Adobe Digital Negative Converter

Program Adobe DNG Converter ułatwia przekształcanie plików Raw z obsługiwanych aparatów w pliki Raw formatu DNG, który jest bardziej wszechstronny. Dodatkową zaletą stosowania programu DNG Converter jest zgodność wstecz.

Omówienie obiegu pracy

Adobe DNG Converter
Ogólny obieg pracy z programem DNG Converter

Informacje koncepcyjne o plikach Raw i formacie DNG oraz wyjaśnienie zalet konwersji plików na format DNG można znaleźć w aneksie.

Uwaga:

Dzięki programowi DNG Coverter firma Adobe zapewnia zgodność między najnowszymi aparatami a starszymi wersjami programów Photoshop, Lightroom, Bridge, After Effects i Photoshop Elements.

Pobierz program DNG Converter

macOS Windows
Pobierz najnowszy program DNG Converter dla systemu macOS

Pobierz najnowszy program DNG Converter dla systemu Windows x64

 

Pobierz najnowszy program DNG Converter dla systemu Windows ARM64

Procesor
64-bitowy wielordzeniowy procesor Intel® lub M1 Apple Silicon
Procesor

64-bitowy procesor Intel®, ARM lub AMD o taktowaniu 2 GHz lub wyższym
System operacyjny macOS Monterey (wersja 12) lub nowsze
System operacyjny Windows 10 (wersja 20H2 lub nowsza) lub Windows 11 (wersja 21H1 lub nowsza)

Instalowanie

 1. Otwórz pobrany plik wykonywalny DNG Converter i kliknij go dwukrotnie. 
 2. Należy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.

Program DNG Converter jest teraz dostępny w domyślnym katalogu programów systemu operacyjnego. Narzędzie do instalowania instaluje także zestaw profilów kolorów, które są wymagane do prawidłowego działania programu DNG Converter. Profile te są kopiowane do wspólnej lokalizacji zasobów.

Konwertowanie obrazów

Okno dialogowe Konwerter Adobe DNG
Okno dialogowe Konwerter DNG

 1. Uruchom program DNG Converter, klikając dwukrotnie jego ikonę. Można też przeciągać obrazy lub foldery obrazów i upuszczać je bezpośrednio na ikonę programu Adobe DNG Converter. Powoduje to automatyczne uruchomienie konwertera.
 2. Wybierz folder obrazów, które mają zostać przekonwertowane na format DNG.
 3. Wybierz lokalizację zapisania przekonwertowanych plików DNG.
 4. Wybierz wzorzec nazewnictwa plików DNG:
  Nazwa dokumentu: powoduje użycie istniejącej nazwy pliku z dodanym rozszerzeniem DNG.
  Dodaj do nazwy numery seryjne lub litery: pozwala stosować zaawansowane wzorce. W polu Przykład nazwy jest wyświetlana przykładowa nazwa wynikowa.
 5. Określ następujące dodatkowe ustawienia dotyczące plików DNG:
  Rozpocznij numerowanie: pozwala wprowadzić pierwszy numer seryjny (jeśli ma on być inny niż 1).
  Rozszerzenie pliku: jest automatycznie ustawiane na DNG. Można wybrać rozszerzenie pisane wielkimi lub małymi literami.
 6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmień preferencje dotyczące zgodności.
 7. Kliknij przycisk Konwertuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe stanu konwersji.

Określanie preferencji dotyczących zgodności

Preferencja zgodności konwertera DNG
Preferencje dotyczące zgodności

Aby zmienić preferencje dotyczące zgodności, wykonaj następujące kroki:

