Dowiedz się, jak przystąpić do programu certyfikacji za pomocą aplikacji Captivate Prime przeznaczonej dla ucznia.

Certyfikację uczniów można przeprowadzać jednorazowo lub okresowo. Tylko administratorzy mogą tworzyć programy certyfikacji dla uczniów.

Uczniowie mogą przystępować do programów certyfikacji, które przypisał im administrator w danej organizacji. W środowisku Captivate Prime są dostępne dwa rodzaje programów certyfikacji.

 1. Zewnętrzne
  Pochodzą spoza organizacji. Organizacja zaleca użytkownikowi przystąpienie do nich i przesłanie dowodu uzyskania certyfikatu.
 2. Wewnętrzne
  Są powiązane z określonymi kursami wchodzącymi w skład programu nauczania. Po ukończeniu wymaganych kursów organizacja wystawia odpowiedni certyfikat.

Przystępowanie do wewnętrznego programu certyfikacji

 1. Kliknij opcję Certyfikacje na stronie głównej ucznia, w widżecie Moja nauka.

Pojawi się strona z listą dostępnych programów certyfikacji. 

 1. Wybierz preferowany sposób wyświetlania programów certyfikacji: 
  1. Kliknij widżet Oczekuje, aby zobaczyć wszystkie programy certyfikacji, które musisz ukończyć.
  2. Kliknij widżet Moja nauka w lewym panelu i wybierz opcję Certyfikacje, aby wyświetlić wszystkie programy certyfikacji.
  3. Posortuj programy certyfikacji według dostępności i daty opublikowania.
 2. Na stronie głównej, w widżecie Oczekuje, kliknij wewnętrzny program certyfikacji, do którego masz przystąpić.
  W obszarze pod widżetem pojawią się oczekujące programy certyfikacji.
 3. Kliknij opcję Uruchom, aby przystąpić do programu certyfikacji.

Uwaga
Jeśli program certyfikacji obejmuje wiele kursów, w odtwarzaczu pojawia się najpierw najnowszy kurs oczekujący, a po nim pozostałe. Można też klikać osobno każdy powiązany kurs oczekujący, aby go rozpocząć.

Przystępowanie do zewnętrznego programu certyfikacji

Użytkownik przystępuje do zewnętrznego programu certyfikacji poza organizacją, a po uzyskaniu certyfikatu przesyła odpowiedni dowód.

 1. W lewym panelu kliknij widżet Moja nauka.
  Pojawi się strona z listą wszystkich dostępnych elementów edukacyjnych.
 2. Kliknij zewnętrzny program certyfikacji, do którego masz przystąpić.
  Pojawi się strona z informacjami ogólnymi na temat danego programu certyfikacji, jego datą ważności, nazwą wystawcy, datą ukończenia, typem (Powtarzalny lub Nieustający) i powiązaną odznaką.
 3. Aby przesłać dowód ukończenia programu, kliknij opcję Przeglądaj, wybierz odpowiedni plik lokalny, a następnie kliknij opcję Prześlij.

Kończenie programu certyfikacji

Kryteria ukończenia programu certyfikacji zależą od liczby kursów obowiązkowych określonej przez autora lub administratora. Na przykład w przypadku programu certyfikacji obejmującego cztery kursy, w tym dwa zdefiniowane przez autora lub administratora jako obowiązkowe, uczeń kończy program w momencie, gdy zalicza dwa z czterech kursów.

Z kolei gdy wszystkie kursy wchodzące w skład programu certyfikacji są obowiązkowe, uczeń musi zaliczyć każdy z nich.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online