Nie można wyszukać kursu w usłudze Captivate Prime

Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Captivate Prime są teraz określane jako ścieżki edukacyjne.Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Problem

Uczeń nie może wyszukać kursu w usłudze Captivate Prime.

Scenariusz 1: Rejestracja nastąpiła przez element edukacyjny wyższego poziomu.

Podsumowanie

W tych sytuacjach uczniowie szukają kursów, które nie są widoczne. Jeśli jednak uczeń zarejestruje się do programu edukacyjnego lub certyfikacji, zobaczy kurs należący do elementu edukacyjnego.

Dlaczego tak się dzieje?

Gdy uczeń rejestruje się przez program edukacyjny lub certyfikację w usłudze Captivate Prime, rejestracja na kursy przechodzi przez ten program lub tę certyfikację.

Oznacza to, że uczeń nie może wyszukiwać samych kursów z poziomu strony Moja edukacja.

Kursy są natomiast widoczne po przejściu do programu edukacyjnego lub certyfikacji.

Scenariusz 2: Uczeń nie ma dostępu do katalogu zawierającego dany kurs.

Podsumowanie

Uczeń nie może wyszukać kursu w katalogu ani w interfejsie edukacyjnym.

Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyny tego problemu:

 • Uczeń nie należy do katalogu zawierającego kurs. LUB
 • Kurs nie należy do katalogu, do którego ma dostęp uczeń.

Rozwiązanie

 1. Zaloguj się jako administrator. 

 2. Kliknij opcję Katalog i przejdź do katalogu zawierającego kurs.

 3. Kliknij przycisk Udostępnianie wewnętrznie lub Zawartość (zależnie od tego, który ze scenariuszy ma zastosowanie).

  wyświetlanie katalogu
  Wyświetlanie katalogu

 4. Zapoznaj się z tymi scenariuszami:

  A. Uczeń nie należy do katalogu

  Aby udostępnić katalog, kliknij przycisk Dodaj i dodaj grupę zawierającą tego użytkownika. Kliknij opcję Zapisz.

  Dodawanie grupy użytkowników
  Widok dodawania grupy użytkowników

  Kurs nie należy do katalogu

  W sekcji Zawartość kliknij przycisk Dodaj zawartość i wybierz kurs, który trzeba dodać do katalogu.

  dodawanie kursu do katalogu
  Widok dodawania kursu do katalogu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto