Kiedy użytkownik loguje się jako uczeń w aplikacji Captivate Prime na urządzeniu iPad lub tablecie Google Nexus 9 z systemem operacyjnym Android, widzi następujący ekran Strona główna:

Ekran główny aplikacji z systemem iOS
Ekran główny aplikacji z systemem iOS

Aby przejść do funkcji związanych z katalogiem i zdobywaniem wiedzy, należy dotknąć listy rozwijanej Menu i wybrać odpowiednią opcję.

Opcje menu
Opcje menu

Korzystanie z aplikacji w trybie offline

Z aplikacji Captivate Prime na urządzenie iPad lub tablet Google Nexus 9 z systemem Android można korzystać także przy braku połączenia z Internetem. W tym celu należy pobrać kursy, a po korzystaniu z nich w trybie offline zsynchronizować postęp, gdy zostanie przywrócone połączenie z siecią.

  1. Dotknij listy rozwijanej Menu na górze, a potem dotknij opcji Edukacja. Pojawią się wszystkie dostępne kursy w postaci kafelków.
  2. Dotknij ikony pobierania na dole kafelka wybranego elementu edukacyjnego, aby zapisać treści edukacyjne w urządzeniu.
Opcje pobierania
Opcje pobierania

  1. Po nawiązaniu połączenia z Internetem na górnym pasku aplikacji pojawi się monit o zsynchronizowanie postępu. Dotknij czerwonego paska, aby przeprowadzić synchronizację. Zielony kolor paska oznacza, że trwa synchronizacja.

Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca

Można okresowo sprawdzać, ile miejsca w pamięci danych urządzenia zajmują pliki powiązane z aplikacją.

W tym celu należy dotknąć ikony profilu w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie dotknąć w menu opcji Magazyn urządzeń.

Magazyn urządzeń
Magazyn urządzeń

Pojawi się okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca, takie jak poniżej.

Otwarty format odznak
Otwarty format odznak

Analizując wyświetlone informacje, można sprawdzić całkowitą ilość miejsca na dane na urządzeniu, a także ilość miejsca zajmowanego przez aplikację i pobrane kursy. Przydaje się to przy szacowaniu, czy jest możliwe pobranie kolejnego kursu. Aby usunąć z urządzenia pobrany kurs, należy dotknąć ikony X obok jego tytułu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online