Administratorzy mogą zarządzać frekwencją i listami uczniów oczekujących na kursy.

Zarządzanie listami oczekujących

Uczniowie są wpisywani na listę oczekujących na kurs prowadzony w klasie, gdy liczba miejsc jest ograniczona, na podstawie kolejności zgłoszeń. Administratorzy mogą wybrać osoby z tej listy i przydzielić miejsca, zmieniając limit miejsc dla każdego kursu prowadzonego w klasie. Uczniowie zostają zapisani na kurs, gdy tylko Administrator przydzieli im miejsce.

  1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
  2. Na liście dostępnych kursów kliknij nazwę dowolnego wybranego kursu prowadzonego w klasie. Pojawi się nowa strona ze szczegółowymi informacjami na temat kursu.
waitlist-and-attendance-mgmnt
  1. Kliknij przycisk Lista oczekujących w lewym panelu strony z informacjami szczegółowymi o kursie. Lista oczekujących uczniów pojawi się na stronie.
  2. Wybierz uczniów i kliknij przycisk Przypisz miejsca, aby zapisać uczestników bezpośrednio na kursy, zmieniając tym samym limit miejsc.

Zarządzanie frekwencją

Ta funkcja ma zastosowanie tylko do kursów typu klasa i wirtualna klasa. Frekwencję można odnotować, wykonując poniższe kroki:

  1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
  2. Na liście dostępnych kursów kliknij nazwę dowolnego wybranego kursu/modułu prowadzonego w klasie. Pojawi się nowa strona ze szczegółowymi informacjami na temat kursu.
  3. Kliknij kartę Frekwencja, wybierz uczniów i kliknij opcję Zapisz, aby odnotować obecność.

Uwaga
Jeśli w danym kursie dostępnych jest kilka modułów, a uczeń ukończy tylko jeden z nich, istnieje możliwość wyboru tego modułu i kliknięcia przycisku Zapisz. Jeśli uczeń ukończy wszystkie moduły w danym kursie, można wybrać opcję Wybierz wszystkie i kliknąć przycisk Zapisz.

Obecność na sesjach typu wirtualna klasa Adobe Connect jest odnotowywana automatycznie w ciągu 2–3 godzin po sesji. Ukończenie kursu typu wirtualna klasa przez ucznia zaznaczane jest dopiero po zaznaczeniu obecności na zajęciach. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online