Problem

Po uruchomieniu programu Bridge CC po aktualizacji do nowszej wersji aplikacja zawiesza się i obserwujesz następujące zachowanie:

 • Panel Filtr wyświetla komunikat Kryteria budowy.
 • Wiersz statusu w lewym dolnym rogu wyświetla ikonę obracającego się koła.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Bridge CC 2018 w wersji 8.0 i wcześniejszych

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Problem z zawieszaniem się programu Bridge CC
Program Bridge CC wyświetla komunikat „Kryteria budowy” i ikonę obracającego się koła.

Przyczyna

Podczas korzystania z programu Bridge CC po raz pierwszy po aktualizacji do nowszej wersji, generuje on miniatury i podgląd wszystkich plików. Podczas gdy program Bridge działa w tle, aby wygenerować nową zawartość, aplikacja wygląda jakby się zawiesiła.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w programie Bridge CC 2018 w wersji 8.0.1.

Aby rozwiązać problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaktualizuj program Bridge do najnowszej wersji. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w programie Bridge CC, wybierz opcję Pomoc > Uaktualnienia. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować aplikację, patrz Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.
 • Pobierz najnowszą wersję Bridge. Aby ją pobrać, przejdź na stronę http://www.adobe.com/products/bridge.html. W celu kontynuowania potrzebne będzie wpisanie danych logowania Adobe ID.

Sposób obejścia problemu

 1. Uruchom program Bridge CC.

 2. Na pasku ścieżki wskaż główny folder (patrz uwaga poniżej, aby przeprowadzić próbne uruchomienie), w którym przechowywana jest większość Twoich plików.

  Po zidentyfikowaniu głównego folderu na pasku ścieżki kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac) w tym folderze i wybierz opcję Pokaż elementy z podfolderów z menu kontekstowego. Możesz także kliknąć strzałkę skierowaną w prawo () za folderem i wybrać opcję Pokaż elementy z podfolderów.

  Uwaga:

  Przed wykonaniem kroków wymienionych poniżej w głównym folderze najpierw wypróbuj je w małym folderze zawierającym mniejszą liczbę plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac) mały folder na pasku ścieżki i wybierz polecenie Pokaż elementy z podfolderów z menu kontekstowego. Nie używaj programu Bridge CC do momentu zakończenia podglądu i wygenerowania miniatur.

  Po pomyślnym zakończeniu wykonaj wymienione poniżej kroki w głównym folderze.    

  Opcja Pokaż elementy z podfolderów
  Opcja Pokaż elementy z podfolderów
 3. Nie używaj programu Bridge CC, dopóki w wierszu statusu nie zniknie komunikat Kryteria budowy w panelu Filtr oraz ikona obracającego się koła.

Ten problem występuje podczas korzystania z nowej wersji programu Bridge CC po raz pierwszy na urządzeniu.

Zaleca się, aby w przypadku, gdy nie korzystasz z urządzenia, pozostawić program Bridge CC bezczynny przez pewien czas, aż do zakończenia podglądu i generowania miniatur. Czas potrzebny na wygenerowanie miniatur i podglądów zależy od konfiguracji urządzenia i ilości danych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online