Użytkownik jest automatycznie usuwany w aplikacji Captivate Prime

Problem

Użytkownik jest usuwany z aplikacji Captivate Prime, mimo że administrator nigdy nie wykonał takiego działania.

Przyczyna

W aplikacji Adobe Captivate Prime istnieje opcja pozwalająca usunąć użytkownika, jeśli nie loguje się do systemu przez określony czas.

Jak zmienić/zastosować to ustawienie?

W przypadku uczniów wewnętrznych:

 1. Zaloguj się jako administrator.

 2. W obszarze Konfiguracja kliknij pozycje Ustawienia > Ogólne.

 3. Na stronie Ustawienia ogólne poszukaj opcji Automatyczne usuwanie użytkowników wewnętrznych.

 4. Kliknij pozycję Edytuj w celu wprowadzenia liczby dni w polu, aby uczeń został automatycznie usunięty, jeśli nie uzyska dostępu do systemu. 

  Automatyczne usuwanie użytkowników wewnętrznych
  Wyświetlanie automatycznego usuwania użytkowników wewnętrznych

  Uwaga:

  Jeśli nie chcesz automatycznie usuwać użytkowników, pozostaw to pole puste.

 5. Kliknij pozycję Zapisz w celu zachowania wprowadzonych ustawień.

W przypadku uczniów zewnętrznych:

 1. Zaloguj się jako administrator.

 2. W obszarze Zarządzanie kliknij pozycje Użytkownicy > Zewnętrzni.

 3. Kliknij nazwę użytkownika zewnętrznego, względem którego ustawienie ma zostać zastosowane.

  Spowoduje to otwarcie okna Edycja profilu rejestracji zewnętrznej.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane w lewym dolnym rogu.

  Ustawienia zaawansowane
  Wyświetlanie ustawień zaawansowanych dla użytkowników zewnętrznych

 5. W polu Wymaganie logowania wprowadź liczbę dni, aby uczeń został automatycznie usunięty, jeśli nie uzyska dostępu do systemu. 

 6. Kliknij pozycję Zapisz w celu zachowania wprowadzonych ustawień.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?