Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak używać odtwarzacza Fluidic podczas kursu.

Odtwarzacz Fluidic to narzędzie do nieprzerwanego i hybrydowego przekazywania wiedzy. Wszystkie obsługiwane formaty są odtwarzane w podobny sposób. Autorzy i administratorzy mogą używać tego odtwarzacza do wyświetlania podglądu treści.

Funkcje odtwarzacza

FluidicPlayer_CallOut
A. Zamknięcie kursu B. Pełny ekran C. Regulacja głośności D. Ustawienia E. Następny kurs lub slajd F. Przejście o 10 sekund do przodu G. Odtwarzanie kursu H. Przejście o 10 sekund do tyłu I. Poprzedni kurs lub slajd J. Notatki K. Spis treści 

Spis treści — w odtwarzaczu, w lewym panelu, widać spis treści kursu. Można kliknąć dowolny z tematów, aby przejść bezpośrednio do niego. 

Zakładki — jeśli którykolwiek z modułów kursu ma własny spis treści, tematy w tym spisie można opatrzyć zakładką, co pozwoli szybciej wrócić do nich później. Po dodaniu zakładki obok danej pozycji spisu treści pojawi się ikona wstążki. Zakładkę można usunąć, klikając ponownie wstążkę.

Notatki — podczas kursu można nagrać notatki. Następnie notatki można zapisać i wyeksportować w postaci pliku PDF lub wysłać pocztą elektroniczną na adresy e-mail zarejestrowanych uczniów. Po kliknięciu opcji Zapisz można wskazać lokalizację, w której ma zostać zapisany wynikowy plik PDF.

notes

Napisy kodowane — napisy kodowane można wyświetlić, jeśli dany kurs został stworzony z myślą o platformie Adobe Captivate, a na etapie jego opracowywania włączono opcję napisów. W tym celu należy kliknąć opcję CC w dolnej części odtwarzacza. Opcja wyświetlania napisów kodowanych jest dostępna tylko w przypadku treści HTML z aplikacji Captivate w wersji 9. W przypadku wszystkich innych typów modułów opcja CC nie pojawia się na pasku odtwarzania.

Powrót do kursu — do kursu można wrócić na dwa sposoby. Są one następujące:

  • Przez kliknięcie opcji Odwiedź ponownie w przypadku już ukończonego kursu.
  • Przez kliknięcie opcji Kontynuuj w sytuacji, gdy kurs nie został jeszcze ukończony.

Pełny ekran — kliknięcie ikony pełnego ekranu w prawym dolnym rogu odtwarzacza pozwala wyświetlić kurs w oknie zajmującym cały ekran.

Przyciski nawigacyjne — klikając przyciski ze strzałką w górę/w dół, można poruszać się po slajdach zapisanych w formacie .pdf, .docx lub .pptx. Przyciski ze strzałką slajdu służą do przechodzenia do kolejnych tematów niezależnie od rodzaju treści.

Do przodu/do tyłu — podczas odtwarzania kursu można użyć ikony , aby przejść o 10 sekund do tyłu, lub ikony , aby przejść o 10 sekund do przodu.

Zmiana prędkości odtwarzania — kliknięcie ikony powoduje otwarcie okna ustawień. Jest to okno wyskakujące Prędkość. Po kliknięciu opcji Prędkość pojawia się pięć dostępnych ustawień prędkości: 0,25×, 0,5×, 1×, 1,5× i 2×. 1× to ustawienie domyślne, które odpowiada standardowej prędkości odtwarzania.

Zmiana prędkości odtwarzania w odtwarzaczu Fluidic
Zmiana prędkości odtwarzania w odtwarzaczu Fluidic

Zmiana głośności — po kliknięciu przycisku Regulacja głośności można zmienić poziom dźwięku w głośnikach/słuchawkach. W celu zmiany głośności należy przeciągnąć suwak w górę lub w dół.

Zmiana poziomu dźwięku po kliknięciu przycisku Regulacja głośności
Zmiana poziomu dźwięku po kliknięciu przycisku Regulacja głośności

Zamykanie kursu — kliknięcie ikony x w prawym górnym rogu odtwarzacza powoduje zamknięcie kursu.

Do kursu można wrócić, klikając przycisk Odwiedź ponownie/Kontynuuj na stronie z opisem kursu.

Odtwarzacz Fluidic można w razie potrzeby wbudować w zewnętrzną aplikację albo osadzić w zewnętrznej witrynie internetowej, używając interfejsu API Captivate Prime. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Odtwarzacz Fluidic w wersji do osadzenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online