Pobierz transkrypty ucznia i zarządzaj raportami za pomocą aplikacji Captivate Prime.

Aplikacja Adobe Captivate Prime pozwala administratorom w organizacji generować transkrypty powiązane z uczniami. 

Generowanie transkryptów ucznia

1. Aby wygenerować transkrypty ucznia, kliknij opcję Raporty w lewym panelu po zalogowaniu się jako Administrator.

2. Kliknij kartę Moje raporty na wyświetlonej stronie.  

3. Kliknij łącze Transkrypty ucznia.

Zrzut ekranu łącza raportu transkryptu ucznia

 4. Pojawi się okno dialogowe Transkrypt ucznia. Wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz wygenerować transkrypt.

Uwaga: Domyślniedata początkowajest datą zarejestrowania ucznia, a data końcowa jest datą bieżącą. Zmienić można tylko datę początkową.

5. Wybierz nazwiska uczniów z pola Wybierz uczniów, a następnie kliknij opcję Generuj.

6. Można wybraćjednegoucznia lub całą grupę. Aby dodać wielu uczniów, należy kliknąć opcję Dodaj więcej uczniów.

7. Można wybrać określone katalogi, zaznaczając powiązane pole wyboru. Transkryptjest pobierany tylko dla określonych katalogów. Można wybrać określone katalogi, zaznaczając je z listy rozwijanej „Wybierz katalogi”.

8.  Można także pobrać transkrypty dla osób, które usunięto z konta. Aby pobrać Transkrypty usuniętych uczniów, zaznacz pole wyboru Uwzględnij dane usuniętych uczniów.

9. Informacje o module można pobrać wraz z Transkryptem ucznia, zaznaczając opcję „Włącz informacje o module” w Opcjach zaawansowanych. W takim wypadku tytuły modułów i informacje o czasie poświęconym na każdy z nich są dołączone do transkryptu.

10. Dane umiejętności i arkusze podsumowań można pobrać, zaznaczając pole wyboru „Dołącz dane umiejętności i arkusze podsumowań” w Opcjach zaawansowanych.

Transkrypty są generowane i pobierane na komputer w postaci plików .csv, jeśli nie ma w nich danych umiejętności. Jeśli zaznaczono pole wyboru Dane umiejętności, transkrypty są generowane i pobierane na komputer w postaci plików .xls.

Zawartość pliku transkryptu ucznia

Typowy plik transkryptu ucznia składa się z sześciu arkuszy w pojedynczym pliku programu Excel. Arkusze w pliku transkryptu ucznia zawierają ogólne dane, m.in. na temat liczby uczniów biorących udział w danym kursie, ich umiejętności, wartości procentowej rywalizacji obliczonej w oparciu o kurs lub ucznia, a także zgodności. W plikach transkryptu ucznia są dostępne następujące interfejsy:

Transkrypt ucznia

W tym arkuszu Excel znajdują się dane profilu ucznia, a dodatkowo także szczegółowe informacje dotyczące korzystania z elementu edukacyjnego, takie jak data rejestracji, data rozpoczęcia, uzyskana ocena czy wynik testu. Kursy stanowiące część programu edukacyjnego są przedstawiane osobno, obok informacji dotyczących korzystania z danego kursu. 

1 — interfejs aktywności edukacyjnej

W tym interfejsie dotyczącym konkretnych elementów edukacyjnych można sprawdzić liczbę zapisanych uczniów w przypadku poszczególnych kursów, programów edukacyjnych lub certyfikacji. Pozwala to zapoznać się z arkuszem postępu uczniów dotyczącym określonego elementu edukacyjnego. W arkuszu są przedstawiane informacje takie jak liczba uczniów, którzy ukończyli dany kurs lub program edukacyjny, liczba uczniów nadal przerabiających kurs/program czy ustawiona data wygaśnięcia.

Postęp ucznia w odniesieniu do konkretnego kursu jest obliczany w oparciu o wprowadzoną datę wygaśnięcia i progi procentowe postępu. Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 7 dni i 70% zostanie pokazany postęp w przerabianiu kursów, które kończą się za 7 dni i które zostały ukończone w więcej niż 70%. W arkuszu można także zmienić przedział czasowy, a odpowiednio zmienione dane podstawią się automatycznie do tego interfejsu.

2 — interfejs aktywności edukacyjnej

Ten interfejs edukacyjny zawiera dane dotyczące konkretnego użytkownika. W tym interfejsie widać kursy, programy edukacyjne i certyfikacje, na które zapisał się określony użytkownik. Znajdują się tu także informacje o ukończonych przez danego użytkownika elementach edukacyjnych, elementach edukacyjnych w toku i zbliżających się datach wygaśnięcia.

Postęp użytkownika w odniesieniu do poszczególnych kursów jest obliczany w oparciu o wprowadzone dane. Są to data wygaśnięcia i wartości procentowe postępu. Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 7 dni i 70% zostanie pokazany postęp użytkownika w odniesieniu do kursów, które kończą się za 7 dni i które zostały ukończone w więcej niż 70%.

Umiejętność

W tym arkuszu znajdują się dane profilu, m.in. nazwa umiejętności, poziom umiejętności, wymagane punkty kredytowe, zdobyte punkty kredytowe czy procent ukończenia. Poniżej pokazano przykładowy arkusz umiejętności (zrzut ekranu z programu Excel).  

skills-learner-transcript

1 — interfejs umiejętności

Ten interfejs pozwala sprawdzić, jakie umiejętności ma do dyspozycji organizacja. Można wyświetlić liczbę użytkowników w organizacji, którzy powinni mieć daną umiejętność, i zestawić ją z faktyczną liczbą użytkowników, którzy ją mają. Widać tu także użytkowników, którzy muszą odświeżyć umiejętności. Wartość jest obliczana w oparciu o wprowadzone dane. Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 50 dni w interfejsie pojawią się informacje na temat użytkowników, którzy po upływie 50 dni powinni odświeżyć swoje umiejętności.

2 — interfejs umiejętności

Ten interfejs umiejętności dotyczy przede wszystkim konkretnych użytkowników. Można użyć filtrów, aby wybrać użytkownika (użytkowników) i wyświetlić poziom ich umiejętności w postaci interfejsu. Korzystając z tego arkusza, przełożeni i administratorzy mogą sprawdzić faktyczny poziom umiejętności danego ucznia i porównać go z poziomem oczekiwanym. Interfejs umiejętności pozwala też określić, którzy uczniowie powinni odświeżyć swoje umiejętności. Odpowiednia lista uczniów jest przygotowywana w oparciu o wprowadzoną liczbę dni.

Interfejs zgodności

Interfejs zgodności składa się z dwóch części: raportu zgodności dotyczącego użytkownika i raportu zgodności dotyczącego szkolenia. Raport dotyczący użytkownika pozwala zidentyfikować użytkowników, w przypadku których zbliża się data wygaśnięcia ważnej inicjatywy z zakresu zapewniania zgodności. Z kolei raport dotyczący szkolenia umożliwia odfiltrowanie danych według programu edukacyjnego lub certyfikacji.

W przypadku obu raportów zgodności należy wprowadzić datę wygaśnięcia, aby uzyskać potrzebne dane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online