Dowiedz się więcej o czyszczeniu danych użytkowników w aplikacji Captivate Prime.

Funkcja czyszczenia danych użytkowników służy usuwaniu danych osobowych i dotyczących nauki użytkownika z aplikacji Captivate Prime. Należy pamiętać, że usuwanie i czyszczenie danych użytkownika to dwie różne funkcje. Podczas gdy usunięty użytkownik może zostać przywrócony, nie można przywrócić danych użytkownika i zapisów dotyczących nauki po przeprowadzeniu procesu czyszczenia danych.

Uwaga:

Przeprowadzenie działania czyszczenia danych użytkownika może przynieść następujące wyniki:

 • Jeśli przeprowadzono czyszczenie danych użytkownika, łącza w logach importuniedziałają w celu uniknięcia pobierania starych plików CSV i ponownego wprowadzania danych użytkownika do systemu.
 • Jeśli przeprowadzono czyszczenie danych Autora, jego imię i nazwisko jest zastępowane imieniem i nazwiskiem Administratora, który przeprowadził ten proces dla tego użytkownika.
 • Jeżeli przeprowadzono czyszczenie danych Instruktorów, są oni usuwani z sesji. Dla takiej sesji Administrator musi zastąpić/dodać instruktorów dla takich sesji.
 • Usunięcie danych użytkownika z aplikacji Prime nie powoduje usunięcia użytkownika z aplikacji zewnętrznych (systemów innych firm lub innych aplikacji napisanych przez użytkownika). Skontaktuj się z właścicielami aplikacji zewnętrznych, aby usunąć z nich dane użytkowników.
 • Jeśli w ustawieniach konfiguracyjnych łącznika obecne są odniesienia do użytkownika, którego dane są czyszczone, taki łącznik zostaje wyłączony. Administrator musi ponownie skonfigurować łącznik, aby można było kontynuować jego działanie.

Aby przeprowadzić czyszczenie danych użytkowników, należy wykonać następujące kroki:

 1. Administrator powinien kliknąć opcję Użytkownicy w lewym panelu. Otworzy się strona Użytkownicy wewnętrzni.

 2. Usuń użytkowników, dla których chcesz przeprowadzić proces czyszczenia danych. Aby usunąć, zaznacz co najmniej jednego użytkownika za pomocą pola wyboru. Otwórz menu rozwijane Działanie i wybierz opcję Usuń użytkownika.

 3. W lewym panelu wybierz opcję Czyszczenie danych użytkownika. Pojawi się strona Czyszczenie danych użytkownika z listą usuniętych użytkowników. Użyj przycisków wyboru, aby wybrać użytkownika, w przypadku którego należy przeprowadzić czyszczenie danych. Możesz przeprowadzić proces czyszczenia danych tylko jednego użytkownika na raz.

  Wybierz użytkownika, w przypadku którego należy przeprowadzić czyszczenie danych.
  Wybierz użytkownika, w przypadku którego należy przeprowadzić czyszczenie danych.
 4. Otwórz menu rozwijane Działania i wybierz opcję Wyczyść dane użytkownika.

  Wybieranie opcji Wyczyść dane użytkownika z menu rozwijanego Działania
  Wybieranie opcji Wyczyść dane użytkownika z menu rozwijanego Działania
 5. Pojawia się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Po wykonaniu działania czyszczenia wszystkie dane użytkownika i zapisy dotyczące nauki związane z wybranym użytkownikiem są trwale usuwane. Po wykonaniu czyszczenia to działanie nie może zostać cofnięte. Aby potwierdzić, kliknij przycisk Wyczyść.

  Zatwierdzanie operacji czyszczenia danych
  Zatwierdzanie operacji czyszczenia danych
 6. Po potwierdzeniu i kliknięciu przycisku Wyczyść żądanie jest akceptowane. Użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy działanie zostanie ukończone. Zostanie również podany identyfikator żądania czyszczenia danych. Można podać ten identyfikator CSM, aby śledzić żądanie.

Przeczytaj o skutkach działania czyszczenia danych użytkownika

Czyszczenie przy użyciu interfejsu Captivate Prime dla przedsiębiorstw  
Usuwanie wybranego użytkownika z konta wnioskującego przedsiębiorstwa.
Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników i którzy są twórcami kont testowych. Nie
Usuwanie wiadomości e-mail użytkownika ze wszystkich pól wnioskującego konta dla przedsiębiorstw i wszystkich kont testowych. Tak
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia. Tak
Czyszczenie przy użyciu interfejsu aplikacji Captivate Prime dla użytkowników indywidualnych  
Usuwanie wybranego użytkownika z wnioskującego konta testowego. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników i którzy są twórcami kont testowych. Nie
Usuwanie wiadomości e-mail użytkownika ze wszystkich pól wszystkich kont testowych. Tak
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia. Tak
Działanie czyszczenia dla innych użytkowników — przedsiębiorstwa (dotyczy osób, które nie są użytkownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi Prime)  
Usuwanie wybranego użytkownika ze wszystkich pól wnioskującego konta dla przedsiębiorstw i wszystkich kont testowych. Tak
Usuwanie użytkownika z kont. Nie
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia.  Tak
Działanie czyszczenia dla innych użytkowników — osoby indywidualne (dotyczy osób, które nie są użytkownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi Prime)  
Usuwanie wybranego użytkownika ze wszystkich pól wszystkich kont testowych. Tak
Usuwanie użytkownika z kont. Nie
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia. Tak
Działanie czyszczenia przy użyciu Adobe IMS — przedsiębiorstwa  
Powiadamianie administratora przedsiębiorstwa o żądaniu. Tak
Zaznaczanie pól Wiadomości e-mail, aby wysyłać powiadomienia. Nie
Działanie czyszczenia przy użyciu Adobe IMS — osoby indywidualne  
Usuwanie wszystkich użytkowników posiadających określony identyfikator Adobe ID/adres e-mail ze wszystkich kont testowych. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników konta testowego, jeśli podany adres e-mail / Adobe ID był twórcą konta. Tak
Usuwanie wybranego adresu e-mail ze wszystkich pól wszystkich kont testowych. Tak

Aplikacja Prime jest zgodna z przepisami RODO. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją Zgodność platformy Captivate Prime z RODO.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online