Autorzy mogą tworzyć kursy typu wirtualna klasa za pomocą Adobe Connect podczas procesu tworzenia kursów. Aby uruchomić Adobe Connect dla konta Captivate Prime, należy skontaktować się z Administratorem organizacji. 

Utwórz kurs typu wirtualna klasa za pomocą Adobe Connect

 1. Na stronie Moje kursy kliknij opcję Dodaj moduły i wybierz opcję Wirtualna klasa.Pojawi się okno dialogowe Utwórz wirtualną klasę.
 2. W opcji System konferencyjny okna dialogowego wybierz opcję Adobe Connect.

  Tworzenie wirtualnej klasy
  Tworzenie wirtualnej klasy
 3. Wpisz tytuł, opis, datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia kursu.

  Uwaga:

  Jeśli na koncie użytkownika nie skonfigurowano oprogramowania Adobe Connect, pojawi się komunikat ostrzegawczy ukazany na powyższym zrzucie ekranu. Opcje wyboru szablonu czy instruktorów i inne opcje Adobe Connect będą wyłączone. Aby skonfigurować Adobe Connect, należy skontaktować się z Administratorem. 

 4. Aplikacja Adobe Captivate Prime pobiera domyślne szablony (dotyczące spotkań, szkoleń i wydarzeń) oraz listę instruktorów (użytkownicy z uprawnieniami gospodarza) z oprogramowania Adobe Connect. Wybierz odpowiedni szablon.

 5. Wybierz instruktora dla kursu typu wirtualna klasa z listy instruktorów.

  Wybór instruktora
  Wybór instruktora
 6. Podaj kryteria ukończenia kursu typu wirtualna klasa. Kryteria ukończenia to procentowa wartość czasu trwania całego kursu. Aby ukończyć kurs, uczeń musi uczestniczyć w kursie przez wyznaczony czas. Załóżmy, że kurs trwa 1 godzinę. Jeśli kryterium ukończenia kursu będzie wynosić 50%, to w takim przypadku uczeń ukończy kurs, uczestnicząc w nim tylko przez 30 minut.

 7. Kliknij opcję Gotowe.

Współdzielone szablony oprogramowania Adobe Connect

Domyślnie wszystkie współdzielone szablony utworzone na koncie Adobe Connect są pobierane przez aplikację Captivate Prime. Można dodawać niestandardowe szablony, tworząc je jako współdzielone szablony na koncie Adobe Connect.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online