Logowanie się do aplikacji Captivate Prime za pomocą uwierzytelniania z logowaniem jednokrotnym

Ten dokument pomaga skonfigurować uwierzytelnianie za pomocą logowania jednokrotnego w celu logowania się na konto aplikacji Captivate Prime.

Aby skonfigurować uwierzytelnianie za pomocą logowania jednokrotnego, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz pozycje Ustawienia > Metody logowania.

  Opcja Metody logowania
  Opcja Metody logowania

 2. Stosowanie do wymagań wybierz pozycję Użytkownicy wewnętrzni lub Użytkownicy zewnętrzni.

 3. Kliknij listę rozwijaną obok opcji Logowanie i wybierz pozycję Logowanie jednokrotne.

  Wybieranie pozycji Logowanie jednokrotne
  Wybieranie pozycji Logowanie jednokrotne

 4. Aby dostosować ustawienia logowania jednokrotnego, kliknij pozycję Zmień.

  Opcja Zmień do konfigurowania ustawień logowania jednokrotnego
  Opcja Zmień do konfigurowania ustawień logowania jednokrotnego

 5. Wprowadź wartość Adres URL uwierzytelniania inicjowanego przez dostawcę tożsamości uzyskaną od dostawcy usług i prześlij plik XML, klikając pozycję Plik XML metadanych dostawcy tożsamości.

  Konfigurowanie ustawień logowania jednokrotnego
  Konfigurowanie ustawień logowania jednokrotnego

  Uwaga:

  Logowanie jednokrotne konfigurowane w aplikacji Captivate Prime powinno być obsługiwane przez protokół SAML 2.0.

  Od tej chwili możliwe jest logowanie się do aplikacji Captivate Prime za pomocą uwierzytelniania z logowaniem jednokrotnym.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online