Aplikacja Captivate Prime obsługuje cztery rodzaje modułów szkoleniowych. Jeśli odpowiadasz za tworzenie programu szkoleniowego, pewnie zastanawiasz się, jaki typ modułu wybrać, aby dopasować go do wymagań swojej organizacji. Biorąc pod uwagę budżet organizacji i potrzeby odbiorców, możesz wybrać moduły szkoleniowe. Poniżej wyjaśniono niektóre z typowych przypadków użycia każdego typu modułu.

Kiedy wybierać moduły typu klasa?

Classroom-Module

Podczas szkolenia w klasie uczniowie uczęszczają na zajęcia prowadzone osobiście przez instruktora. W tego typu szkoleniach uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach w określonym czasie i miejscu. Instruktorzy powinni być dostępni. Jeśli uczniowie i instruktorzy pochodzą z różnych miejsc, wiąże się to z kosztami i czasem, gdyż organizacja musi zgromadzić wszystkie te osoby w jednej lokalizacji.

Zalety

 • Kluczową korzyścią tego typu szkolenia jest interakcja społeczna uczniów. 
 • Możesz wybrać moduły tego typu w przypadku kursów, które wymagają współpracy i zaangażowania uczniów. 
 • Jeśli temat kursu jest skomplikowany, nowy lub wymaga od uczestników dyscypliny w planowaniu i rozumieniu koncepcji, ten moduł jest właściwym wyborem.

Kiedy wybierać moduły realizowane w tempie uczestnika?

Self-Placed-Module

W szkoleniu realizowanym w tempie uczestnika uczniowie mogą rozpocząć i ukończyć kurs w ich własnym tempie. Uczniowie nie muszą uczestniczyć w zajęciach w określonym czasie i miejscu. Muszą jednak sami ustalać tempo i kontrolować proces uczenia się, stosując samodyscyplinę.

 

Zalety

 • Ten typ modułu można wybrać dla uczniów, którzy potrafią zarządzać własnymi czasem. 
 • Jeśli chcesz dotrzeć do większej liczby uczniów w krótszym czasie.
 • Gdy chcesz kontrolować koszty związane z nauką.

Kiedy wybierać moduły aktywności?

Activity

W przypadku tego typu modułów uczniowie muszą ukończyć aktywności online takie jak warsztaty czy ćwiczenia lub wypełnić kwestionariusze. Uczniowie wnoszą bezpośredni wkład w te działania, nie otrzymując jakichkolwiek informacji lub zasobów od instruktorów. Działania te są realizowane we własnym tempie, ale w niektórych przypadkach mogą być ograniczone w czasie.

 

Zalety

 • Moduły aktywności można wybierać jako uzupełnienie szkolenia w klasie lub wirtualnej klasie.
 • Po ukończeniu szkolenia w klasie uczniowie mogą wykorzystać swoją wiedzę w aktywnościach poza nią i w społecznościach internetowych.

Kiedy wybierać moduły typu wirtualna klasa?

Virtual-Classroom

Podczas szkolenia w wirtualnej klasie uczniowie biorą udział w zajęciach online z przekazem na żywo przez instruktora. Uczniowie muszą uczęszczać na zajęcia w określonym czasie. Mogą jednak uczęszczać na zajęcia, przebywając w dowolnym miejscu.

 

 

Zalety

 • Można wybrać ten moduł, gdy kurs nie jest skomplikowany.
 • Moduł sprawdza się, gdy uczniowie i instruktorzy są częścią zespołu, lecz przebywają w różnych lokalizacjach. 
 • Oszczędności związane z logistyką dla uczniów i instruktorów.

Porównanie modułów kursów aplikacji Captivate Prime

Funkcja  Moduł w klasie Moduł realizowany w tempie uczestnika
Moduł Aktywności Moduł typu wirtualna klasa
Instruktor Tak Tak, ale sesje są nagrywane  Nie Tak
Sesje online na żywo Nie Nie Nie Tak
Dostęp zdalny Nie Tak Tak Tak
Prowadzone osobiście Tak Nie Nie Nie
Ograniczenie w czasie Tak Nie Czasami Tak
Nagrywanie Adobe Connect Nie Nie Tak Nie

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online