Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zarządzać modułami jako instruktor w systemie Captivate Prime.

Wyświetlanie informacji ogólnych o sesji

 1. W lewym panelu kliknij przycisk Nadchodząca sesja.

 2. Z listy nadchodzących sesji wybierz sesję, dla której chcesz wyświetlić informacje szczegółowe.

  Aplikacja wyświetla informacje ogólne o sesji wraz ze szczegółami, takimi jak m.in. nazwa sesji, miejsce, czas, limit miejsc czy liczba miejsc na liście oczekujących.

  Wyświetlanie informacji szczegółowych nadchodzących sesji
  Wyświetlanie informacji szczegółowych nadchodzących sesji

Konfiguracja informacji szczegółowych dotyczących sesji

 1. W lewym panelu kliknij przycisk Nadchodząca sesja.

 2. Wybierz sesję, dla której chcesz zaktualizować informacje.

 3. Kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu.

  Kliknięcie opcji Edytuj w celu edytowania informacji szczegółowych
  Kliknięcie opcji Edytuj w celu edytowania informacji szczegółowych
 4. Na stronie Informacje ogólne o sesji można edytować m.in. godzinę sesji, datę czy miejsce. Można również edytować lub dodawać następujące informacje:

  • Limit miejsc, aby ustawić maksymalną liczbę uczniów dozwoloną dla danej sesji.
  • Limit miejsc na liście oczekujących, aby ustawić maksymalną liczbę uczniów dozwoloną na liście oczekujących dla danej sesji.
  • W polu Zezwalaj na przesyłanie materiałów wybierz Tak, aby umożliwić uczniom takie działanie. Jeśli wybierzesz opcję Nie, uczniowie nie będą mogli przesyłać zadań do sesji.
  Edytowanie informacji szczegółowych sesji dla modułu użytkownika
  Edytowanie informacji szczegółowych sesji dla modułu użytkownika
 5. Kliknij opcję Zapisz.

  Uwaga:

  Nie można edytować pola Instruktor z poziomu tej strony. 

Przesyłanie plików dla sesji użytkownika

Jako instruktor możesz wysyłać pliki, takie jak pliki z zadaniami lub prezentacje dla modułów, lub pliki aktywności dla modułu. Użyj menu Zasoby, aby dodać pliki do swojego modułu lub sesji.

 1. W aplikacji Instruktor wybierz kolejno opcje Nadchodzące sesje > Zasoby.

  Można wyświetlić stronę Zasoby, która zawiera już łącze do zasobów przesłanych przez autora dla kursu związanego z Twoim modułem. Dodatkowo instruktorzy mogą również przesyłać pliki zasobów dla modułów.

 2. Kliknij opcję Dodaj.

  Dodawanie plików zasobów do sesji
  Dodawanie plików zasobów do sesji
 3. Wyszukaj odpowiedni plik na komputerze. Wybierz plik i kliknij opcję Otwórz.

 4. Po przesłaniu pliku możesz zobaczyć go wraz z datą jego dodania.

  Uczniowie zarejestrowani do tego modułu mogą zobaczyć załadowane pliki w sekcji Kursy po kliknięciu opcji Zasoby.

  Uwaga:

  Aby usunąć plik zasobów, wybierz odpowiedni plik. Kliknij opcje Działania > Usuń plik na stronie Zasoby.

Przesyłanie plików dla modułów aktywności

Moduł Aktywności wspiera przesyłanie plików. Jako Autor utwórz moduł aktywności i wybierz opcję Przesyłanie plików. Pozwala to uczniom na przesłanie pliku.

Pliki te mogą być zatwierdzone/odrzucone przez Instruktorów modułu. Moduł zostanie ukończony dopiero po zatwierdzeniu pliku przez Instruktora.

Strona Moduły
Strona Moduły
Przesyłanie plików
Przesyłanie plików

Add scores and comments for activity modules

To add scores and comments for activity modules that have been sent for submission, follow the below steps:

 1. From the left pane, click Learner.

  Learners page
  Learners page
 2. From the Learner's page, click Actions > Edit Scores & Comments.

  Edit Scores & Comments
  Edit Scores & Comments

  Uwaga:

  For learners who have not completed the course, the score and comments input field will not appear.

  Adding scores & comments in input fields
  Adding scores & comments in input fields
 3. Click Save.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online