Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak tworzyć kursy, certyfikacje i programy edukacyjne w aplikacji Captivate Prime.

Informacje ogólne

Autorzy mogą tworzyć elementy edukacyjne, takie jak kursy, certyfikacje i programy nauczania. Uczniowie je przerabiają, a administratorzy mogą monitorować wyniki uczniów w oparciu o informacje dotyczące korzystania z kursów.

Kursy

Adobe Captivate Prime umożliwia autorom tworzenie dowolnie wybranych kursów. Autorzy mogą zaimportować istniejące treści e-learningowe, utworzone przy użyciu aplikacji Adobe Captivate i Adobe Presenter. Inne obsługiwane formaty kursów obejmują pliki wideo, PDF, DOC, DOCX, PPT i PPTX. Administratorzy mogą tworzyć wyjątkowe programy edukacyjne z określonym zestawem kursów dla uczniów.

Jeśli użytkownik nie utworzył jeszcze żadnych kursów, można przejrzeć niektóre przykładowe kursy dostępne w aplikacji, aby znaleźć inspirację.

Tworzenie kursów

Aby utworzyć kurs, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się do aplikacji Adobe Captivate Prime jako Autor.
 2. Na stronie głównej kliknij opcję Utwórz kursy. 
 3. Podaj podstawowe informacje wymagane dla kursu, takie jak nazwa, krótki opis kursu czy informacje ogólne o kursie.
 4. Aby kurs był dostępny w innych językach, kliknij przycisk Dodaj nowy język w lewym górnym rogu strony.
 5. Wybierz, w jakich językach kurs ma być dostępny. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Liczba wybranych języków jest widoczna tuż obok opcji Dodaj nowy język.
 7. Kliknij opcję Dodaj moduły do kursu i wybierz odpowiednią opcję z poniższej listy czterech modułów. Podaj podstawowe informacje wymagane dla każdego modułu i kliknij opcję Gotowe.

W przypadku wybrania modułu realizowanego w tempie uczestnika można zaznaczyć, aby nie dodawać żadnych treści. Aby dodać pusty zbiornik, należy kliknąć opcję Pomiń. Zawartość można dodać później, korzystając z opcji Dodaj zawartość w oknie dialogowym Informacje szczegółowe na temat modułu.

Wybór rodzaju modułu
Wybór rodzaju modułu

8. Autorzy mogą tworzyć sesje typu klasa i wirtualna klasa obejmujące wiele dni. Mogą też określać datę rozpoczęcia i datę zakończenia takich sesji (to samo uprawnienie mają Administratorzy). W ten sposób zaznacza się, że sesja obejmuje wiele dni. Czas spędzony na naukę jest obliczany w oparciu o czas trwania sesji w poszczególnych dniach.

Sesja kilkudniowa
Sesja kilkudniowa

9. Zgodnie z preferencjami wybierz opcje Uporządkowany lub Nieuporządkowany dla ustawiania kolejności modułów.
W przypadku wybrania opcji Uporządkowany moduły pojawią się w tej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone. W przypadku wybrania opcji Nieuporządkowany moduły nie są ustawione w powyższej kolejności. Uczniowie mogą realizować moduły w dowolnej kolejności.

10. W polu Ograniczenia dotyczące ukończenia ustaw liczbę modułów, które Uczeń musi ukończyć, aby zrealizować kurs.

11. Kliknij opcję Zapisz.

Uwaga:

Należy określić podstawowe informacje dotyczące kursu, dla każdego z wybranych języków. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, dane dotyczące kursu nie zostaną zapisane i nie będzie można przejść do następnej strony.

Na następnej stronie pojawią się opcjonalne i obowiązkowe ustawienia dla kursu. Wszystkie pola oznaczone * są obowiązkowe.

12. Wybierz Rozdział Umiejętności, odpowiedni poziom i przypisz punkty dla każdego poziomu. Aby dodać większą liczbę umiejętności, należy kliknąć opcję Dodaj więcej.

Uwaga: Punkty można dodać jako liczby dziesiętne.

