Rozwiązywanie błędów związanych z nagrywaniem i odtwarzaniem

Rozwiązywanie błędów związanych z nagrywaniem i odtwarzaniem w programie Audition

Rozwiązywanie błędów związanych z nagrywaniem i odtwarzaniem

Audition zapewnia pomocne komunikaty i zalecenia ułatwiające rozwiązywanie znanych problemów dot. komunikacji sprzętowej.  W poniższych komunikatach o błędach zawarto dodatkowe informacje.

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i kliknij, aby zmienić ustawienie Zegar główny.Jeśli urządzenie jest odłączone lub aktywnych jest wiele urządzeń z niezgodnymi ustawieniami, mogą wystąpić błędy komunikacji uniemożliwiające odtwarzanie lub nagrywanie audio w programie Audition.

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i kliknij, aby zmienić ustawienie Zegar główny.Jeśli urządzenie jest odłączone lub aktywnych jest wiele urządzeń z niezgodnymi ustawieniami, mogą wystąpić błędy komunikacji uniemożliwiające odtwarzanie lub nagrywanie audio w programie Audition.

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wyjściowe

 

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wejściowe.  

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wyjściowe.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym.

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i wybierz Domyślne urządzenie wejściowe.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym.

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wyjściowe.Należy wybrać inne domyślne urządzenie wyjściowe, kliknąć przycisk Zastosuj, a następnie ponownie wybrać urządzenie główne.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym.

 

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wejściowe.Należy wybrać inne domyślne urządzenie wejściowe, kliknąć przycisk Zastosuj, a następnie ponownie wybrać urządzenie główne.Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym. 

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wyjściowe. Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym. 

Kroki: Kliknij przycisk Sprzęt audio lub otwórz sekcję Preferencje > Sprzęt audio i sprawdź Domyślne urządzenie wejściowe. Można kliknąć pozycję Systemowe ustawienia audio, aby przejrzeć ustawienia urządzenia w systemie operacyjnym. 

Kroki: Kliknij przycisk Odwzorowanie kanałów audio lub otwórz sekcję Preferencje > Odwzorowanie kanałów audio i sprawdź Domyślne kanały wyjściowe.

 


 

Kroki: Kliknij przycisk Odwzorowanie kanałów audio lub otwórz sekcję Preferencje > Odwzorowanie kanałów audio i sprawdź Domyślne kanały wejściowe

Kroki: Ponownie uruchom program Audition lub komputer i jeszcze raz uruchom program Audition.

Kroki: Ponownie uruchom program Audition lub komputer i jeszcze raz uruchom program Audition.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?