Dowiedz się więcej o konfiguralnych ustawieniach konta Captivate Prime z poziomu Administratora.

Można zmienić ustawienia profilu Administratora, a także zaktualizować ustawienia konta. Użytkownik może wyświetlić informacje o swoim profilu, dodać/zmienić zdjęcie profilowe, a także zmodyfikować sekcję O mnie. W ustawieniach konta można aktualizować informacje o przedsiębiorstwie, ustawić metody logowania dla użytkowników i integrację.

Ustawienia konta

Aby zaktualizować ustawienia konta organizacji, należy kliknąć opcję Ustawienia w lewym panelu.

Informacje podstawowe (informacje o przedsiębiorstwie)
Kliknij opcję Zmień na wyświetlanej stronie i edytuj ustawienia kraju, strefy czasowej, lokalizacji i roku finansowego.

Skonfiguruj administratora będącego osobą kontaktową

Jeśli chcesz dodać lub zmienić adresy e-mail administratorów zapewniających wsparcie techniczne dla organizacji, kliknij opcję Ogólne w lewym panelu. Kliknij opcję Zmień obok Identyfikator poczty e-mail wsparcia i dodaj identyfikatory e-mail. Wiadomość e-mail będzie wysyłana do tych administratorów, gdy uczeń kliknie opcję Skontaktuj się z administratorem u dołu strony.

Dodaj dodatkowe identyfikatory e-mail, oddzielając je średnikiem.  

Metody logowania
Administratorzy mogą wybrać sposób, za pomocą którego użytkownicy wewnętrzni lub zewnętrzni będą uzyskiwali dostęp do konta.

 • Użytkownicy wewnętrzni: dla użytkowników wewnętrznych można ustawić logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID lub funkcji pojedynczego logowania.
 • Użytkownicy zewnętrzni: dla użytkowników zewnętrznych można ustawić logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID, funkcji pojedynczego logowania lub identyfikatora Captivate Prime. W przypadku wybrania identyfikatora Captivate Prime użytkownicy zewnętrzni będą mogli zalogować się do tego konta po utworzeniu nazwy użytkownika i hasła Captivate Prime.

Uwaga: Jeśli istnieje wiele profili zewnętrznych, dostępny jest dla nich jeden dowolny sposób logowania. Jeśli rodzajem logowania jest identyfikator Adobe ID, wszystkie profile muszą się logować tylko za pomocą takiego identyfikatora. Różne profile nie mogą mieć różnych rodzajów logowania.

Dostęp do aplikacji Captivate Prime można uzyskać za pomocą identyfikatora Adobe ID lub funkcji pojedynczego logowania. Pojedyncze logowanie jest mechanizmem, który umożliwia użytkownikowi jednorazowe uwierzytelnienie i uzyskanie dostępu do wielu aplikacji wiele razy. Taka konfiguracja nie jest obowiązkowa dla organizacji. Jeśli organizacja użytkownika ma dostawcę funkcji pojedynczego logowania opartego na protokole SAML 2.0, można użyć go do skonfigurowania aplikacji Captivate Prime. Konfiguracja jest wymagana na poziomie organizacji i aplikacji Captivate Prime. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z funkcji pojedynczego logowania, skontaktuj się z działem wsparcia Adobe w celu otrzymania instrukcji konfiguracji.

Informacja zwrotna

Kliknij opcję Informacja zwrotna w lewym panelu, aby skonfigurować kwestionariusz w celu uzyskania informacji zwrotnej od uczniów po ukończeniu kursu. Szczegółowe informacje na temat tworzenia informacji zwrotnych L1 i L3 można znaleźć w sekcji Pomocy dotyczącej funkcji kursów.

Resetowanie modułu

Kliknij opcję Ogólne w lewym panelu i zaznacz pole wyboru Opcja resetowania modułu, aby umożliwić uczniom takie działanie. Po wybraniu tej opcji uczniowie mogą zresetować swoje moduły, jeśli nie udało im się ich ukończyć lub jeśli częściowo ukończyli moduł, ale chcą rozpocząć od nowa.

Moderowanie kursu

Kliknij opcję Ogólne w lewym panelu i zaznacz opcję Moderowanie kursu, aby włączyć tę funkcję. Szczegółowe informacje na ten temat tworzenia znajdują się w sekcji Moderowanie kursu.

Forum dyskusyjne

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Forum dyskusyjne, uczniowie i instruktorzy będą mogli zamieszczać komentarze do kursów, korzystając z karty Dyskusja na stronie Kursy w aplikacji dla uczniów. Jeśli jednak ustawienia kursu wskazują, że nie wybrano tej funkcji, wówczas ustawienia poziomu kursu mają pierwszeństwo przed ustawieniami administratora.

