Wyostrzanie i redukcja szumu w programie Camera Raw

Wyostrzanie fotografii

Kontrolki ostrości znajdujące się w zakładce Szczegóły umożliwiają zwiększenie precyzji krawędzi na obrazie. Podczas stosowania wyostrzania lokalnego narzędzie Pędzel dopasowania i narzędzie Filtr stopniowy używają wartości Promień, Szczegół i Maskowanie.

Użyj opcji „Zastosuj wyostrzanie do” w preferencjach Camera Raw, aby określić, czy wyostrzanie ma być stosowane do wszystkich obrazów, czy tylko do podglądów.

Uwaga:

Aby otworzyć preferencje w programie Camera Raw, kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe Preferencje  w pasku narzędziowym.

 1. Ustaw stopień powiększenia/zmniejszenia podglądu na minimum 100%.
 2. W zakładce Szczegóły dostosuj poniższe kontrolki:

  Wartość

  Dostosowuje definicję krawędzi. Zwiększ wartość w polu Stopień, aby zwiększyć stopień wyostrzenia. Wartość zerowa (0) powoduje wyłączenie funkcji wyostrzania. Na ogół niższe wartości opcji Stopień zapewniają czystsze obrazy. Sposób dopasowania ostrości jest pewną modyfikacją metody skojarzonej z filtrem Maska wyostrzająca w programie Photoshop, która polega na wyszukiwaniu pikseli różniących się od otoczenia na podstawie zadanego progu i zwiększaniu ich kontrastu o zadaną wartość. Podczas otwierania pliku camera raw program Camera Raw oblicza wartość tego progu na podstawie modelu aparatu, czułości i kompensacji naświetlenia.

  Promień

  Dostosowuje rozmiar szczegółów, które podlegają wyostrzeniu. W zdjęciach o wyraźnych szczegółach powinno używać się niższych ustawień. W zdjęciach o większych detalach można używać większego promienia. Użycie zbyt dużego promienia może doprowadzić do tego, że obraz nie będzie wyglądał naturalnie.

  Szczegół

  Dostosowuje ilość informacji o wysokiej częstotliwości, jakie mają zostać wyostrzone w obrazie oraz to, jak bardzo proces wyostrzania ma podkreślać krawędzie. Niższe ustawienia wyostrzają głównie krawędzie, by usunąć rozmycia. Wyższych wartości używa się do podkreślenia wyrazistości tekstur obrazu.

  Maskowanie

  Kontroluje maskę krawędzi. Przy wartości zero (0) cały obraz wyostrzony jest w takim samym stopniu. Przy wartości 100 wyostrzenie ograniczone jest do obszarów o najwyraźniejszych krawędziach. Naciśnij Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przesuń ten suwak, by zobaczyć obszary, które będą wyostrzone (białe) na tle obszarów zamaskowanych (czarne).

 3. (Opcjonalnie) Aby zastosować najnowsze algorytmy wyostrzania, kliknij przycisk Uaktualnij do bieżącego procesu (2012) , który znajduje się w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.

Redukcja szumu

Sekcja Redukcja szumu w zakładce Szczegóły zawiera kontrolki umożliwiające redukcję szumu na obrazie, czyli widocznych wtrętów, które pogarszają jakość obrazu. Szum obrazu obejmuje szum luminancji (w odcieniach szarości), który nadaje obrazowi ziarnisty wygląd, oraz szum chromatyczny (w kolorach), który na ogół przyjmuje postać kolorowych wtrętów na obrazie. Zdjęcia wykonane za pomocą gorszych aparatów fotograficznych lub przy użyciu wyższych szybkości ISO zawierają więcej szumu.

Uwaga:

Przed wprowadzeniem dopasowań związanych z redukcją szumu ustaw stopień powiększenia podglądu obrazu na przynajmniej 100%. Pozwoli to obserwować podgląd efektów redukcji.

Suwaki Kolor i Kolor — szczegóły umożliwiają zredukowanie kolorowego szumu przy zachowaniu szczegółów obrazu (po prawej na dole).

Uwaga:

Jeśli suwaki Luminancja — szczegóły, Luminancja — kontrast oraz Kolor — szczegóły są niedostępne, kliknij przycisk Uaktualnij do bieżącego procesu (2012) , który znajduje się w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.

Luminancja

Redukuje szum luminancji.

Luminancja — szczegóły

Steruje progiem szumu luminancji. Jest to opcja przydatna w przypadku fotografii o dużym poziomie szumu. Im wyższa wartość, tym więcej szczegółów zostanie zachowanych — jednocześnie zwiększy się jednak poziom szumu. Niższe wartości dają mniejszy szum, ale mogą spowodować utratę niektórych szczegółów.

Luminancja — kontrast

Steruje kontrastem luminancji. Jest to opcja przydatna w przypadku fotografii o dużym poziomie szumu. Wyższe wartości umożliwiają zachowanie kontrastu, ale mogą spowodować wystąpienie plam szumu lub efektu cętek. Niższe wartości zmniejszają szum, ale mogą również obniżyć kontrast.

Kolor

Redukuje szum kolorowy.

Kolor — szczegóły

Steruje progiem szumu kolorowego. Wyższe wartości chronią cienkie, precyzyjne krawędzie w kolorze, ale mogą powodować powstanie kolorowych plam. Niższe wartości usuwają kolorowe plamki, ale mogą powodować rozmycie granic kolorów.

Samouczki wideo o redukcji szumu w programie Camera Raw można obejrzeć na stronach:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online