Moduł jest oznaczany jako nieukończony po ukończeniu kursu w usłudze Adobe Captivate Prime.

Problem

Po ukończeniu kursu przez ucznia w usłudze Adobe Captivate Prime moduł pozostaje oznaczony jako nieukończony.

Przyczyna

Standard SCORM 2004 zawiera definicje kryteriów powodzenia i ukończenia. Instrukcje związane z tymi stanami są wysyłane oddzielnie.

Załóżmy na przykład, że istnieje zestaw zawartości z kryteria ukończenia Wyświetlenie 100% slajdów i kryteria powodzenia ustawionym na „Powodzenie podczas testu”.

Uczeń pomyślnie kończy kurs, ale test jest oznaczany jako zakończony niepowodzeniem. W takiej sytuacji postęp wynosi 100%, ale moduł pozostaje oznaczony jako nieukończony, gdyż nie spełniono kryteriów powodzenia

Rozwiązanie

Ten problem wiąże się z preferencjami raportów ustawionymi dla projektu. Autor musi zweryfikować ustawione kryteria ukończenia i powodzenia kursu.

Jeśli nie są wymagane zmiany, autor może to zrobić przy użyciu narzędzia do tworzenia zawartości, takiego jak usługa Adobe Captivate. Autor może następnie odpowiednie zaktualizować moduł.

Preferencje
Preferencje raportów w usłudze Adobe Captivate

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto