Administratorzy w organizacji mogą skonfigurować konto Captivate Prime w taki sposób, aby włączyć integrację z programem Adobe Connect.

Konfiguracja Adobe Connect

 1. Po zalogowaniu jako Administrator kliknij w lewym panelu opcję Ustawienia, aby wyświetlić podstawowe informacje o przedsiębiorstwie. Kliknij w lewym panelu opcję Adobe Connect.
  Opcje ustawień
  Opcje ustawień

 2. Kliknij łącze Konfiguracja teraz w sekcji Konfiguracja Adobe Connect.

  Konfiguracja Adobe Connect
  Konfiguracja Adobe Connect

 3. Podaj nazwę domeny Adobe Connect przedsiębiorstwa i dane logowania.

  Wprowadzanie nazwy domeny i danych logowania
  Wprowadzanie nazwy domeny i danych logowania

  Przykładowy adres URL Adobe Connect: mycompany.adobeconnect.com
  Należy podać identyfikator e-mail Administratora konta Adobe Connect.

  Uwaga:

  W aplikacji Captivate Prime obsługiwane są tylko konta hostowane przez Adobe. Przykład: „.adobeconnect.com”.

 4. Kliknij opcję Integracja.

  Po uwierzytelnieniu identyfikatora e-mail aplikacja Captivate Prime wyświetli komunikat, że konto Connect zostało pomyślnie zintegrowane. Można wyświetlać kursy typu wirtualna klasa za pomocą oprogramowania Adobe Connect.

  Uwaga:

  Administrator konta Adobe Connect powinien zaakceptować warunki korzystania z konta. Jeśli nie zostaną one zaakceptowane, uwierzytelnienie logowania może zakończyć się niepowodzeniem. Po utworzeniu konta Adobe Connect należy zalogować się do konta. Podczas pierwszego logowania pojawi się strona z warunkami.

  Nawiązywanie połączenia z programem Adobe Connect
  Nawiązywanie połączenia z programem Adobe Connect

Dodawanie informacji o sesji typu wirtualna klasa

Jeśli autor kursu typu wirtualna klasa nie podał informacji o sesji, może to zrobić Administrator.

Po zalogowaniu jako Administrator kliknij nazwę kursu. Kliknij w lewym panelu opcje Elementy i Szczegóły dotyczące sesji. Kliknij ikonę Edytuj w prawym rogu strony Szczegóły dotyczące sesji, aby dodać informacje o sesji.

Szczegóły dotyczące sesji
Szczegóły dotyczące sesji

Dzięki integracji Adobe Captivate Prime i Adobe Connect w celu tworzenia modułów lub sesji wirtualnych klas konto Connect powinno obsługiwać sale konferencyjne z odpowiednią liczbą klas i użytkowników dla danego przypadku. Sale konferencyjne są wykorzystywane do obsługi modułów typu wirtualna klasa aplikacji Captivate Prime. Nowa sala konferencyjna Connect jest dynamicznie tworzona przez aplikację Prime dla każdego modułu i sesji typu wirtualna klasy.

Uwaga:

Oprogramowanie Adobe Connect należy zakupić oddzielnie.

Frekwencja

Jeśli gospodarz kursu typu wirtualna klasa nie uczestniczy w sesji, frekwencja uczniów, którzy uczestniczyli w sesji, nie jest odnotowywana automatycznie. W takich przypadkach Administrator może ręcznie odnotować frekwencję.

Kliknij kurs typu wirtualna klasa, kliknij opcję Frekwencja w lewym panelu następnej strony i odnotuj frekwencję.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online