Celem niniejszego dokumentu jest pomoc w rozwiązaniu problemów, które występują podczas nagrywania, odtwarzania lub monitorowania w programie Adobe Audition CS5.5, CS6 lub CC. 

Problemy z nagrywaniem mogą się przejawiać na różne sposoby, w tym m.in. następujące: 

 • Jakość nagrywanego dźwięku jest niska. 
 • Dźwięk jest monitorowany przez system, ale plik z nagranym dźwiękiem jest pusty. 
 • Opóźnienie odtwarzania podczas monitorowania wejść audio lub nagrywania. 
 • Pominięcia lub brakujące fragmenty w nagraniu.

Przyczyną problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem mogą być różne czynniki, w tym konflikty między sterownikami urządzeń, oprogramowaniem i sprzętem oraz uszkodzone elementy pewnych plików. Nawet jeśli problemy występują tylko podczas używania programu Adobe Audition, nie oznacza to, że jest on jego przyczyną. Może być na przykład jedyną aplikacją, która na tyle obciąża pamięć lub procesor, że ten problem może się ujawnić. 

Aby jak najwięcej skorzystać z niniejszego dokumentu, wykonaj następujące zadania w tej kolejności. Notuj, jakie zadania są wykonywane, i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problemy. Dzięki tym informacjom pracownicy pomocy technicznej firmy Adobe będą mogli lepiej pomóc, jeśli zadzwonisz. 

Uwaga:

Jeżeli szukasz informacji o poprzednich wersjach programu Audition, kliknij tutaj.

 

Latencja dźwięku 

Latencja dźwięku to czas przesłania dźwięku z wejścia karty dźwiękowej do wyjścia karty dźwiękowej. Sygnał audio jest konwertowany na cyfrowy, przesyłany w programie Adobe Audition, a następnie przetwarzany przez zastosowane efekty. Następnie jest ponownie konwertowany na analogowy, co umożliwia jego usłyszenie (monitorowanie) na wyjściach karty dźwiękowej. Każdy z tych kroków wpływa na latencję dźwięku mierzoną w milisekundach (ms). Istniejący dźwięk (czyli pliki dźwiękowe na ścieżce w trybie wielu ścieżek) nie ma takiej samej latencji, ponieważ ścieżki zostały już przekonwertowane na postać cyfrową. W programie Adobe Audition najbardziej zauważalna latencja to różnica opóźnienia w odtwarzaniu dźwięku między istniejącymi ścieżkami a monitorowaniem wejść. 

Zwykle latencja powyżej 10 milisekund może spowodować powstanie słyszalnego opóźnienia między odtwarzaniem istniejących ścieżek a monitorowaniem. Ustawienia bufora (patrz krok 6 poniżej) ułatwiają zmniejszenie latencji. Jednakże koncepcja sterownika urządzenia oraz liczba efektów użytych do przetwarzania może spowodować, że monitorowanie będzie utrudnione (lub niedostępne). Jeżeli sterownik urządzenia karty dźwiękowej nie umożliwia uzyskania wystarczająco niskiej latencji, być może monitorowanie podczas nagrywania jest niemożliwe. Spróbuj użyć nowej karty dźwiękowej ze sterownikami urządzenia o niskiej latencji (na przykład karty dźwiękowej ASIO). 

Ogólne wytyczne dotyczące czasu latencji 

 • Mniej niż 10 ms — umożliwia monitorowanie ścieżek wejściowych w czasie rzeczywistym łącznie z efektami. 
 • 10 ms — latencję można wykryć, ale dźwięk jest naturalny i można go wykorzystać do monitorowania. 
 • 11–20 ms — monitorowanie staje się nieprzydatne, słyszalne jest opóźnienie rzeczywistego źródła dźwięku względem monitorowanego wyjścia. 
 • 20–30 ms — opóźniony dźwięk zaczyna brzmieć jak rzeczywiste opóźnienie, a nie składowa oryginalnego dźwięku. 

