Tak, można dodać wielu użytkowników jednocześnie, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Po zalogowaniu jako Administrator kliknij opcję Użytkownicy w lewym panelu, a następnie wybierz opcje Dodaj > Prześlij plik CSV. Pojawi się okno wyskakujące.
  2. Za pomocą pliku CSV można dodać wielu użytkowników. Kliknij opcję Importuj i wybierz/otwórz plik CSV na swoim komputerze.
  3. Po zaimportowaniu pliku mapuj zawartość pliku CSV etykietami aplikacji przy pierwszym załadowaniu pliku CSV.

    Podczas kolejnych przypadków ładowania plików wykorzystane zostaną poprzednie ustawienia etykiet. Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu mapowania danych i Dodaj, aby załadować zmapowany plik CSV.

  4. Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu mapowania danych i Dodaj, aby załadować zmapowany plik CSV.

Ładowanie pliku CSV z obowiązkowymi polami

W pliku CSV nie trzeba dodawać profilu użytkownika i adresu e-mail Przełożonego. Jedynymi obowiązkowymi polami są nazwa i adres e-mail użytkownika.

W tym przypadku domyślnie Administrator firmy użytkownika jest traktowany jako Przełożony użytkowników. Domyślnie profil użytkownika to „pracownik”.

Przykładowy plik CSV

Przykładowy plik CSV w Captivate Prime z polami obowiązkowymi jest dostępny poniżej.

Pobierz

Ładowanie pliku CSV ze wszystkimi polami

Przed dołączeniem adresu e-mail Przełożonego dla każdego pracownika należy upewnić się, że w pliku CSV Przełożonego dodano najpierw jako pracownika. Jako przykład należy odnieść się do pracownika Howarda Waltersa w poniższym zrzucie ekranu.

Plik CSV
Plik CSV

Również Administratorzy organizacji mogą dodawać się jako pracownicy i dodawać adres e-mail swoich Przełożonych.

Przykładowy plik CSV

Przykładowy plik CSV w Captivate Prime z wszystkimi polami jest dostępny poniżej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji pomocy funkcji Ładowanie pliku CSV.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online