Informacje ogólne

Salesforce™ to jedno z najpopularniejszych rozwiązań CRM, używane przez wiele zespołów zajmujących się sprzedażą i marketingiem. Aplikacja Adobe Captivate Prime dla systemu Salesforce pozwala użytkownikom korzystać ze wszystkich przypisanych im treści edukacyjnych bez opuszczania systemu Salesforce. Uczniowie mają dostęp do treści takich jak kursy, programy edukacyjne i materiały pomocnicze. Mogą też otrzymywać powiadomienia dotyczące rejestracji i komunikaty od administratora. 

Uwaga:

Obecnie aplikacja Salesforce nie jest dostępna, ponieważ oczekuje na zatwierdzenie przez Salesforce App Exchange. Jeśli chcesz zobaczyć wersję beta aplikacji, skontaktuj się z Account Managerem lub zespołem pomocy technicznej Captivate Prime, pisząc na adres captivateprimesupport@adobe.com

Instalacja i konfiguracja

Dowiedz się, jak zainstalować i skonfigurować aplikację Captivate Prime dla systemu Salesforce, wykonując poniższe kroki. 

Warunki wstępne

 1. Administrator ds. integracji organizacji musi zatwierdzić aplikację Salesforce. Aplikację tę można znaleźć w części Polecane aplikacje systemu Captivate Prime po zalogowaniu jako Administrator ds. integracji. 
 2. Należy uzyskać dostęp do konta Salesforce organizacji, na którym aplikacja musi zostać zainstalowana. Zazwyczaj administratorem systemu Salesforce w organizacji jest osoba, która instaluje takie aplikacje. Jeśli pełnisz rolę Administratora ds. integracji systemu Captivate Prime i nie posiadasz konta Salesforce, skontaktuj się z Administratorem Salesforce w swojej organizacji. 

Etapy instalacji

 1. Należy zwrócić się do Opiekuna Klienta (Account Manager) lub Kierownika ds. Sukcesu Klienta (Customer Success Manager), aby umożliwili korzystanie z tej aplikacji poprzez podanie identyfikatora konta Prime użytkownika. Należy również zwrócić się do Kierownika ds. Sukcesu Klienta o pakiet instalacyjny aplikacji Captivate Prime Uczeń dla systemu Salesforce.

 2. Zaloguj się do konta Captivate Prime jako Administrator ds. integracji i upewnij się, że aplikacja Salesforce jest włączona dla konta.

 3. Aby zainstalować aplikację Prime na koncie Salesforce, należy skorzystać z pakietu otrzymanego od Opiekuna Klienta lub Kierownika ds. Sukcesu Klienta. Potrzebne są uprawnienia administratora dla konta Salesforce, na którym zamierzasz zainstalować tę aplikację.

 4. Wybierz odpowiednią opcję, jak pokazano na zrzucie ekranu i kliknij opcję Instaluj.

  Instalacja opcji
  Instalacja opcji

  W przypadku wybrania opcji Zainstaluj dla określonych profili, wybierz jeden lub więcej profili z listy.

 5. Kliknij Kontynuuj w pojawiającym się oknie, aby zezwolić na dostęp stron trzecich.

  Pojawi się komunikat informujący, że pomyślnie zainstalowano aplikację. Kliknij opcję Gotowe. 

Dodawanie powiadomienia na stronie głównej

Zespół Captivate Prime zaleca, aby Administrator systemu Salesforce dodał również komponent powiadomień Captivate Prime na stronie głównej. Umożliwia on użytkownikom systemu Salesforce otrzymywanie powiadomień o zadaniach i innych komunikatów z aplikacji Captivate Prime.

Aby dodać komponent powiadomień Captivate Prime do układu strony głównej, wykonaj poniższe kroki:

1. Kliknij opcję Konfiguruj w prawym górnym rogu. Opcja układu strony głównej pojawia się w lewym panelu, jak pokazano na poniższym zrzucie.

Opcja konfiguracji układu strony głównej
Opcja konfiguracji układu strony głównej

2. Wybierz odpowiedni układ i kliknij opcję Zapisz.

3. Wybierz opcję powiadomień Adobe Captivate Prime, która pojawia się na stronie i kliknij przycisk Dalej.

4. Wybierz kolejność elementów pojawiających się w lewym panelu, zobacz zmiany i kliknij przycisk Zapisz

Aby nauczyć się instrukcji logowania się do aplikacji Captivate Prime i używać jej w usłudze Salesforce jako uczeń, zapoznaj się z sekcją Pomoc dla programu Salesforce.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online