Uwaga: Ludzkie ucho jest przyzwyczajone do latencji, ponieważ jest to zjawisko występujące naturalnie w otoczeniu. Na sposób słyszenia wpływa częstotliwość dźwięku, odległość od źródła dźwięku oraz fizyczne właściwości ludzkiego ucha. Latencja występująca w procesie nagrywania i monitorowania wynika z właściwości fizycznych i ograniczeń karty dźwiękowej, sterowników urządzenia oraz wydajności przetwarzania procesora komputera. 

Rozwiązywanie problemów 

1. Upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania programu Adobe Audition

Program Adobe Audition może nie działać poprawnie na komputerze, który nie spełnia następujących wymagań: 

Audition CC

Audition CS6

Audition CS5.5

2. Sprawdź, czy dla programu Adobe Audition wybrano prawidłowy sterownik

Program Adobe Audition CS5.5 i nowsze wersje korzystają ze sterowników ASIO oraz MME/WDM w systemie Windows i Core Audio w systemie Mac OS. ASIO (Audio Stream Input/Output) to protokół przesyłania wielokanałowego zapewniający zgodnemu oprogramowaniu bezpośredni dostęp do funkcji wielokanałowych kart dźwiękowych obsługujących protokół ASIO. Bezpośredni dostęp do karty dźwiękowej pozwala uzyskać znacznie niższą latencję (opóźnienie między wejściem a wyjściem) niż inne typy sterowników (na przykład WDM lub MME). Protokół ASIO nie ma ograniczeń częstotliwości ani formatu próbkowania oraz nie jest związany stałą liczbą wejściowych i wyjściowych kanałów audio. Korzystając z protokołu ASIO można zmapować dostępne porty we/wy karty dźwiękowej w zależności od wymagań dotyczących odtwarzania i nagrywania oraz nagrywać więcej niż dwie ścieżki jednocześnie. Sterowniki ASIO umożliwiają efektywne przetwarzanie dźwięku, zapewniają wysoką przepustowość danych, synchronizację, niską latencję sygnału oraz obsługują szeroką gamę sprzętu audio.

Protokół Core Audio (wprowadzony w systemie Mac OS 10.3) jest podobny do protokołu ASIO. Podobnie jak protokół ASIO, umożliwia oprogramowaniu uzyskanie bezpośredniego dostępu do sprzętu audio na niskim poziomie, co ogranicza obciążenie i latencję. 

Aby sprawdzić, czy dla programu Adobe Audition wybrano prawidłowy sterownik (Windows): 

 1. Wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje > Sprzęt audio
 2. W punkcie Klasa urządzeń wybierz ustawienie odpowiadające urządzeniu audio. Sprawdź, czy zainstalowany sterownik karty dźwiękowej został wybrany w menu Sterownik audio. 
 • Jeżeli dostępny jest sterownik ASIO urządzenia, wybierz go. 
 • Jeżeli sterownik ASIO urządzenia NIE jest dostępny, wybierz opcję MME w punkcie Klasa urządzeń.

Uwaga: Firma Adobe zaleca wybranie sterownika ASIO zainstalowanego z urządzeniem dźwiękowym zamiast sterownika MME. Ze sterownika MME należy korzystać tylko w sytuacji, gdy systemowe urządzenie audio nie ma własnego sterownika ASIO. 

Aby sprawdzić, czy dla programu Adobe Audition wybrano prawidłowy sterownik (Mac OS):

 1. Wybierz kolejno opcje Audition > Preferencje > Sprzęt audio.
 2. Wybierz odpowiednie urządzenie z menu kontekstowego Domyślne wejście i Domyślne wyjście. (W systemie Mac OS protokół Core Audio jest automatycznie wybierany w punkcie Klasa urządzeń.)

Uwaga: Jeżeli dane urządzenie nie jest widoczne na liście, sprawdź narzędzie Mac OS Audio MIDI Setup. Sprawdź, czy urządzenie jest zainstalowane i widoczne na liście dostępnych urządzeń audio. (Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia > Audio MIDI Setup, aby uzyskać dostęp do narzędzia.)

