Generowanie pliku HAR

W tym artykule opisano sposób generowania plików HAR w przeglądarce Google Chrome.

Aby wygenerować plik HAR, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz okno przeglądarki Google Chrome i otwórz nową kartę.

 2. Otwórz narzędzia programistyczne strony (kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję Zbadaj).

 3. Otwórz kartę Network (Sieć). Uaktywnij czerwony przycisk rejestrowania.Zaznacz pole wyboru Preserve log (Zachowaj dziennik).

  Karta Network (Sieć)
  Karta Network (Sieć)

 4. Zaloguj się w usłudze Captivate Prime przy użyciu swoich poświadczeń i weź udział w kursie. Wykonaj czynności, które powodują wystąpienie problemu.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu narzędzi programistycznych i wybierz opcję Save all as HAR content (Zapisz wszystko jako zawartość HAR).

  Uwaga:

  W niektórych wersjach przeglądarki Google Chrome może być konieczne wybranie opcji Copy > Copy all as HAR (Kopiuj > Kopiuj wszystko jako zawartość HAR).

  Kopiowanie zawartości HAR
  Kopiowanie zawartości HAR

 6. Wklej skopiowaną zawartość do pliku notatnika. Zapisz dane na pulpicie jako plik logs.har i wyślij go pocztą e-mail do firmy Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?