Problemy z logowaniem do usługi Captivate Prime

Problem

Nie można zalogować się w usłudze Adobe Captivate Prime. 

Błąd

Podczas próby zalogowania się w usłudze Adobe Captivate Prime jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

błąd logowania
Widok błędu logowania

Przyczyna

Gdy użytkownik używa logowania jednokrotnego, jest tworzony plik cookie sesji przechowywany w przeglądarce. Pozwala to zalogować się w innych aplikacjach. Logowanie jednokrotne jest najczęściej skonfigurowane tak, że wylogowuje użytkowników po 24 godzinach. Każda nowa sekcja wymaga ponownego uwierzytelnienia. 

Czasami nie można uzyskać dostępu do systemu z powodu stanu plików cookie logowania jednokrotnego. Te pliki cookie są przekazywane do usługi Adobe Captivate Prime na potrzeby uwierzytelnienia. Sesja nie kończy się, jeśli przeglądarka pozostaje otwarta (nawet przez dłuższy czas), a użytkownik się nie wyloguje.

Usługa Adobe Captivate Prime odrzuca przestarzałe pliki cookie, co powoduje wystąpienie błędu.

Rozwiązanie

Jeśli usługa Adobe Captivate Prime odrzuci przestarzały plik cookie, spróbuj skorzystać z tych informacji.

  1. Wyczyść pliki cookie z pamięci podręcznej. Więcej informacji znajdziesz w tym dokumencie.

  2. Administrator dostawcy tożsamości może wymuszać wylogowanie po określonym czasie. W tym kroku użytkownik jest ponownie uwierzytelniany w celu rozpoczęcia nowej sesji.

Ten błąd może mieć inne przyczyny. Powyżej opisano najczęściej występujący scenariusz.

Informacje pomocnicze:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-session-lifetime

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto