W programie Bridge wyświetlany jest komunikat: „Edytowanie plików w formacie Camera Raw nie jest włączone”

Problem

W programie Bridge wyświetlany jest komunikat, że edytowanie plików w formacie Camera Raw nie jest włączone, w następujących sytuacjach:

Scenariusz 1: Podczas otwierania pliku RAW w programie Bridge

W programie Bridge wyświetlany jest następujący monit:

Funkcja edycji obrazów w formacie Camera Raw nie jest włączona.
Dostępność funkcji edycji obrazów w formacie Camera Raw wymaga wcześniejszego uruchomienia programu uprawniającego do jej użycia.
  

Scenariusz 2: Podczas przeciągania obrazu RAW do panelu Publikuj w celu przesłania go do usługi Adobe Stock lub Adobe Portfolio

W programie Bridge wyświetlany jest następujący monit:

Funkcja edycji obrazów w formacie Camera Raw nie jest włączona.
Pliki wybrane do przesłania zawierają obrazy RAW. Dostępność funkcji edycji obrazów w formacie Camera Raw wymaga wcześniejszego uruchomienia programu uprawniającego do jej użycia.
  

Rozwiązanie

Aby włączyć edytowanie plików w formacie Camera Raw w programie Adobe Bridge, konieczna jest aktywna subskrypcja programu Adobe Photoshop lub Photoshop Lightroom Classic. Jeśli masz aktywną subskrypcję, uruchom którąś z tych aplikacji, aby rozwiązać problem. 

Wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom program Adobe Photoshop lub Photoshop Lightroom Classic.
  2. Wyjdź z programu Adobe Bridge.
  3. Ponownie uruchom program Adobe Bridge.

Edycja obrazów w formacie Camera Raw zostanie włączona w programie Adobe Bridge.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?