Pierwsze kroki

Strona Pierwsze kroki pomaga zapoznać się z najważniejszymi funkcjami aplikacji.

Po zalogowaniu się z uprawnieniami Autora jest wyświetlane okno wyskakujące z listą filmów.

Oglądanie filmów wprowadzających

Filmy wprowadzające zawierają podstawowe informacje o roli autora. Jeśli użytkownik nie chce, aby to okno wyskakujące pojawiało się przy logowaniu, może je wyłączyć, klikając opcję Nie pokazuj przy logowaniu, która znajduje się w prawym dolnym rogu tego okna.

W celu zamknięcia okna wyskakującego należy kliknąć opcję Zamknij okno.

welcome-videos

Strona Pierwsze kroki

Z poziomu strony Pierwsze kroki można wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie modułów
  • Tworzenie kursów

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Captivate Prime, można też obejrzeć filmy instruktażowe, zapoznać się z pomocą i przestudiować informacje o poszczególnych rolach.

author-experienceprime

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online