Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować szablony wiadomości e-mail dla zdarzeń związanych z wszystkimi elementami edukacyjnymi.

Aplikacja Captivate Prime wysyła powiadomienia e-mail do wielu ról użytkowników w oparciu o zdarzenia.

Autor może dostosowywać szablony wiadomości e-mail, dodając lub modyfikując zawartość i wysyłając powiadomienia do użytkowników o różnych zdarzeniach spowodowanych przez uczniów, przełożonych i autorów. Można na przykład wysłać niestandardową wiadomość e-mail, gdy uczeń zapisze się na kurs. Podczas rejestracji na kurs uczeń automatycznie otrzyma określoną dla kursu wiadomość e-mail.

Można również zrezygnować z wysyłania powiadomień e-mail o określonych wydarzeniach, wyłączając opcję szablonu wiadomości e-mail. W dalszej części tego dokumentu opisano sposób konfigurowania i wysyłania powiadomień w wiadomości e-mail oraz wyłączania tych opcji, jeśli jest to wymagane.

Ustawianie powiadomień w wiadomościach e-mail

  1. W aplikacji Autor kliknij element edukacyjny, dla którego chcesz skonfigurować szablon wiadomości e-mail. Na przykład Kursy.
  2. Na stronie Element edukacyjny kliknij kurs, certyfikację lub program edukacyjny, dla którego chcesz skonfigurować ustawienia wiadomości e-mail.
  3. Na stronie z informacjami szczegółowymi o elemencie edukacyjnym kliknij opcję Szablony wiadomości e-mail.

Można zobaczyć listę szablonów dostępnych dla wybranego elementu.

Szablony wiadomości e-mail dla programów edukacyjnych w aplikacji Captivate Prime
Szablony wiadomości e-mail dla programów edukacyjnych

  1. Aby wyświetlić szablon w trybie podglądu, kliknij nazwę zdarzenia.
Podgląd szablonu wiadomości e-mail dla elementu edukacyjnego
Podgląd szablonu wiadomości e-mail dla elementu edukacyjnego

Można dostosować każdy szablon, klikając tekst w treści szablonu, a także wstawiać zmienne do tekstu, klikając odpowiednie ikony, jak pokazano na zrzucie ekranu. Przesuń kursor myszy nad każdą z ikon, aby wyświetlić nazwy.

Wstawianie zmiennych
Wstawianie zmiennych

Można zresetować wiadomość do treści domyślnej, klikając łącze Cofnij zmiany powyżej szablonu.
W górnej części szablonu widnieją opcje umożliwiające dostosowanie szablonu do wielu ról (np. Przełożony, Uczeń)  w zależności od rodzaju powiadomienia.

  1. Kliknij opcję Zapisz w dolnej części strony.
  2. Na stronie Szablony wiadomości e-mail kliknij przycisk przełączania Tak/Nie, aby wysłać lub wyłączyć powiadomienie.
Ustawienia ogólne
Ustawienia ogólne

Jeżeli okrągły przycisk przełączania znajduje się przy opcji Tak dla każdego zdarzenia (a tło przycisku jest niebieskie), wówczas powiadomienie jest włączone. Jeśli tło przycisku jest szare, a przycisk znajduje się obok opcji Nie, wówczas powiadomienie jest wyłączone.

Uwaga:

Podczas każdej konfiguracji szablonu wiadomości e-mail na poziomie kursu, ma on pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi przez administratora dla danego kursu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online