 1. W obszarze Preferencje okna dialogowego Konwerter DNG kliknij przycisk Zmień preferencje. 
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Camera Raw 2.4 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 2.4 (Photoshop CS) i nowszych wersjach oraz programie Lightroom 1.0 lub nowszym.
  Camera Raw 4.1 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 4.1 (Photoshop CS3) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 1.1 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 4.6 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 4.6 (Photoshop CS3) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 2.1 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 5.4 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 5.4 (Photoshop CS4) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 2.4 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 6.6 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 6.6 (Photoshop CS5) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 3.6 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 7.1 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 7.1 (Photoshop CS6) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 4.1 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 11.2 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 11.2 (Photoshop 20) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 8.2 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 12.4 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 12.4 (Photoshop 21) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 9.4 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Camera Raw 13.2 i nowsze wersje: plik DNG będzie dostępny do odczytu we wtyczce Camera Raw 13.2 (Photoshop 22) i nowszych wersjach oraz w programie Lightroom 10.2 lub nowszym. Plik DNG często można odczytać we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Zależy to od modelu aparatu.
  Własny:
  • Wersja zgodności: DNG 1.1, DNG 1.3, DNG 1.4 lub DNG 1.6 (domyślnie 1.6)
  • Liniowy (niemozaikowy): Dane obrazu są przechowywane w formacie interpolowanym (niemozaikowanym). Ta opcja jest przydatna, gdy dany czytnik DNG nie obsługuje określonego wzoru mozaiki aparatu. Domyślny format mozaiki służy do maksymalizacji ilości zachowywanych danych. Dane mozaikowe obrazu można konwertować na liniowe, ale odwrotna operacja nie jest dostępna.
  • Nieskompresowany: Do danych surowych obrazu nie jest stosowana kompresja.
 1. Kliknij przycisk OK.

Wideo | Zalety formatu plików DNG

W części 7:12–9:44 tego wideo omówiono procedurę konwertowania plików Raw na format DNG przy użyciu programu Adobe DNG Converter.

Julieanne Kost

Aneks: Pliki Raw a format DNG

Plik Raw zawiera „surowe” dane przechwycone przez czujnik aparatu, które nie zostały jeszcze przekonwertowane na format JPEG lub TIFF. Aparaty tworzące pliki JPEG lub TIFF przetwarzają dane z czujników, a w przypadku plików JPEG dodatkowo je kompresują. W przypadku pracy z plikami Raw dane nie są kompresowane ani przetwarzane przez aparat. Zamiast tego oprogramowanie pozwala użytkownikowi określić ustawienia konwersji. Dane balansu bieli nie są na przykład stosowane do pliku Raw, ale zachowywane razem z plikiem, co umożliwia przywrócenie pierwotnego domyślnego ustawienia w oprogramowaniu. Oprócz tego w pliku DNG są zawarte standardowe metadane EXIF (takie same jak w plikach JPEG), data, godzina oraz model i ustawienia użytego aparatu.

Pliki Raw mają następujące zalety:

 • Mniejszy rozmiar niż pliki TIFF bez kompresji
 • Brak artefaktów występujących w skompresowanych obrazach JPEG
 • Możliwość modyfikacji wielu istotnych parametrów aparatu, takich jak balans bieli, po zarejestrowaniu obrazu
 • Całkowita kontrola nad ustawieniami konwersji — niezależnie od opcji aparatu
 • Dostęp do danych 16-bitowych zapewniających najwyższą jakość i ilość szczegółów
 • Elastyczność — możliwość przetworzenia jednego pliku przy użyciu różnych ustawień konwersji

Format Digital Negative (DNG)

Opublikowany jako specyfikacja otwarta format plików Raw Digital Negative (DNG) służy do przechowywania „surowych” danych pikseli przechwyconych przez czujnik aparatu. Zawiera on dane uzyskane przed konwersją na format JPEG czy TIFF oraz standardowe metadane EXIF, datę, godzinę i model oraz ustawienia użytego aparatu. Format ten jest dostępny bezpłatnie, dzięki czemu mogą go łatwo obsługiwać dostawcy sprzętu i oprogramowania.

Dlaczego warto konwertować na format DNG?

Inaczej niż większość formatów Raw producentów sprzętu, format Digital Negative oferuje publiczną specyfikację obsługiwaną nie tylko przez firmę Adobe, ale również dostępną bezpłatnie dla innych producentów sprzętu i oprogramowania. Czyni to z niego bezpieczniejszy format do przechowywania długoterminowego i archiwizacji. Archiwizacja plików w formacie DNG eliminuje zmartwienia o możliwość odczytu pliku Raw w przyszłości — gdy format danego aparatu stanie się przestarzały.

Specyfikacja Digital Negative dopuszcza nie tylko zachowanie wszystkich danych pikseli z obecnie stosowanych formatów Raw, ale także uwzględnienie wszystkich dodatkowych metadanych, jakie mogą udostępniać producenci. Program Adobe DNG Converter może w niektórych sytuacjach ignorować część danych producenta, uwzględniając tylko podstawowe informacje potrzebne do uzyskania pliku obrazu wysokiej jakości. Nowy format DNG umożliwia jednak osadzenie także źródłowego pliku Raw, tak aby zachować wszelkie metadane producenta.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?