13. Jako Rodzaj rejestracji do kursów wybierz opcjeSamodzielna rejestracja,Wyznaczone przez Przełożonego lub Zatwierdzone przez Przełożonego:

 • Wyznaczone przez Przełożonego: tylko Przełożeni mogą wyznaczać kursy.Uczeńnie może zarejestrować sięnatego typu kursach.
 • Zatwierdzone przez Przełożonego: Przełożeni zatwierdzają kursy. Uczniowie mogą zapisać się na te kursy, ale nie są zarejestrowani bezpośrednionatego typu kursach bez zgody Przełożonego. Powiadomienie jest wysyłane do Przełożonych, gdy Uczniowie zapisują się na tego typu kursy. Po zatwierdzeniu przez Przełożonego uczniowie są zapisani na kursy.
 • Samodzielna rejestracja:Uczniowie mogą sami zarejestrować sięnatego typu kursach.

14. Zaznacz pole wyboru Wyrejestrowanie, jeśli chcesz zapewnić Uczniom możliwość wypisania się z kursu.

15. Wybierz kursy, które należy ukończyć przed rozpoczęciem danego kursu. Kliknij pole Kursy i wybierz je z listy.

16. Dodajsłowa kluczowejako znaczniki do kursu. Te znaczniki pomagają uczniom łatwo znaleźć kurs podczaswyszukiwania.

17. Dodaj profile grupy docelowej dla tego kursu, klikając obszar tekstowy i wybierając profile z pola sugestii.

18. Dodaj pliki zasobów do kursu jako materiał dodatkowy. Przeciągnij swoje materiały, takie jak pliki tekstowe, wideo czy audio.

19. W aplikacji Captivate Prime można zmieniać nazwiska autorów kursu. W polu Autor można dodać wiele nazwisk. Dodawane nazwisko nie musi być powiązane z platformą ani z kontem. Aby dodać nazwisko Autora, wybierz opcję Kursy > wybierz kurs > otwórz Ustawienia > Autorzy.

Po zakończeniu tworzenia kursu kliknij opcję Zapisz. Kurs zostanie zapisanydomyślniejako wersja robocza.

Uwaga:

Aby kurs można było opublikować, dodaj nazwę kursu, co najmniej jeden moduł, rodzaj rejestracji, kompetencje, poziom kompetencji i punkty.

Aby opublikować kurs, kliknij opcję Moje kursy i najedź kursorem myszy na płytkę kursu, a następnie kliknij opcję Publikuj kurs, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Podstawowe funkcje programu Presenter
Podstawowe funkcje programu Presenter
 1. Aby zobaczyć, jak kurs wygląda po jego opublikowaniu, kliknij opcję Podgląd w roli ucznia.

Na wyskakującym ekranie wybierz język lub języki, które chcesz oferować uczniom, i kliknij opcję Zapisz. 

Aby zastosować zmiany, ponownie opublikuj kurs.

Rodzaj obsługiwanych plików

Oto obsługiwane formaty plików:

Treści interaktywne:

Obsługiwany format to ZIP. W przypadku raportowania możliwe są następujące formaty:

 • Scorm 1.2
 • Scorm 2004
 • AICC
 • TinCan

Treści statyczne:

 • Wideo: mp4, .avi, .wmv, .mov, .mpg, .m4v, .3gp
 • Audio: mp3, wav, aac, m4a, wma, vorbis, pcm, eac3, amr, ac3
 • PDF
 • Powerpoint: .pptx, .ppt
 • Pliki programu Word: .docx, .doc
 • Pliki programu Excel: .xslx, .xls

Uwaga:

W przypadku dodawania zawartości w wielu językach nie można łączyć treści statycznych i interaktywnych w jednej grupie.

Dodawanie modułów kursów z oprogramowania Captivate i Presenter

Moduły kursu można publikować z oprogramowania Adobe Captivate i Adobe Presenter w Captivate Prime, korzystając z menu Publikuj.

 1. Kliknij opcje Publikuj -> Publikuj w Captivate Prime.
 2. Podaj nazwę poddomeny lub identyfikator e-mail i kliknij opcję Prześlij. W przypadku posiadania wielu kont zostanie wyświetlony monit o wybranie konta.
 3. Zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających Adobe ID. W przypadku gdy nie masz identyfikatora Adobe ID, kliknij opcję Utwórz konto.
 4. Po autoryzacji nastąpi przekierowanie na stronę publikacji modułu.
 5. Podaj wszystkie podstawowe informacje o module i kliknij opcję Publikuj.
 6. Opublikowany moduł można zobaczyć na stronie modułów Captivate Prime.

