Nie można publikować w domenie EU aplikacji Captivate Prime

Problem

Nie można publikować z aplikacji Adobe Captivate w domenie EU aplikacji Adobe Captivate Prime.

Błąd

Nie znaleziono kont

Opis

Istnieją sytuacje, kiedy autorzy próbują opublikować kurs z aplikacji Adobe Captivate w aplikacji Adobe Captivate Prime. Nie mogą jednak tego zrobić, ponieważ widzą komunikat o błędzie „Nie znaleziono konta”.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ aplikacja Adobe Captivate jest domyślnie skonfigurowana do publikowania zawartości w domenie US aplikacji Adobe Captivate Prime.

Rozwiązanie:

Rzeczy do zapamiętania:

 • Jeśli aplikacja Adobe Captivate jest otwarta, zamknij ją.
 • Do wykonania poniższych kroków będzie potrzebny dostęp administratora na komputerze. Jeśli nie masz dostępu administratora, skontaktuj się z zespołem IT w celu uzyskania pomocy.

Wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do katalogu instalacyjnego aplikacji Adobe Captivate. 

  Na przykład: C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate 2019 x64 (2019 to wersja aplikacji Captivate. Może to być inna wartość, jeśli używasz innej wersji aplikacji Adobe Captivate).

 2. Skopiuj plik konfiguracji AdobeCaptivate.ini na pulpit.

  AdobeCaptivate.ini
  Wyświetlanie pliku konfiguracji

 3. Otwórz skopiowany plik z pulpitu w Notatniku.

 4. PrimeBaseURL
  Wyświetlanie wartości PrimeBaseUrl

 5. Zapisz zmiany wprowadzone w Notatniku.

 6. Skopiuj zapisany plik po edycji i wklej go z powrotem w ścieżce pliku. Zastąp oryginalny plik w katalogu C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate 2019 x64

 7. Gdy to zrobisz, uruchom aplikację Adobe Captivate i spróbuj opublikować w aplikacji Adobe Captivate Prime.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?