Program Bridge zawiesza się przy uruchomieniu

Problem

Po uruchomieniu programu Bridge po aktualizacji do nowszej wersji aplikacja zawiesza się i obserwujesz następujące zachowanie:

 • Panel Filtr wyświetla komunikat Kryteria budowy.
 • Wiersz statusu w lewym dolnym rogu wyświetla ikonę obracającego się koła.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Bridge CC 2018 w wersji 8.0 i wcześniejszych

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Problem z zawieszaniem się rozszerzenia Bridge
Program Bridge wyświetla komunikat „Kryteria budowy” i ikonę obracającego się koła.

Przyczyna

Podczas korzystania z programu Bridge po raz pierwszy po aktualizacji do nowszej wersji, generuje on miniatury i podgląd wszystkich plików. Podczas gdy program Bridge działa w tle, aby wygenerować nową zawartość, aplikacja wygląda jakby się zawiesiła.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w programie Bridge CC 2018 w wersji 8.0.1.

Aby rozwiązać problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaktualizuj program Bridge do najnowszej wersji. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w programie Bridge, wybierz opcję Pomoc > Uaktualnienia. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować aplikację, patrz Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.
 • Pobierz najnowszą wersję Bridge. Aby ją pobrać, przejdź na stronę http://www.adobe.com/pl/products/bridge.html. W celu kontynuowania potrzebne będzie wpisanie danych logowania Adobe ID.

Obejście problemu

 1. Uruchom program Bridge.

 2. Na pasku ścieżki wskaż główny folder (patrz uwaga poniżej, aby przeprowadzić próbne uruchomienie), w którym przechowywana jest większość Twoich plików.

  Po zidentyfikowaniu głównego folderu na pasku ścieżki kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac) w tym folderze i wybierz opcję Pokaż elementy z podfolderów z menu kontekstowego. Możesz także kliknąć strzałkę skierowaną w prawo () za folderem i wybrać opcję Pokaż elementy z podfolderów.

  Uwaga:

  Przed wykonaniem kroków wymienionych poniżej w głównym folderze najpierw wypróbuj je w małym folderze zawierającym mniejszą liczbę plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac) mały folder na pasku ścieżki i wybierz polecenie Pokaż elementy z podfolderów z menu kontekstowego. Nie używaj programu Bridge do momentu zakończenia podglądu i wygenerowania miniatur.

  Po pomyślnym zakończeniu wykonaj wymienione poniżej kroki w głównym folderze.    

  Opcja Pokaż elementy z podfolderów
  Opcja Pokaż elementy z podfolderów

 3. Nie używaj programu Bridge, dopóki w wierszu statusu nie zniknie komunikat Kryteria budowy w panelu Filtr oraz ikona obracającego się koła.

Ten problem występuje podczas korzystania z nowej wersji programu Bridge po raz pierwszy na urządzeniu.

Zaleca się, aby w przypadku, gdy nie korzystasz z urządzenia, pozostawić program Bridge bezczynny przez pewien czas, aż do zakończenia podglądu i generowania miniatur. Czas potrzebny na wygenerowanie miniatur i podglądów zależy od konfiguracji urządzenia i ilości danych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?