Pierwsze kroki z aplikacją Captivate Prime przeznaczoną dla ucznia

Aplikacja Captivate Prime przeznaczona dla ucznia jest oparta w całości na widżetach, co pozwala szybko przechodzić do potrzebnych funkcji.

Kiedy użytkownik loguje się jako uczeń w aplikacji internetowej Captivate Prime, widzi następujące widżety na ekranie Strona główna:

Strona główna ucznia w aplikacji Captivate Prime
Strona główna ucznia w aplikacji Captivate Prime

Moja nauka: Można wyświetlić elementy edukacyjne według typu i ostatecznego terminu, aby je wybrać. Wystarczy kliknąć okrąg w widżecie Moja nauka, żeby przejść bezpośrednio do elementu edukacyjnego określonego typu albo wyświetlić elementy edukacyjne według ostatecznego terminu.

Moje umiejętności: Można też wyświetlić mapę umiejętności w prawym górnym rogu strony. Patrz opis funkcji mapa umiejętności, aby uzyskać więcej informacji.

Widżet Elementy edukacyjne: Znajduje się bezpośrednio pod widżetem Moja nauka i zawiera wykaz elementów edukacyjnych użytkownika. W obszarze pod widżetem Moja nauka można wyświetlić wszystkie kursy, programy edukacyjne i programy certyfikacji, na które użytkownik się zapisał lub które zostały mu przydzielone. Bezpośrednio z tego widżetu można rozpocząć nowy element edukacyjny lub wrócić do już rozpoczętego.

Kalendarz edukacyjny: W tym widżecie jest wyświetlana lista nadchodzących i planowanych szkoleń w danej organizacji, z rozbiciem na kwartały. Kursy, na które użytkownik jest zapisany, mają stan Zarejestrowano. 

Zalecana edukacja: Ten widżet zawiera wszystkie kursy zalecane dla danego profilu użytkownika przez administratora/przełożonego. Klikając łącza, można przejść do stron zalecanych kursów.

Moje osiągnięcia: Po ukończeniu kursu uczeń zdobywa odznakę. Odznaki są wyświetlane na górze strony, obok profilu. Klikając pozycję Odznaki, można wyświetlić szczegółowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat odznak, należy się zapoznać z opisem funkcji Odznaki.

W tym widżecie są też wyświetlane punkty gamifikacji dla ucznia. Po kliknięciu łącza Gamifikacja można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o punktach, jak również z innymi możliwościami, jakie zapewnia funkcja gamifikacji. Szczegółowe informacje na temat punktów gamifikacji i tablicy liderów można znaleźć w opisie funkcji Gamifikacja.

Uwaga:

Użytkownicy korzystający z platformy Captivate Prime za pomocą urządzenia iPad lub tabletu z systemem Android powinni zapoznać się z sekcją „Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android” na tej stronie.

Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android

Kiedy użytkownik loguje się jako uczeń w aplikacji Captivate Prime na urządzeniu iPad lub tablecie z systemem Android, widzi następujące informacje na ekranie Strona główna:

Karta Strona główna
Karta Strona główna

Aby przejść do funkcji związanych z katalogiem i zdobywaniem wiedzy, należy dotknąć listy rozwijanej Menu i wybrać odpowiednią opcję.

Lista rozwijana Menu
Lista rozwijana Menu

Korzystanie z aplikacji w trybie offline
Z aplikacji Captivate Prime na urządzenie iPad lub tablet z systemem Android można korzystać także przy braku połączenia z Internetem. W tym celu należy pobrać kursy, a po korzystaniu z nich w trybie offline zsynchronizować postęp, gdy zostanie przywrócone połączenie z siecią.
  1. Dotknij listy rozwijanej Menu na górze, a następnie dotknij opcji Edukacja. Pojawią się wszystkie dostępne kursy w postaci kafelków.
  2. Dotknij ikony pobierania na dole kafelka wybranego elementu edukacyjnego, aby zapisać treści edukacyjne w urządzeniu.
Opcja pobierania
Opcja pobierania

  1. Po nawiązaniu połączenia z Internetem na górnym pasku aplikacji pojawi się monit o zsynchronizowanie postępu. Dotknij czerwonego paska, aby przeprowadzić synchronizację. Zielony kolor paska oznacza, że trwa synchronizacja.

Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca

Można okresowo sprawdzać, ile miejsca w pamięci danych urządzenia zajmują pliki powiązane z aplikacją.
W tym celu należy dotknąć ikony profilu w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie dotknąć w menu opcji Magazyn urządzeń.

Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca
Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca

Pojawi się okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca, takie jak poniżej.

Okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca
Okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca

Analizując wyświetlone informacje, można sprawdzić całkowitą ilość miejsca na dane w urządzeniu, a także ilość miejsca zajmowanego przez aplikację i pobrane kursy. Przydaje się to przy szacowaniu, czy jest możliwe pobranie kolejnego kursu. Aby usunąć z urządzenia pobrany kurs, należy dotknąć ikony X obok jego tytułu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online