kilka procent, może być przydatne włączenie Renderowanego rozciągnięcia, co zajmie trochę czasu ale znacznie polepszy dźwięk.  Można je włączyć, otwierając panel Właściwości, otwierając grupę Rozciąganie i wybierając opcję Renderowane.  Druga metoda opiera się na technologii Audition Remix, która ukazała się jesienią 2015 roku i stała się niesamowicie popularna.  Technologia Remix analizuje dowolny plik utworu i tworzy sieć potencjalnych punktów do edycji i podziału, a następnie tasuje segmenty utworu, aby utworzyć nową kompozycję, która ściśle pasuje do docelowego czasu trwania.  Choć pełen efekt w panelu Właściwości oferuje sześć dodatkowych parametrów w celu dostosowania obróbki, panel Essential Sound pozwala wybrać, czy technologia Remix ma faworyzować krótsze segmenty – za zatem więcej przejść – podczas ponownej kompozycji utworu muzycznego.  (Możesz oczywiście otworzyć panel Właściwości i dokonać dodatkowych zmian w efekcie Remiks)

Efekty dźwiękowe (SFX)

Efekty dźwiękowe i następny rodzaj obróbki, Dźwięki otoczenia, są ściśle powiązane i często traktowane zbiorczo przy oddawaniu ostatecznej wersji dźwięku dla filmu lub produkcji radiowej.  Kiedy jednak planowaliśmy panel Essential Sound, zdecydowaliśmy się je rozdzielić, ponieważ traktujemy je inaczej.  Uznaliśmy, że efekty dźwiękowe są zwykle krótszymi fragmentami, odpowiadającymi wydarzeniu na ekranie, podczas gdy Dźwięki otoczenia, odnoszą się do całego otoczenia i lokalizacji oraz mogą być subtelniejsze, niż inne dźwięki.

Po przypisaniu klipów do obróbki efektami dźwiękowymi, pojawiają się opcje dodania pogłosu – za pomocą ustawień domyślnych odpowiednich do otoczenia, nie zaś ustawień dostępnych w widoku Dialogi – a dźwięki można łatwo przesuwać w polu stereo, by odpowiadały pozycji na ekranie.  Jeśli na przykład po lewej stronie kadru są otwierane drzwi, można dodać plik Door Opening Sound 01.wav do osi czasu w odpowiedniej pozycji, przypisać typ obróbki Efekt dźwiękowy i przesunąć suwak Przesuń na lewo, by szybko umieścić dźwięk w lewym głośniku.  (Oprócz tego istnieje domyślne ustawienie efektów dźwiękowych Od lewej, które jeszcze bardziej ułatwia sprawę!)

Dodaj pogłos lub dostosuj pozycję efektów dźwiękowych w polu stereo, aby odpowiadała ich położeniu na ekranie

Otoczenie

Dźwięki otoczenia nazywa się często dźwiękami nastroju. Są to nagrania dające poczucie obecności w scenie, ale nie odpowiadające zdarzeniom lub obiektom na ekranie.  Pomyśl o scenie rozgrywającej się w paryskiej kawiarni na świeżym powietrzu, gdzie można usłyszeć inne rozmowy, cichy brzęk filiżanek i być może oddalony warkot silnika skutera. W środowisku biurowym możemy usłyszeć klimatyzator lub subtelne buczenie okropnych lamp fluorescencyjnych na suficie. Obok normalnych parametrów Siły głosu i Pogłosu, które pojawiły się w innych rodzajach obróbki, grupa Dźwięków otoczenia daje możliwość dostosowania Szerokości stereo klipów.  Pozwala to zwiększyć lub zmniejszyć „głębię” lub zanurzenie tych nagrań w tle i stworzyć poczucie, że naprawdę otaczają słuchacza, albo skupić je i nadać im efekt klaustrofobii.  W powyższych przykładach otoczenie „klienta kawiarni” byłoby zapewne bardzo szerokie i działoby się wokół nas, podczas gdy nienaturalne buczenie lamp może być bardziej skupione i wwiercać się słuchaczom prosto w głowę, by podkreślić, jakie to nieprzyjemne miejsce.  (Czujecie, jak bardzo nie znoszę tych lamp?  Dobrze.)  Większą kontrolę można uzyskać poprzez otworzenie efektu Rozszerzenia stereo, znajdującego się na Liście efektów, i dostosowanie źródła dźwięku.

Typ obróbki Otoczenie pozwala dostosować nastrój nagrania, za pomocą na przykład pogłosu lub zanurzenia stereo.

Co jeszcze można zrobić za pomocą panelu Essential Sound?

Kilka razy dało się może zauważyć, że natywna wtyczka efektów dźwiękowych programu Audition była modyfikowana przez suwaki ESP.  To prawda!  Panel ESP opiera się na wielokrotnie nagradzanym pakiecie DSP i opatentowanych algorytmach w każdym z naszych efektów audio.  Jeśli twórca zajmuje się wstępną obróbką dźwięku ale projekt trafia do profesjonalnego dźwiękowca, może on po prostu zamknąć panel Essential Sound i dostosować efekty natywne tak, jakby sam stworzył projekt! Niektórzy dźwiękowcy sądzą, że twórcy filmów nie powinni dotykać dźwięku, bo to oni wiedzą, jak uzyskać odpowiednie brzmienie. Tutaj zaś mogą dowolnie dostosować praktycznie każdy parametr, by dopasować je do własnych ustawień!  Oto widok Matrycy!

Widok Matrycy pozwala dźwiękowcowi na dowolne dostosowanie parametrów i wstępnych ustawień dla swojego zespołu.

Dostosowanie Matrycy umożliwia dźwiękowcowi dostosowanie konfiguracji lub ustawień wstępnych dla niemal każdego efektu i parametru dostępnego w panelu ESP. Można ich użyć do tworzenia ustawień wstępnych i domyślnych odpowiadających konkretnemu projektowi lub organizacji oraz udostępniać je wszystkim członkom zespołu, co zapewnia spójność, jeśli nad projektem pracuje kilka osób.  Rok temu zrobiło się zamieszanie, gdy główny dźwiękowiec radia NPR (National Public Radio) udostępnił pewne szczegóły na temat ich sztandarowego dźwięku. Choć wszyscy chcieliby móc pracować z mikrofonami za kilka tysięcy, radio wspiera dobrze wykonane nagrania i doświadczonych prezenterów bardzo ścisłymi profilami wyrównywania i kompresji.  Zadaniem dziennikarzy jest opowiadanie historii i podawanie wiadomości, a nie obróbka dźwięku. Wystarczy poświęcić trochę pracy, by raz skonfigurować te ustawienia wstępne, udostępniać je na każdym komputerze z zainstalowanym programem Audition i dostosować do konkretnych projektów – a nawet konkretnych aktorów lub gwiazd – aby dźwięk pozostawał spójny bez względu na zajmującą się nim osobę.  Edycja i dystrybucja matrycy zostaną omówione w późniejszym wpisie, ale zostaw komentarz jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć wcześniej.

Jak rozpocząć korzystanie z usług?

Pobierz najnowszą wersję programu Adobe Audition. Panel Essential Sound jest dostępny w menu Okno i jest domyślnie zadokowany w kilku obszarach roboczych, w tym w nowym obszarze roboczym Essential Video Mixing.  Otwórz istniejącą sesję, wyślij sekwencję z programu Premiere Pro za pomocą programu DynamicLink lub rozpocznij nagrywanie nowej. Wybierz klip, przypisz mu typ obróbki w panelu Essential Sound i zacznij obrabiać!

Osiągnij więcej z programem Adobe Audition

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?