Funkcja powiadomień dotyczy wszystkich użytkowników Adobe Captivate Prime. Każdy użytkownik na podstawie swojej roli otrzymuje różne rodzaje powiadomień w różnych scenariuszach. Wszystkie alerty i powiadomienia dla użytkowników są wyświetlane w wyskakującym oknie dialogowym powiadomień.

Uzyskiwanie dostępu do powiadomień

Użytkownicy mogą zobaczyć powiadomienia, klikając ikonę powiadomień w prawym górnym rogu.

Przykładowe okno powiadomień dla autora pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Okno powiadomień
Okno powiadomień

W tym wyskakującym oknie wyświetlane są wszystkie powiadomienia wraz z czasem wystąpienia oraz pasek przewijania.

Liczba na górze ikony powiadomień wskazuje liczbę najnowszych powiadomień. Na przykład jeśli od czasu ostatniego logowania pojawiło się pięć powiadomień, u góry ikony powiadomień widać cyfrę 5. Znika ona po przeczytaniu wszystkich najnowszych powiadomień.

Kliknij łącze Pokaż wszystkie powiadomienia u dołu wyskakującego okna powiadomień, aby wyświetlić wszystkie powiadomienia na osobnej stronie.

Powiadomienia
Powiadomienia

Rodzaje powiadomień dla autorów

Autorzy mogą otrzymywać powiadomienia w następujących sytuacjach:

1.      W przypadku pomyślnego przesłania modułu

2.      W przypadku zmiany wersji modułu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online