Tworzenie, przypisywanie i modyfikowanie umiejętności i poziomów.

Mapa umiejętności to zestawienie umiejętności, wiedzy i cech charakteru pracownika organizacji. Takie mapy pomagają firmom/organizacjom określić lub zwiększyć oczekiwania co do wyników członków personelu. Dzięki umiejętnościom pracownicy mogą dostosowywać się do oczekiwań organizacji.

W aplikacji Adobe Captivate Prime, w mapie umiejętności, można tworzyć mapy wyników uczniów w oparciu o ich umiejętności. Kiedy uczniowie kończą kurs, mogą sprawdzić na mapie umiejętności, jakie umiejętności zdobyli.

Utwórz umiejętność i poziom

Administratorzy mogą tworzyć umiejętności i przypisywać je do uczniów, a także zarządzać istniejącymi umiejętnościami. Utwórz umiejętności i poziomy dla uczniów, wykonując poniższe kroki:

 1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Umiejętności w lewym panelu.
 2. Jeśli utworzono już umiejętności, zostaną one wyświetlone jako lista. Kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony, aby dodać nowe umiejętności.
  Uwaga
  W kategorii Ogólne dostępna jest przykładowa umiejętność wraz z odpowiadającymi jej poziomami.
 3. Dodaj nazwę kategorii umiejętności, opis i odpowiednie punkty odpowiednio do każdego poziomu, jak pokazano na poniższym rysunku:
Dodawanie umiejętności
Dodawanie umiejętności
 1. Kliknij opcję Dodaj poziom, aby dodać nowy poziom do każdej umiejętności, a następnie Zapisz.
  Uwaga
  Można dodawać maksymalnie trzy poziomy dla każdej umiejętności.

Przypisywanie umiejętność do ucznia

Administratorzy mogą przypisywać umiejętności do uczniów. Po utworzeniu umiejętności i ich zapisaniu zostaną one umieszczone na stronie umiejętności. Teraz można przypisywać te umiejętności uczniom w następujący sposób:

 1. Zaloguj się jako administrator i kliknij opcję Umiejętności w lewym panelu.

 2. Kliknij hiperłącze z liczbą uczniów zarejestrowanych do umiejętności.

  Liczba uczniów zarejestrowanych do umiejętności
  Liczba uczniów zarejestrowanych do umiejętności
 3. W oknie dialogowym Uczeń kliknij opcję Dodawanie uczniów.

  Dodawanie uczniów
  Dodawanie uczniów
 4. Wyszukaj w polu wyszukiwania użytkownika lub grupy użytkowników.

  Wyszukiwanie grup użytkowników
  Wyszukiwanie grup użytkowników
 5. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany.

Liczby dziesiętne w umiejętnościach

Po dodaniu umiejętności można przypisać liczby dziesiętne do punktów. Punkty są wyświetlane z maksymalnie dwoma cyframi po przecinku.

Liczby dziesiętne w punktach
Liczby dziesiętne w punktach

Uwaga:

Liczby dziesiętne są obsługiwane tylko w języku angielskim.

Modyfikowanie/usuwanie umiejętności

Istnieje możliwość modyfikowania i usuwania istniejących umiejętności (jeśli nie przypisano uczniów lub nie powiązano kursów lub materiałów pomocniczych), wykonując poniższe kroki:

 1. Wybierz co najmniej jedną umiejętność, klikając odpowiednie pola wyboru.
 2. Kliknij nazwę umiejętności, aby zmodyfikować. Pojawi się okno dialogowe Edytuj umiejętność. Zaktualizuj wartości i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Umiejętność można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest ona powiązana z żadnymi uczniami, kursami czy materiałami pomocniczymi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online