Interfejs ucznia

W lewym panelu kliknij opcję Interfejs ucznia. Na tej stronie można wybierać widżety, które będą wyświetlane na stronie Uczniowie. Zaznacz widżety, które mają być wyświetlane na stronie Uczniowie. Widżety niezaznaczone nie będą wyświetlane.

Adobe Connect
Kliknij w lewym panelu opcję Adobe Connect, aby zmienić ustawienia Adobe Connect i umożliwić organizację sesji typu wirtualna klasa. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomocy dotyczącej Adobe Connect.

Multi attempts

Select Settings > General > Multiple Attempts. 

If you enable the ‘Multi Attempts’ check box, then the Authors can set ‘Multiple attempts’ for interactive e-learning courses or modules .On selecting the second checkbox, administrators can set ‘Infinite attempts’ by default for any newly created interactive e-learning courses.

multi attempts configuration by admin
Enable/ Disable multi attempts

Course Moderation

Click General from the left pane, and select the Course Moderation option to enable the Course Moderation functionality. To know more about this feature, see Course Moderation.

Discussion Board

If you enable the Discussion Board check box, then the learners and instructors can post comments for courses using the Discussion tab from the Courses page in the Learners App. However, if course level settings indicate that this feature is not selected, then the course level settings take precedence over administrator settings.

Learner Dashboard

From the left pane, click Learner Dashboard. This page allows you to choose the widgets that you want to display on the Learners page. Select the widgets that you want to enable in the Learners Page. The widgets that are not selected will not appear on the Learners page.

Adobe Connect

Click Adobe Connect on the left pane to configure Adobe Connect account to host virtual classroom sessions. For more information, refer to Adobe Connect feature help. 

Aktywowanie/dezaktywowanie ustawień z aplikacji administratora Captivate Prime
Aktywowanie/dezaktywowanie ustawień z aplikacji administratora

Zmiana nazw elementów edukacyjnych

Uwaga:

Ta funkcja jest dostępna wyłączniew językuangielskim.

Administratorzy mogą teraz zmienić nazwy elementów edukacyjnych w aplikacji Captivate Prime. Poniżej przedstawiono terminologię, której nazwę można zmienić.

Moduł
Kurs
Program edukacyjny
Certyfikacja
Plan edukacyjny
Materiał pomocniczy
Katalog
Umiejętność
Odznaka
Komunikat
Moja nauka
Tablica liderów
Skuteczność
Kurs poprzedzający
Moduł przygotowawczy
Treści główne
Moduł testowy
Kursy realizowane w tempie uczestnika
Kursy hybrydowe
Kursy w klasie
Kursy w wirtualnej klasie
Aktywność

Aby zmienić terminologię, należy wykonać następujące kroki:

 1. Jako Administrator wybierz opcje Ustawienia > Ogólne > Terminologia produktów.Otwierają się opcje związane z terminologią produktów.

  Terminologia produktów
  Terminologia produktów
 2. Zmiany można wprowadzić poprzez przesłanie zmodyfikowanego szablonu terminologii produktów, pobierając przykładowy plik CSV. Aby pobrać przykładowy plik CSV, kliknij opcję Pobierz tutaj.

 3. Pobrany plik CSV zawiera nazwę elementów wkolumnie A. Wkolumnie B wybierz nazwę, którą chcesz przypisać danemu elementowi. Należy pamiętać, że trzeba zaktualizować liczbę pojedynczą i mnogą nazwy oddzielone znakiem (|).

 4. Można zmienić jeden lub więcej wierszy. Można zostawić niezmodyfikowane wiersze lub usunąć je z pliku CSV przed ich załadowaniem.

 5. Wgraj zmodyfikowany plik CSV i kliknij przycisk Zapisz. Aplikacja Captivate Prime odświeża się, ukazując wprowadzone zmiany.

 6. Aby przywrócić domyślną terminologię, kliknij opcję Resetuj terminologię produktów.

  Resetowanie terminologii produktów
  Resetowanie terminologii produktów

Ustawienia profilu

 1. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok swojego zdjęcia/profilu, i wybierz opcję Ustawienia profilu.

  Ustawienia profilu
  Ustawienia profilu

 2. W wyskakującym oknie dodaj/zmień zdjęcie, ustawiając kursor myszy w obszarze zdjęcia profilowego i klikając opcję Edytuj.

 3. Dodaj/modyfikuj treść pola O mnie, klikając opcję Edytuj.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online