Więcej informacji znajduje się w wideo o nazwie Publikacja modułów za pomocą oprogramowania Adobe Captivate 9. Szczegółowe informacje na temat procedury można również znaleźć w sekcji Pomoc oprogramowania Captivate 9.

Dodawanie typów udostępniania dla modułów

 1. W aplikacji Captivate Prime kliknij opcję Biblioteka treści w lewym panelu nawigacyjnym.
 2. Wybierz kurs, dla którego chcesz dodać typu udostępniania.
 3. Na stronie Informacje podstawowe kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu.
 4. W polu Moduły kliknij opcję Dodaj więcej typów udostępniania.
 5. W wyskakującym ekranie wybierz dodatkowe typy modułów, które chcesz uaktywnić.
 6. Kliknij opcję Gotowe.
 7. Aby umożliwić zmianę, kliknij opcję Opublikuj ponownie.

Przydzielanie instruktorów do modułów

 1. Po utworzeniu modułów dla kursu do modułów można przypisać instruktorów. Z poziomu interfejsu Autora kliknij opcję Katalog kursów.

 2. Kliknij kurs, w przypadku którego chcesz przypisać instruktorów do modułu.

  Uwaga:

  Instruktorów można przypisywać tylko do modułów typu klasa.

 3. W polu Moduły kliknij moduł, do którego chcesz przydzielić instruktora.

  Przydzielanie instruktorów do kursu (klasa)
  Przydzielanie instruktorów do kursu (klasa)
 4. W polu Instruktor podaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę instruktora.

 5. Kliknij opcję Opublikuj ponownie, aby opublikować zaktualizowany kurs.

Wielokrotne próby

Gdy administrator włączy wielokrotne próby, możesz jako autor konfigurować wielokrotne próby dla interaktywnego modułu e-learningowego na poziomie kursu lub modułu.

Ustawienia wielu prób dla modułu na poziomie kursu
Ustawienia wielu prób dla modułu na poziomie kursu

Ustaw próby na

Możesz ustawić nieograniczoną liczbę prób w module lub określić limit.

Informacje o próbie zostaną pokazane uczniowi po włączeniu. Uczeń może ponowić próbę   w module, klikając przycisk „Ponów próbę”.

Kliknij opcję ponownej próby, aby ponownie uruchomić moduł
Kliknij opcję ponownej próby, aby ponownie uruchomić moduł

Wstrzymaj nową próbę po ukończeniu lub zdaniu modułu

Aby skonfigurować powstrzymanie uczniów przed wybraniem opcji nowej próby, zaznacz pole wyboru „Powstrzymaj nową próbę po ukończeniu lub zdaniu modułu”. Opcja „Ponów próbę” zostanie usunięta z widoku ucznia po pomyślnym ukończeniu modułu.

Ponowna próba niewidoczna po pomyślnym ukończeniu modułu
Ponowna próba niewidoczna po pomyślnym ukończeniu modułu

Zablokuj moduł między próbami 0:0:1 Format: Dni/Godziny/Miesiące

Moduły można zablokować na określony czas pomiędzy próbami, zaznaczając pole wyboru „Zablokuj moduł między próbami 0:0:1 Format: Dni/Godziny/Miesiące”. Gdy moduł jest zablokowany, uczeń nie może go odwiedzić przed upłynięciem ustawionego czasu. 

Uwaga:

Po umieszczeniu kursora na hiperłączu Ponów próbę wyświetli się pozostały czas na ponowną próbę. Opcja ponownej próby zostanie włączona po upływie czasu blokady.

Kryteria zakończenia próby można zdefiniować, zaznaczając pola wyboru „Zamknięcie odtwarzacza” lub „Ukończenie”.

 • Zamknięcie odtwarzacza

Jeśli zaznaczono opcję „Zamknięcie odtwarzacza”, każde uruchomienie modułu jest traktowane jako nowa próba. Uczeń zobaczy monit zawierający informacje o zablokowaniu modułu i próbie po zamknięciu odtwarzacza.

Monit wyświetlany przy zamykaniu odtwarzacza, jeśli włączono wielokrotne próby
Monit wyświetlany przy zamykaniu odtwarzacza, jeśli włączono wielokrotne próby
 • Ukończenie

Jeśli koniec próby jest ustawiony na podstawie „ukończenia”, zostanie obliczony na podstawie kryteriów sukcesu danej zawartości. Uczniowie nie będą mogli ponowić próby modułu, dopóki zawartość nie wyśle informacji o ukończeniu. Blokada modułu i szczegóły próby zostaną przekazane uczniowi po zakończeniu próby.

