Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie

Problem

Nie możesz wyświetlić uczniów biorących udział w kursie.

Opis

Na karcie kursu Uczniowie nie są wyświetlani żadni zarejestrowani uczniowie. Jednak po wygenerowaniu raportu widać w nim zarejestrowanych uczniów.

Nie są zarejestrowani żadni uczniowie
Nie są zarejestrowani żadni uczniowie

Przyczyna

Jeśli uczeń został zarejestrowany za pomocą elementu edukacyjnego wyższego poziomu (programu edukacyjnego lub certyfikacji), to będzie widoczny na karcie Uczniowie odpowiedniej dla tego elementu edukacyjnego wyższego poziomu. Ucznia nie będzie można wyszukać na karcie Uczniowie odpowiedniej dla kursu.

Jak sprawdzić, w którym elemencie edukacyjnym wyższego poziomu uczeń jest zarejestrowany?

Tę informację można sprawdzić w raporcie Transkrypt ucznia. Aby wygenerować raport Transkrypt ucznia, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zaloguj się jako Administrator.

  2. Kliknij kolejno pozycje Raporty > Raporty niestandardowe > Raporty programu Excel > Transkrypt ucznia.

  3. Wprowadź imię i nazwisko ucznia oraz określ zakres dat.

  4. Rozwiń sekcję Opcje zaawansowane i wybierz opcję Zezwól na pokazywanie informacji o poziomie modułu.

  5. Kliknij pozycję Wygeneruj.

    W raporcie Transkrypt ucznia możesz zobaczyć, za pośrednictwem którego elementu edukacyjnego wyższego poziomu uczeń został zarejestrowany.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?