W poniższej tabeli przedstawiono efekty audio udostępnione między programami Audition i Premiere Pro.
Efekt audio Audition   Premiere Pro
Opóźnienie analogowe CS6 CS6 CC
Adaptacyjna redukcja szumu CS6 CC2017
Automatyczne usuwanie kliknięcia CS6 CC2017
Chór/flanger CS6
CC
Pogłos splotowy CS6
CC
Usuwanie syczenia CS6 CC
Usuwanie przydźwięku CS6
CC
DeNoise CC 2019 CC 2019
DeReverb CC 2019 CC 2019
Zniekształcenie CS6
CC
Przetwarzanie dynamiki CS6 CC2017
Filtr FFT CS6 CC2017.1
Flanger CS6 CC2017.1
Korektor graficzny CS6 CC2017.1
Pakiet gitarowy CS6 CS6 CC
Ogranicznik twardy CS6 CC2017.1
Mastering CS6
CC
Kompresor wielopasmowy CS6
CC
Filtr wycinający CS6 CC2017.1
Korektor parametryczny CS6 CC2017
Phaser CS6
CC
Zmiana wysokości tonu CC CC2017
Filtr naukowy CC CC2017.1
Kompresor jednopasmowy CS6
CC
Rozszerzenie stereo CC CC2017.1
Pogłos studio CS6 CC2017
Pogłos przestrzenny CS6
CC
Kompresor Tube Modelled CS6
CC
Ulepszenie wokalu CS6
CC

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online