Funkcja powiadomień dotyczy wszystkich użytkowników Adobe Captivate Prime. Każdy użytkownik na podstawie swojej roli otrzymuje różne rodzaje powiadomień w różnych scenariuszach. Wszystkie alerty i powiadomienia dla użytkowników są wyświetlane w wyskakującym oknie dialogowym powiadomień.

Uzyskiwanie dostępu do powiadomień

Użytkownicy mogą zobaczyć powiadomienia, klikając ikonę powiadomień w prawym górnym rogu.W tym wyskakującym oknie dialogowym wyświetlane są wszystkie powiadomienia wraz z czasem wystąpienia oraz pasek przewijania. Aby wyświetlić więcej informacji na temat wszystkich powiadomień, kliknij przycisk Pokaż wszystkie powiadomienia w dolnej części okna dialogowego. Zostanie wyświetlona strona Powiadomienia.

Liczba na górze ikony powiadomień wskazuje liczbę najnowszych powiadomień. Na przykład, jeśli od momentu ostatniego zalogowania się otrzymano pięć powiadomień, u góry ikony powiadomień wyświetlana jest cyfra 5. Znika ona po przeczytaniu wszystkich najnowszych powiadomień.

Rodzaje powiadomień dla Administratorów

Administratorzy otrzymują powiadomienia w następujących przypadkach:

 • Za każdym razem, gdy zostanie pomyślnie przesłana lista użytkowników w formacie CSV.
 • Gdy wysyłanie listy użytkowników w formacie CSV nie powiedzie się. Administrator otrzymuje wiadomość z przyczyną niepowodzenia.
 • Administrator może również skonfigurować alerty powiadomień dla danych przypadków dla kursów i programów nauczania. W takim przypadku Administrator otrzymuje powiadomienia na podstawie częstotliwości wybranej dla danego przypadku. 

Uwaga
Jeśli administrator oprócz swojej roli ma uprawnienia autora lub przełożonego, otrzymuje powiadomienia odpowiednie dla każdej roli.

Przykładowe okno powiadomień dla administratora pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Okno powiadomień dla administratora
Okno powiadomień dla administratora

W tym wyskakującym oknie wyświetlane są wszystkie powiadomienia wraz z czasem wystąpienia oraz pasek przewijania.Liczba na górze ikony powiadomień wskazuje liczbę najnowszych powiadomień. Na przykład, jeśli od momentu ostatniego zalogowania się otrzymano pięć powiadomień, u góry ikony powiadomień wyświetlana jest cyfra 5. Znika ona po przeczytaniu wszystkich najnowszych powiadomień.

Kliknij łącze Pokaż wszystkie powiadomienia u dołu wyskakującego okna powiadomień, aby wyświetlić wszystkie powiadomienia na osobnej stronie.

Ustawienia wielopoziomowych powiadomień typu „eskalacja”

Wiadomości e-mail typu „eskalacja” w przypadku niedotrzymywania terminów przez uczniów mogą być wysyłane do przełożonego i przełożonego wyższego szczebla. Możesz skonfigurować wielopoziomowe powiadomienia tego typu w przypadku nieukończenia kursu podczas tworzenia kursu, a nawet po jego utworzeniu. Powiadomienia typu „eskalacja” mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby były wysyłane z określoną częstotliwością do przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla.

 1. Zaloguj się jako Administrator lub Autor i kliknij opcję Kursy.

 2. Wybierz kurs, dla którego chcesz zmienić powiadomienia typu „eskalacja” i kliknij opcję Wyświetl kurs.

  Wyświetlanie kursów
  Wyświetlanie kursów
 3. Kliknij kolejno opcje Elementy > Alerty dot. powiadomień.

  Alerty dot. powiadomień
  Alerty dot. powiadomień
 4. Otwiera się kalendarz wskazujący na czerwono ostateczny termin wyznaczony dla kursu. Kliknij wyróżnioną datę, aby zobaczyć przypomnienia ustawione dla ucznia.

  Kalendarz z ostatecznym terminem kursu
  Kalendarz z ostatecznym terminem kursu
 5. Ustaw przypomnienia, wybierając daty przypadające przed ostatecznym terminem. Umożliwi to wysyłanie powiadomień uczniowi o zbliżającym się terminie.

  Ustawienie przypomnienia o ostatecznym terminie
  Ustawienie przypomnienia o ostatecznym terminie
 6. Wybierz datę po ostatecznym terminie, aby ustalić harmonogram przypomnień dla ucznia oraz powiadomienia typu eskalacja do przełożonego.

  Ustawianie powiadomień dla uczniów i powiadomień typu eskalacja
  Ustawianie powiadomień dla uczniów i powiadomień typu eskalacja
 7. Jeśli uczeń nadal nie ukończy kursu nawet po eskalacji do przełożonego, ustawienia pozwalają na eskalację do przełożonego wyższego szczebla. Kliknij datę wypadającą po przedłużonym terminie, wybierz powtarzalność przypomnień, liczbę dni dla harmonogramu i wybierz opcję Przełożony i Przełożony wyższego szczebla w menu rozwijanym Eskalacja. Kliknij niebieski znacznik wyboru, aby zapisać ustawienia powiadomień.

  Przypomnienie dla przełożonego i przełożonego wyższego szczebla
  Przypomnienie dla przełożonego i przełożonego wyższego szczebla

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online