Znany problem

Jeśli w programie Bridge CC 2017 7.0 działającym w 32-bitowej wersji systemu Windows przeciągniesz nieprzetworzone obrazy z panelu Zawartość do panelu Publikuj w celu przesłania ich do usługi Adobe Stock, w oknie dialogowym Nie można przesłać wszystkich obrazów jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Nie udało się przesłać następujących obrazów do usługi Adobe Stock.
Konwersja pliku raw nie powiodła się z powodu niewystarczającej ilości pamięci.

Okno dialogowe błędu w programie Bridge: Konwersja pliku raw nie powiodła się z powodu niewystarczającej ilości pamięci

Wersje produktu, których dotyczy problem

Bridge CC 2017

System operacyjny

32-bitowe wersje systemu Windows

Podczas przeciągania nieprzetworzonego obrazu z panelu Zawartość do panelu Publikuj w programie Bridge obraz jest konwertowany do formatu JPEG w celu przesłania go do usługi Adobe Stock przy użyciu wtyczki Camera Raw. Tylko formaty obrazów nieprzetworzonych obsługiwane przez wtyczkę Adobe Camera Raw są konwertowane do formatu JPEG.

Jeśli jednak program Bridge CC 2017 działa w 32-bitowej wersji systemu Windows, konwersja obsługiwanych plików obrazów nieprzetworzonych na format JPEG sporadycznie kończy się niepowodzeniem. Jest to znany błąd, który występuje w 32-bitowych wersjach systemu Windows.

Problem nie występuje, jeśli program Bridge CC 2017 działa w 64-bitowej wersji systemu Windows.         

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online