3. Zaktualizuj sterownik karty dźwiękowej

Wielu producentów kart dźwiękowych często aktualizuje sterowniki do swoich produktów. Jeśli sterownik karty dźwiękowej nie był dawno aktualizowany, skontaktuj się z producentem karty dźwiękowej, aby otrzymać zaktualizowany sterownik. Możesz też pobrać go z witryny producenta. 

4. Ustaw lokalizację folderów tymczasowych programu Adobe Audition na dyskach o wysokiej wydajności, na których jest odpowiednia ilość wolnego miejsca

W przypadku nagrywania w widoku edycji program Adobe Audition zapisuje pliki tymczasowe w podstawowym katalogu tymczasowym. Sprawdź, czy lokalizację podstawowego katalogu tymczasowego ustawiono na najszybszym dysku (7200 obr./min lub więcej), na którym jest najwięcej wolnego miejsca. Utwórz folder tylko na pliki tymczasowe programu Adobe Audition. Utworzenie folderu plików tymczasowych ułatwi znalezienie plików, gdy konieczne będzie ich usunięcie. 

Aby utworzyć i ustawić lokalizację podstawowego katalogu tymczasowego: 

 1. Utwórz folder na poziomie katalogu głównego dysku twardego, na którym ma się znajdować podstawowy katalog tymczasowy (na przykład AuditionTemp).
 2. W programie Adobe Audition wybierz kolejno opcje Preferencje > Pamięć podręczna nośnika i dysku.
 3. W sekcji Foldery tymczasowe wprowadź (lub wybierz) ścieżkę do folderu utworzonego w kroku 1. 

W przypadku nagrywania w widoku wielu ścieżek program Adobe Audition zapisuje pliki bezpośrednio do podfolderu w folderze bieżącej sesji. (Przykładowo w przypadku sesji o nazwie MojaSesja.sesx folder o nazwie MojaSesja_Recorded zawiera wszystkie pliki nagrane w tej sesji.) Sprawdź, czy pliki sesji (i ten skojarzony folder) zostały zapisane na najszybszym dysku (7200 obr./min lub więcej), na którym jest najwięcej wolnego miejsca. 

Umieszczenie katalogów tymczasowych lub folderów sesji programu Adobe Audition na osobnych dyskach twardych może spowodować poprawę wydajności. Jeżeli masz kilka dysków twardych, wybierz dla podstawowego folderu tymczasowego i folderów sesji dysk twardy, który nie zawiera plików programu Adobe Audition. 

5. Uruchom program Adobe Audition, gdy nie są uruchomione żadne inne aplikacje

Niektóre aplikacje mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z programem Adobe Audition. Przed uruchomieniem programu Adobe Audition wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu lub logowaniu). 

Aby wyłączyć elementy startowe w systemie Windows, wykonaj następujące czynności: 

 1. Zamknij wszystkie aplikacje. 
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK. 

 3. Kliknij zakładkę Uruchamianie i kliknij przycisk Wyłącz wszystko. 
 4. Zaznacz wszystkie elementy startowe, które są niezbędne dla przetestowania problemu (na przykład panel sterowania sterownika dla zainstalowanego urządzenia dźwiękowego). Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie usuwaj jego zaznaczenia (pozostanie wtedy włączony). 
 5. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows. 
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień (zwanym paskiem systemowym we wcześniejszych wersjach systemu Windows), aby zamknąć lub wyłączyć wszystkie elementy startowe, które są nadal aktywne. 

Następnie spróbuj odtworzyć problem: 

 • Jeżeli problem nie występuje, jeden z wyłączonych elementów startowych powoduje konflikt z programem Adobe Audition. Włączaj ponownie poszczególne elementy startowe pojedynczo, dopóki nie stwierdzisz, który z nich powoduje konflikt z programem Adobe Audition. Następnie skontaktuj się z twórcą tego elementu, aby dowiedzieć się, czy jest dostępna jego aktualizacja. 
 • Jeśli problem wystąpi, oznacza to, że to nie elementy startowe są jego przyczyną, więc można je ponownie włączyć.
  1. Wybierz polecenia Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK. 
  2. Kliknij zakładkę Uruchamianie i kliknij przycisk Włącz wszystko. 
  3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows. 

