Motywy kolorystyczne i marka w aplikacji Captivate Prime

Aplikacja Captivate Prime umożliwia zmianę wyglądu aplikacji w celu dopasowania jej do wymagań organizacji użytkownika w zakresie marki. 

Marka

Kliknij opcję Marka w lewym panelu, aby zaktualizować nazwę organizacji, zmienić poddomenę, style dziennika i motywy. Kliknij opcję Edytuj obok każdego z tych elementów, aby zmienić ich zawartość.

Kliknij opcję Edytuj, aby ustawić wygląd logo i nazwę firmy w aplikacji Captivate Prime.

Kliknij Prześlij nowe logo i wybierz logo z komputera. Można zobaczyć wygląd logo i nazwę organizacji poniżej. Wybierz styl nagłówka i kliknij opcję Zapisz.

Motywy

Dostępnych jest pięć obrazów w celu umożliwienia podglądu zmian motywu kolorystycznego przed zastosowaniem ich w aplikacji. Przeglądaj te obrazy, klikając odpowiednio symbole < i > po lewej i prawej stronie obrazów. Można również kliknąć kółka nawigacyjne na dole tych obrazów, aby przeglądać zrzuty ekranu z podglądem.

Wybór motywu

Kliknij opcję Pokaż wskazówki pod sekcją Wybór motywu, aby wyświetlić podpowiedzi, jak pokazano poniżej.

Zrzut ekranu ze wskazówkami na temat wyboru motywu

Aplikacja Captivate Prime oferuje użytkownikom pięć opcji motywów kolorystycznych: 

  • Domyślne ustawienie Prime
  • Kamyki
  • Karnawał
  • Jesień
  • Niebo zimą
zrzut ekranu z dostosowywaniem motywu

Można dostosować kolor górnego paska, kolor podkreślający (na przykład kolor ikon w lewym panelu) oraz jasność paska bocznego motywów z wyjątkiem motywu domyślnego Prime. 

Aby dostosować motyw, wybierz typ motywu w lewym panelu i kliknij kwadraty obok opcji Kolor marki i Koloru ikon paska bocznego. Kliknij suwak w opcji Jasność paska bocznego, przesuń do przodu lub do tyłu, aby dostosować jasność. Obserwuj podgląd podczas modyfikowania tych opcji.

Kliknij opcję Resetuj motyw, aby przywrócić ustawienia oryginalne motywu. Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu wprowadzania zmian.

Podgląd na żywo

Kliknij opcję Podgląd na żywo w lewym dolnym rogu sekcji Motywy. Pojawi się okno dialogowe, jak pokazano poniżej:

Zrzut ekranu okna Podgląd na żywo

Wybierz motyw z listy rozwijanej, dostosuj ustawienia i kliknij opcję Podgląd, aby wyświetlić zmiany na żywo w aplikacji. Teraz możesz przejrzeć wszystkie funkcje aplikacji i obserwować zmiany. Można również zmieniać swoje role podczas przeglądania podglądu na żywo. Po wprowadzeniu zmian możesz wrócić do funkcji podglądu motywu na żywo i kliknąć opcję Zastosuj motyw.

Podczas podglądu zmian na żywo okno Podgląd motywu na żywo nadal pojawia się w dolnej części ekranu. Można zminimalizować wyskakujące okienko. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online