Przyciski wyboru nie są wyświetlane w usłudze Captivate Prime.

Problem

Z powodu braku przycisków opcji administrator nie może wykonywać tych (oraz pewnych innych) czynności:

 • Przypisywanie i usuwanie ról
 • Wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail
 • Usuwanie użytkowników

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli konto zawiera nieprawidłowe motywy.

Brakujące przyciski opcji
Brak przycisków opcji w widoku.

Rozwiązanie

Ponownie wczytaj motywy. Powinno to poprawić wygląd przycisków opcji. Wykonaj następujące czynności:

 1. Jako administrator kliknij przycisk Marka.

 2. W sekcji Motywy kliknij przycisk Edytuj.

 3. Wybierz motyw i zapisz zmiany

  Ustawianie motywów
  Ustawianie motywów

 4. Przywróć poprzedni motyw i zapisz zmiany.

 5. Wyloguj się z usługi Adobe Captivate Prime i zaloguj się ponownie. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?