Aby wyłączyć elementy startowe w systemie Mac OS, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz menu Apple > Wyloguj się [nazwa użytkownika].
 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Wyloguj się. Za chwilę zostanie wyświetlone okno logowania.
 3. W oknie logowania wybierz nazwę konta użytkownika, z którym związane są problemy.
 4. W polu Hasło wpisz hasło konta użytkownika, ale nie naciskaj jeszcze klawisza Enter ani nie klikaj przycisku Zaloguj się.
 5. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij przycisk Zaloguj się. Zwolnij klawisz Shift, gdy pojawi się Dock. Elementy logowania będą wyłączone do momentu wylogowania (lub ponownego uruchomienia komputera).

Następnie spróbuj odtworzyć problem: 

 • Jeżeli problem nie występuje, jeden z wyłączonych elementów startowych powoduje konflikt z programem Adobe Audition. Włączaj ponownie poszczególne elementy startowe pojedynczo, dopóki nie stwierdzisz, który z nich powoduje konflikt z programem Adobe Audition. Następnie skontaktuj się z twórcą tego elementu, aby dowiedzieć się, czy jest dostępna jego aktualizacja. 
 • Jeśli problem wystąpi, oznacza to, że to nie elementy startowe są jego przyczyną, więc można je ponownie włączyć. 
  • Włącz elementy logowania, wylogowując się (za pomocą menu Apple > Wyloguj się [nazwa użytkownika]). Następnie zaloguj się ponownie na to samo konto, nie przytrzymując klawisza Shift.

6. Zmień ustawienia rozmiaru bufora (Core Audio lub ASIO) albo latencji (MME)

Zmniejszenie wartości ustawienia rozmiaru bufora może obniżyć latencję i ułatwić wyeliminowanie stuków, trzasków, pominięć oraz innych zakłóceń, które mogą wystąpić podczas nagrywania lub odtwarzania. Przed dostosowaniem ustawienia bufora zanotuj bieżące wartości, aby przywrócić je w razie potrzeby. Jeżeli korzystasz ze sterownika MME, rozmiar bufora można kontrolować, dostosowując ustawienia opcji Latencja w programie Adobe Audition. 

Aby zmienić ustawienia latencji MME w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności: 

 1. Wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje > Sprzęt audio. 
 2. Wybierz pozycję MME z menu podręcznego Klasa urządzeń.
 3. Wybierz odpowiednią latencję z menu podręcznego Latencja.

Uwaga: Należy wybrać najniższe dostępną wartość ustawienia latencji, która zapewnia odpowiednią jakość odtwarzania/nagrywania.

Jeżeli korzystasz z karty dźwiękowej, zapoznaj się z dokumentacją producenta, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania rozmiaru bufora. W zależności od używanego sterownika ASIO, ustawienia rozmiaru bufora są czasami dostępne po kliknięciu przycisku Ustawienia obok menu podręcznego Urządzenie w oknie preferencji Sprzęt audio.

Aby zmienić rozmiar bufora w systemie Mac OS, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Audition > Preferencje > Sprzęt audio.
 2. Wybierz odpowiedni rozmiar bufora z menu podręcznego Rozmiar bufora We/Wy.

Miej na uwadze następujące wytyczne dotyczące rozmiaru bufora:

 • Aby poprawić jakość nagrywania, zmniejsz rozmiar bufora (od 32 do 256 próbek); to ustawienie powoduje zmniejszenie latencji. 
 • Aby poprawić jakość odtwarzania i miksowania (z efektami), zwiększ rozmiar bufora (od 512 do 2048 próbek); to ustawienie powoduje zwiększenie latencji.

7. Zaktualizuj sterownik ekranu

Program Adobe Audition CS5.5 i nowsze bardziej obciążają system przetwarzania grafiki niż starsze wersje i mogą wykorzystać większą ilość pamięci RAM karty graficznej, a także najnowsze aktualizacje sterowników. Jeśli sterownik karty graficznej w komputerze nie był dawno aktualizowany, skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby otrzymać zaktualizowany sterownik lub pobierz sterownik z jego witryny. 

8. Zmniejsz obciążenie podczas monitorowania/pomiaru

Domyślnie po przygotowaniu ścieżki do nagrywania w trybie wielu ścieżek program Adobe Audition automatycznie wyświetla poziomy wejściowe sygnału przychodzącego przygotowanej ścieżki. Wyświetlany jest pomiar wizualny, który nie powoduje przekazywania sygnału wejściowego do wyjść. Aby monitorować (słuchać) sygnału wejściowego, naciśnij przycisk „I” z prawej strony przycisku przygotowania nagrywania ścieżki. Ten przycisk umożliwia pomiar ORAZ monitorowanie sygnału wejściowego dla tej ścieżki.

Wyłączenie pomiaru wejścia może ułatwić zmniejszenie obciążenia, a w konsekwencji zmniejszenie latencji w przypadku sesji zawierających efekty powodujące latencję. 

Aby wyłączyć pomiar wejścia, wykonaj następujące czynności: 

 1. Wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje > Wiele ścieżek w systemie Windows lub opcje Audition > Preferencje > Wiele ścieżek w systemie Mac OS.

 2. Usuń zaznaczenie opcji „Włącz pomiar wejścia podczas przygotowania ścieżek do nagrywania”. 

9. Wyłącz przygotowanie ścieżek do nagrywania

Przygotowanie ścieżek do nagrywania, gdy nie są używane powoduje dodatkowe obciążenie systemu. Dodatkowe obciążenie może spowodować problemy z odtwarzaniem podczas sesji zawierających efekty powodujące latencję. W przypadku przygotowanych ścieżek przycisk Przygotuj do nagrywania (R) ma kolor czerwony. Wyłącz przygotowanie tych ścieżek, klikając przycisk R.

10. Nagrywaj z częstotliwością próbkowania wybranego sprzętu

Aby uzyskać najwyższą jakość i nagrania o najniższej latencji, nagrywaj z tą samą częstotliwością próbkowania, jaką umożliwia sprzęt wybrany w oknie Preferencje programu Audition.

Częstotliwość próbkowania urządzenia można określić, przechodząc do okna Preferencje > Sprzęt audio. Częstotliwość próbkowania urządzenia można wybrać w przypadku korzystania ze sterownika MME w systemie Windows lub sterownika Core Audio w systemie Mac.

W przypadku korzystania z urządzenia ASIO ustaw częstotliwość próbkowania za pomocą konsoli preferencji udostępnionej przez producenta urządzenia.

Podczas tworzenia nowych plików audio lub sesji obejmujących wiele ścieżek w programie Audition zawsze wybieraj częstotliwość próbkowania urządzenia, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

11. Wyłącz funkcję Adobe Graphics Manager (AGM) (Audition CS6 i nowsze)

AGM to doskonała funkcja, która poprawia wyświetlanie tekstów i czcionek w aplikacji Audition.  Jest także przydatna do zwiększenia szybkości działania graficznych elementów sterujących wyświetlanych na żywo i rozbudowanych paneli interfejsu użytkownika, które są często aktualizowane (takich jak analiza częstotliwości) oraz przewijania fali dźwiękowej. Jednocześnie funkcja AGM wykorzystuje więcej zasobów, co może czasami zwiększyć ilość pominięć lub negatywnie wpłynąć na nagrania. Według firmy Adobe ten problem nie jest powszechny. Może to jednak nastąpić w przypadku komputerów lub systemów o niższej wydajności przeciążonych przez inne procesy działające w tle.

Jeżeli w nagraniach występują pominięcia, funkcję AGM można wyłączyć, przechodząc do okna Preferencje > Wygląd.

Usuń zaznaczenie opcji „Użyj funkcji Adobe Graphics Manager w interfejsie użytkownika” i uruchom ponownie program Audition.

Być może zauważysz zmiany w wyglądzie interfejsu użytkownika (oraz różnice między czcionkami wyświetlanymi w systemie Mac i Windows). Wykonanie tej czynności powoduje jednak zmniejszenie obciążenia wymaganego do wyświetlania grafiki i pozwala uzyskać lepsze rezultaty nagrywania dzięki ograniczeniu możliwości wystąpienia pominięć.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online