Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny

Problem

Uczniowie zewnętrzni nie mogą zarejestrować się w profilu.

Błąd

Identyfikator adresu e-mail jest już zarejestrowany. Użyj innego adresu e-mail.

błąd
Wyświetlanie błędu rejestracji identyfikatora adresu e-mail

Opis

Istnieją sytuacje, kiedy użytkownik nie może zarejestrować się w profilu zewnętrznym. Podczas rejestracji użytkownik widzi powyższy komunikat o błędzie.

Przyczyna

Ten problem występuje w jednej z następujących sytuacji:

 • Użytkownik jest już zarejestrowany w innym profilu zewnętrznym.
 • Użytkownik jest już wewnętrznym uczniem.
 • Użytkownik jest w stanie usunięcia.

Rozwiązanie:

Sytuacja 1. Użytkownik jest już zarejestrowany w innym profilu zewnętrznym.

 1. Zaloguj się jako Administrator.

 2. W obszarze Zarządzanie kliknij pozycje Użytkownicy > Zewnętrzni.

 3. Otwórz profil, do którego użytkownik już należy, klikając pozycję Wykorzystane stanowiska.

  Zarejestrowany użytkownik
  Wyświetlanie już zarejestrowanego użytkownika

 4. Wybierz użytkownika i kliknij pozycje Działania > Zmień profil.

  Zmiana profilu
  Wybieranie użytkownika

  Spowoduje to wyświetlenie okna do wybierania nowego profilu, jak pokazano poniżej.

  nowy profil
  Wybieranie nowego profilu

 5. Po wybraniu kliknij pozycję Zmień.

Sytuacja 2. Użytkownik jest już obecny jako wewnętrzny uczeń.

 1. Zaloguj się jako Administrator.

 2. W obszarze Zarządzanie kliknij pozycje Użytkownicy > Wewnętrzni.

 3. Kliknij, aby otworzyć profil ucznia, i kliknij ikonę Edytuj.

  Profil ucznia
  Wyświetlanie profilu ucznia

 4. Zmień adres e-mail ucznia lub dodaj _old do istniejącego adresu e-mail. Spowoduje to zwolnienie adresu e-mail.

  Przykładowo jeśli adres e-mail ucznia to abc@adobe.com, zmień go na abc_old@adobe.com 

 5. Kliknij pozycję Zapisz w celu zachowania wprowadzonych zmian.

Sytuacja 3. Użytkownik jest w stanie usunięcia.

 1. Zaloguj się jako Administrator.

 2. W obszarze Zarządzanie kliknij pozycje Użytkownicy > Czyszczenie użytkowników.

 3. Wybierz ucznia i kliknij ikonę Edytuj.

  Edycja profilu
  Wyświetlanie edycji profilu

 4. Zmień adres e-mail ucznia lub dodaj _old do istniejącego adresu e-mail. Spowoduje to zwolnienie adresu e-mail.

  Przykładowo jeśli adres e-mail ucznia to abc@adobe.com, zmień go na abc_old@adobe.com 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto