Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime

Co to jest xAPI?

Experience API (xAPI) to standard e-learningowy, który pozwala treściom i systemom nauczania komunikować się z sobą, tak aby rejestrować i śledzić wszystkie rodzaje doświadczeń edukacyjnych. Doświadczenia związane z nauką są zapisywane w systemie Learning Record Store (LRS). Systemy LRS mogą istnieć w ramach tradycyjnych platform edukacyjnych lub samodzielnie.

Więcej informacji na temat standardu xAPI znajduje się pod adresem:  https://github.com/adlnet/xAPI-Spec.

Jak Captivate Prime obsługuje xAPI?

Aplikacja Captivate Prime posiada wbudowany system Learning Record Store (LRS). System LRS może akceptować polecenia xAPI z treści, które były przechowywane w aplikacji Captivate Prime. System ten akceptuje nawet polecenia xAPI generowane przez strony trzecie. Te polecenia xAPI są przechowywane w systemie Prime, a następnie mogą być eksportowane poza system w celu wizualizacji do dowolnego systemu magazynowania danych firm zewnętrznych.

Kiedy używany jest standard xAPI?

Coraz częściej istnieje potrzeba rejestrowania doświadczeń edukacyjnych użytkownika, które obejmują wiele systemów.  Istnieje również potrzeba śledzenia dokładnego zaangażowania ucznia w treści szkoleniowe. Standard ten wykracza poza pozyskiwanie wyłącznie informacji o atrybutach Start, W toku i Ukończenie (które są pozyskiwane przez SCORM).

Korzystanie z xAPI w systemie Prime

Konfiguracja aplikacji

 1. Zaloguj się jako Administrator ds. integracji. Wybierz opcje Aplikacje > Zarejestruj się.

  Rejestracja aplikacji
  Rejestracja aplikacji

 2. Zarejestruj nową aplikację.

  Tworzenie aplikacji
  Tworzenie aplikacji

 3. Zdefiniuj zakres.

  • Jeśli włączono opcję Dostęp do odczytu i zapisu xAPI w roli Administratora, Administrator może wysyłać i odbierać polecenia i dokumenty xAPI.
  • Jeśli włączono opcję Dostęp do odczytu i zapisu xAPI w roli Ucznia, Uczeń może wysyłać i odbierać polecenia i dokumenty xAPI.
 4. Zapisz zmiany. Uzyskasz identyfikator i tajny klucz programisty.

Punkty końcowe :

Kliknij poniższe łącze, aby wyświetlić dokument Swagger xAPI:

https://captivateprimeeu.adobe.com/docs/primeapi/xapi/

Uwaga: Wersja standardu xAPI obsługiwana w systemie Prime to 1.0.3.

Uwierzytelnianie API

Standard xAPI Captivate Prime wykorzystuje framework OAuth 2.0 do uwierzytelniania i autoryzacji aplikacji klienckich.Po zarejestrowaniu aplikacji można uzyskać dostęp do wartości clientId i clientSecret. Zapytanie GET w adresie URL jest używane w przeglądarce do uwierzytelniania użytkowników Captivate Prime za pomocą wstępnie skonfigurowanych kont, takich jak SSO, Adobe ID. 

GET https://captivateprime.adobe.com/oauth/o/authorize?client_id=<Wprowadź identyfikator klienta>&redirect_uri=<Wprowadź URL przekierowania>&state=<Dowolny ciąg danych>&scope=<admin:xapi lub learner:xapi>&response_type=CODE.

Śledzenie poleceń xAPI jako Element edukacyjny Prime

Autor może wybierać moduł xAPI podczas tworzenia kursów do monitorowania pracy użytkownika poza systemem Prime. Pozwala to na przykład oceniać działania, jakie użytkownicy wykonują na innej platformie w ramach kursu.

 1. Tworząc Moduł aktywności, w opcji Typ użyj menu podręcznego, aby wybrać opcję Moduł oparty na xAPI.

  Tworzenie modułu opartego na xAPI
  Tworzenie modułu opartego na xAPI

 2. Należy zapewnić standard IRI. W przypadku jego braku system Prime wygeneruje go automatycznie.

  Uwaga:

  Standard IRI dla danej czynności jest niepowtarzalny w obrębie konta. Oznacza to, że dwa moduły w Captivate Prime nie mogą mieć tego samego IRI. Nowy standard IRI jest generowany w następujących przypadkach:

  • Kiedy kurs z modułem Wersja standardu xAPI jest współdzielony pomiędzy kontami.
  • Kiedy certyfikacja z modułem xAPI powtarza się.

   

  Wszystkie polecenia xAPI z wymienionym IRI są śledzone w powyższym module i odzwierciedlone w raportach Prime. 

 3. Aby skopiować automatycznie wygenerowany IRI, odwiedź ponownie stronę Moduł aktywności.

 4. Opublikuj moduł.

Istotne kwestie:

 • Aplikacja Captivate Prime obsługuje obecnie tylko mbox jako identyfikator. Inne identyfikatory takie jak mboz_sha1, openid, account nie są obsługiwane.
 • Wartości stateId i profileId są uniwersalnymi unikatowymi identyfikatorami, gdy są używane w aplikacji Prime.
 • Żądanie PUT nie zastępuje dokumentu dla agentów/profilu xAPI, aktywności/profilu i  aktywności/statusu.
 • Niezidentyfikowana grupa nie jest obsługiwana dla opcji Aktor.
 • Parametr „related_activities” nie jest obsługiwany w poleceniu  GET .
 • Parametry „format=ids” i „format=canonical” nie są obsługiwane w poleceniach GET.
 • Anulowanie polecenia Wersja standardu xAPI nie cofnie żadnych działań, które miały miejsce w aplikacji Prime w momencie wysłania tego polecenia.

Generowanie raportów

Wersja standardu xAPI można generować w formacie XLS. Jako Administrator wybierz opcje Raporty > Raporty programu Excel > Raporty nt. aktywności xAPI.

Pobrany raport pobiera wszystkie informacje zamieszczone przez Ucznia i Administratora dla każdego polecenia.

Te same raporty mogą być tworzone/planowane przy użyciu łączników FTP i Box dla dowolnej integracji stron trzecich. Należy wykonać następujące kroki:

Zaloguj się jako Administrator ds. integracji > Otwórz łącznik FTP/Box > Wybierz raport aktywności xAPI z lewego panelu > Wybierz opcję planowania/tworzenia raportu.

Planowanie raportu
Planowanie raportu

Uwaga:
 • Kiedy w programie edukacyjnym tylko wynik jest wysyłany w poleceniu Wersja standardu xAPI bez informacji o maksymalnym wyniku, wynik testu nie jest pokazywany w LT.
 • Aby uzyskać wynik procentowy w systemie Prime, skalowane wyniki są wysyłane przez xAPI.

Przykładowy raport

Pobierz

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online