Rozwiązywanie błędów związanych z nagrywaniem i odtwarzaniem w programie Audition CC 2017.1

Rozwiązywanie błędów związanych z nagrywaniem i odtwarzaniem

Począwszy od wersji 2017.1 programu Adobe Audition CC dostępne są pomocne komunikaty i zalecenia ułatwiające rozwiązywanie znanych problemów dot. komunikacji sprzętowej.W poniższych komunikatach o błędach zawarto dodatkowe informacje.

Domyślne urządzenie wejściowe jest podłączone i wybrane jako Zegar główny, ale nie odpowiada. Ten problem może wystąpić, gdy nieprawidłowe lub niedostępne urządzenie skonfigurowano jako Zegar główny. Jako Zegar główny wybierz działające urządzenie.

outputkAudioDeviceDiagnostics_MasterNotWorking

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i kliknij, aby zmienić ustawienie Zegar główny.Jeśli urządzenie jest odłączone lub aktywnych jest wiele urządzeń z niezgodnymi ustawieniami, mogą wystąpić błędy komunikacji uniemożliwiające odtwarzanie lub nagrywanie audio w programie Audition.

Picture1

Domyślne urządzenie wyjściowe jest podłączone, ale nie odpowiada. Ten problem może wystąpić, gdy nieprawidłowe lub odłączone urządzenie skonfigurowano jako Zegar główny. Jako Zegar główny wybierz działające urządzenie.

inputkAudioDeviceDiagnostics_MasterNotWorking

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i kliknij, aby zmienić ustawienie Zegar główny.Jeśli urządzenie jest odłączone lub aktywnych jest wiele urządzeń z niezgodnymi ustawieniami, mogą wystąpić błędy komunikacji uniemożliwiające odtwarzanie lub nagrywanie audio w programie Audition.

Picture1

Brak wybranego domyślnego urządzenia wyjściowego lub poprzednie urządzenie jest niedostępne. Wybrano prawidłowe domyślne urządzenie wyjściowe.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NullDevice

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wyjściowe

 

Brak wybranego domyślnego urządzenia wejściowego lub poprzednie urządzenie jest niedostępne. Wybrano prawidłowe domyślne urządzenie wejściowe.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NullDevice

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wejściowe.  

Domyślne urządzenie wyjściowe nie odpowiada i może być odłączone. Sprawdź urządzenie audio i zatwierdź ustawienia urządzenia lub wybierz inne domyślne urządzenie wyjściowe.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NullDeviceUID

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wyjściowe.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym.

Domyślne urządzenie wejściowe nie odpowiada i może być odłączone. Sprawdź urządzenie audio i zatwierdź ustawienia urządzenia lub wybierz inne domyślne urządzenie wejściowe.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NullDeviceUID

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wejściowe.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym.

Domyślne urządzenie wyjściowe jest wyświetlane jako podłączone, ale nie odpowiada. Sprawdź urządzenie audio i zatwierdź ustawienia urządzenia lub wybierz inne domyślne urządzenie wyjściowe.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NotWorking

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wyjściowe.Należy wybrać inne domyślne urządzenie wyjściowe, kliknąć przycisk Zastosuj, a następnie ponownie wybrać urządzenie główne.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym.

 

Domyślne urządzenie wejściowe jest wyświetlane jako podłączone, ale nie odpowiada. Sprawdź urządzenie audio i zatwierdź ustawienia urządzenia lub wybierz inne domyślne urządzenie wejściowe.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NotWorking

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wejściowe.Należy wybrać inne domyślne urządzenie wejściowe, kliknąć przycisk Zastosuj, a następnie ponownie wybrać urządzenie główne.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym. 

W domyślnym urządzeniu wyjściowym nie są zgłaszane żadne dostępne kanały. Sprawdź urządzenie audio i zatwierdź ustawienia urządzenia lub wybierz inne domyślne urządzenie wyjściowe.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannels

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wyjściowe. Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym. 

W domyślnym urządzeniu wejściowym nie są zgłaszane żadne dostępne kanały. Sprawdź urządzenie audio i zatwierdź ustawienia urządzenia lub wybierz inne domyślne urządzenie wejściowe.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannels

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wejściowe. Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym. 

W domyślnym urządzeniu wyjściowym nie wybrano żadnego kanału. Skonfiguruj odwzorowanie kanałów.

inputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannelMapping

Kroki: Kliknij przycisk Odwzorowanie kanałów audio lub otwórz sekcję Preferencje > Odwzorowanie kanałów audio i sprawdź Domyślne kanały wyjściowe.

 


 

W domyślnym urządzeniu wejściowym nie wybrano żadnego kanału. Skonfiguruj odwzorowanie kanałów.

outputkAudioDeviceDiagnostics_NoChannelMapping

Kroki: Kliknij przycisk Odwzorowanie kanałów audio lub otwórz sekcję Preferencje > Odwzorowanie kanałów audio i sprawdź Domyślne kanały wejściowe

Wystąpił błąd podczas inicjowania funkcji nagrywania i odtwarzania. Uruchom ponownie aplikację lub komputer i spróbuj jeszcze raz.

generalkAudioDeviceDiagnostics_NotInitialized

Kroki: Ponownie uruchom program Audition lub komputer i jeszcze raz uruchom program Audition.

Wystąpił błąd podczas inicjowania funkcji nagrywania i odtwarzania. Uruchom ponownie aplikację lub komputer i spróbuj jeszcze raz.

generalkAudioDeviceDiagnostics_NotInitialized

Kroki: Ponownie uruchom program Audition lub komputer i jeszcze raz uruchom program Audition.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online