Dowiedz się, jak wyświetlać i pobierać odznaki w aplikacji Captivate Prime przeznaczonej dla ucznia.

Odznaki

Odznaki są miarą osiągnięć pracownika — można je otrzymać po ukończeniu kursu. To jedna z najnowszych koncepcji w dziedzinie szkoleń elektronicznych, wdrożona w aplikacji Adobe Captivate Prime. Na całym świecie odznaki te reprezentują konkretne umiejętności i osiągnięcia.

Odznaki pomagają uczniom wyrazić siebie i przedstawić swoje umiejętności, a jednocześnie budują ich wiarygodność i zwiększają widoczność na tle innych osób.

Wyświetlanie i pobieranie odznak

Odznaki można wyświetlić w widżecie Moje osiągnięcia na stronie głównej w widoku ucznia. Są pokazywane na górze strony, obok profilu. Na stronie głównej mieści się maksymalnie siedem odznak. Jednak po kliknięciu dowolnej odznaki pojawia się okno zawierające wszystkie zdobyte odznaki.

Ostatnio zdobyte odznaki są wyświetlane po lewej stronie, a za nimi widać odznaki pozostałe do zdobycia. Odznaki jeszcze nie zdobyte mają mniejszą o 40% przezroczystość, co ułatwia ich identyfikację.

Po kliknięciu dowolnej odznaki pojawia się wykaz wszystkich już zdobytych odznak. Można też wyświetlić wszystkie dostępne odznaki wraz z informacją o powiązanych kursach. W wykazie odznak pozostałych do zdobycia można kliknąć nazwę powiązanego kursu, aby go wyświetlić. Przykładowy wygląd ekranu pokazano poniżej.

Pozycja Odznaki w widżecie Moje osiągnięcia
Pozycja Odznaki w widżecie Moje osiągnięcia

Kliknięcie łącza Pobierz wszystkie odznaki pozwala pobrać wszystkie zdobyte odznaki w postaci pliku ZIP. Można także pobrać pojedynczą odznakę. W tym celu należy kliknąć ikonę sześcianu znajdującą się obok nazwy odznaki.

Pobieranie odznak w postaci pliku PDF

Istnieje również możliwość pobrania zestawu odznak lub pojedynczej odznaki w formacie PDF.

  • Po kliknięciu łącza Pobierz wszystkie dane odznak zdobyte odznaki są pobierane w postaci plików PDF. 
  • Aby pobrać pojedynczą odznakę, należy ją zaznaczyć i kliknąć ikonę pliku PDF obok jej nazwy. 
Pobieranie odznak w postaci pliku PDF w aplikacji Captivate Prime
Pobieranie odznak w postaci pliku PDF

Otwarty format odznak

Otwarty format odznak to nowy standard pozwalający przedstawiać i weryfikować w Internecie osiągnięcia edukacyjne. Takich odznak można używać w celu udokumentowania swoich umiejętności.

Aplikacja Captivate Prime obsługuje otwarty format odznak. Pobierane odznaki są z nim zgodne. Każda pobrana odznaka zawiera odpowiednie metadane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online