Ustaw limit czasowy do ukończenia modułu

Autorzy mogą ustawić limit czasu ukończenia modułu, zaznaczając pole wyboru „Ustaw limit czasowy do ukończenia modułu”.

Każde uruchomienie odtwarzacza jest traktowane jako nowa próba, a uczeń zobaczy monit o informacjami o czasie podczas uruchomienia.

Powiadomienie wyświetlające czas trwania modułu
Powiadomienie wyświetlające czas trwania modułu
Zostanie wyświetlony czas pozostały do ukończenia modułu
Zostanie wyświetlony czas pozostały do ukończenia modułu

Uwaga:

Próba zakończy się automatycznie po upływie czasu.

Zamknięcie odtwarzacza również zakończy obecną próbę.

Wielokrotne próby na poziomie modułu

Wybranie próby „Poziom modułu” z menu rozwijanego „Ustaw próbę na” pozwala skonfigurować opcje na poziomie pojedynczego modułu.

Wielokrotne próby na poziomie modułu
Wielokrotne próby na poziomie modułu

Wyświetlanie kursów

Autor może wyświetlić listę wszystkich kursów dostępnych dla ucznia. Aby wyświetlić wszystkie kursy na koncie Captivate Prime, należy kliknąć opcję Katalog kursów. Aby wyświetlić wszystkie kursy na koncie Captivate Prime, których użytkownik jest autorem, należy kliknąć opcję Moje kursy.

Aby filtrować kursy wg kompetencji lub statusów, takich jak Wersja wstępna, Opublikowano i Wycofano, kliknij karty. Jeśli jesteś przełożonym i chcesz przeglądać kursy, możesz przeglądać je jako uczeń lub przełączyć się na profil ucznia.

Uwaga
Można wycofać kurs, gdy uczniowie go ukończą lub gdy po jego opublikowaniu użytkownik chce go wstrzymać. Kurs można wycofać tylko wtedy, gdy został on opublikowany. Na karcie Wycofano można się zapoznać z listą wszystkich wycofanych kursów.

Efektywność kursu

Ocena efektywności kursu pomaga autorom ocenić to, czy kursy odpowiadają potrzebom uczniów, by w razie potrzeby odpowiednio je zmodyfikować. Efektywność kursu to miara jego przydatności dla ucznia. Określa się ją w oparciu o informacje zwrotne na temat treści kursu przekazane przez ucznia, wyniki testu uzyskane przez ucznia i informacje zwrotne przekazane przez przełożonego.

W zakładce Moje kursy wyświetlana jest ocena efektywności kursu, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. W tym przypadku jest to 100.

Ocena efektywności kursu
Ocena efektywności kursu

Ta wartość jest obliczana na podstawie wartości z informacji zwrotnych L1, L2 oraz L3. Aby zapoznać się ze szczegółowym rozbiciem, wystarczy kliknąć wartość efektywności kursu. Pojawi się menu, jak pokazano poniżej.

Ocena efektywności kursu
Ocena efektywności kursu

W tym przykładzie 1 z 1 użytkowników otrzymał wszystkie trzy rodzaje informacji zwrotnych — stąd ocena 100/100. Z tabeli można wywnioskować, jakich informacji zwrotnych brakuje, w celu poprawy ogólnej efektywności. Po kliknięciu strzałki w dół, która znajduje się w prawym dolnym rogu okna, pojawia się szczegółowy opis sposobu obliczania efektywności kursu.

Obliczanie efektywności kursu
Obliczanie efektywności kursu

Na pokazanym powyżej wykresie kołowym widać, że największą wagę mają informacje zwrotne L3, przekazywane przez przełożonego.

Wyszukiwanie kursów

Platforma Adobe Captivate Prime pozwala szybko i łatwo wyszukiwać kursy. Kursy można wyszukiwać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą pola wyszukiwania. Przez kliknięcie ikony Wyszukaj w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie pola wyszukiwania. Teraz należy wpisać tytuł kursu lub dowolne słowa kluczowe powiązane z danymi kursami.Można również wyszukiwać, wpisując znaczniki dodawane podczas tworzenia kursu. Znaczniki można znajdować także w polu wyszukiwania kursów, co oznacza, że pojawiają się w tym polu przy wprowadzaniu znaków.
 2. Przez zastosowanie filtrów do listy kursów. Kursy można przefiltrować według stanu, np. Wszystkie, Opublikowano, Wersja wstępna, Wycofano. W ten sposób użytkownik może wyświetlić odfiltrowaną listę i wybrać dany kurs.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o kompetencje. W tym celu należy kliknąć opcję Kompetencje, a potem wybrać odpowiednie pozycje. Autor ma do dyspozycji pięć opcji sortowania kursów ułatwiających znalezienie tego właściwego. Aby posortować kursy, należy kliknąć opcję Sortuj wg, a następnie wybrać żądaną kolejność: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia kursu, daty aktualizacji kursu, według efektywności kursu.

author-sortby

Wyświetlanie podglądu kursu

Po utworzeniu kursów autorzy mogą przeglądać swoje kursy przed ich publikacją:

 1. Kliknij kafelek z tytułem kursu w wersji wstępnej.
 2. W trybie wersji wstępnej kliknij opcję Podgląd w roli ucznia w lewym panelu.
 3. Aby wyświetlić moduły kursu w odtwarzaczu, kliknij nazwy modułów na stronie zawartości kursu.

Cykl życia kursu

Typowy cykl życia kursu przedstawiono poniżej:

Wersja wstępna — autor kończy prace związane z tworzeniem kursu i go zapisuje. Na tym etapie kurs nie jest jeszcze dostępny dla uczniów.

Opublikowano — autor kończy prace związane z publikacją kursu. Na tym etapie kurs staje się dostępny dla uczniów. Na tym etapie można również edytować kursy.

Wycofano — po opublikowaniu kursu autor może go przenieść do statusu Wycofano, jeśli nie chce, żeby był widoczny w katalogu kursów dostępnych dla uczniów.

Usunięto — ten stan oznacza, że kurs został całkowicie usunięty z aplikacji Adobe Captivate Prime. Wyłącznie autorzy mogą kasować kursy o statusie Wersja wstępna lub Wycofano.

Cykl życia kursu
Cykl życia kursu

Edycja opublikowanego kursu

Autor może edytować opublikowany kurs. W takim przypadku Autor może edytować wszystkie sekcje kursu i opublikować go ponownie. Autorzy i Administratorzy organizacji mogą modyfikować umiejętności, punkty i poziomy opublikowanego kursu. 

Aby edytować opublikowany kurs, kliknij kartę kursu i wybierz opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony.

Uwaga:

Podczas edycji sekcji kursu, jeśli musisz opuścić stronę, należy ponownie opublikować kurs. W oknie dialogowym wyskoczy monit o potwierdzenie ponownej publikacji kursu. 

Wyrejestrowanie

Podczas tworzenia kursów Autorzy mają możliwość włączenia opcji samodzielnego wyrejestrowania się z kursów dla uczniów. Jeśli Administrator wybierze tę opcję, uczniowie będą mogli sami się wyrejestrowywać. 

Wyrejestrowanie
Wyrejestrowanie

Certyfikacje i programy edukacyjne

Zarówno Autorzy, jak i Administratorzy mają możliwość tworzenia certyfikacji i programów edukacyjnych dla uczniów w aplikacji Autora. Na stronie głównej kliknij opcje Certyfikacje lub Programy edukacyjne, aby utworzyć odpowiednie elementy edukacyjne.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć certyfikacje i nimi zarządzać, zapoznaj się z sekcjami Certyfikacje i Programy edukacyjne.

 

Obowiązkowe kursy dla zewnętrznego programu certyfikacji

W poprzednich wersjach programu Captivate Prime, ukończenie kursu przez ucznia w Zewnętrznym programie certyfikacji nie było wymagane do ukończenia Certyfikatu.

Teraz można ustawić kursy jako obowiązkowe, zaznaczając opcję Ustaw kursy jako wymagane ukończenia certyfikatu na karcie Program nauczania.

 
Kursy obowiązkowe
Kursy obowiązkowe

 

Gdy kursy ustawiono jako obowiązkowe:

 • Strona materiałów Przełożonego wyświetla uczniów tylko po ukończeniu przez nich kursów.
 • Uczeń może przesłać plik dopiero po ukończeniu kursu.

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online