Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak pobrać aplikację Captivate Prime dla ucznia przeznaczoną na smartfony i tablety. Dowiedz się, jak przerabiać kursy, używając smartfona lub tabletu.

Aplikacja Captivate Prime dla ucznia jest dostępna także w wersji na smartfony z systemem Android oraz urządzenia iPhone. Można ją pobrać ze sklepu Google Play (w przypadku systemu Android) lub ze sklepu iTunes (w przypadku systemu macOS).

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy się do niej zalogować, używając danych uwierzytelniania ucznia. Po otwarciu aplikacji Captivate Prime na smartfonie domyślnie pojawia się przedstawiony poniżej ekran.

Strona główna aplikacji Captivate Prime na smartfonie
Strona główna aplikacji Captivate Prime na smartfonie

Wyświetlanie odznak, umiejętności i punktów gamifikacji

Na ekranie domyślnym są wyświetlane ostatnio zdobyte odznaki, umiejętności i punkty gamifikacji — tuż pod informacjami o profilu. W przypadku korzystania ze smartfona widać ostatnio zdobyte odznaki. Aby wyświetlić pozostałe informacje, należy przesunąć palcem w prawo.

Moje oczekujące szkolenia

Domyślnie są wyświetlane kursy, na które użytkownik jest zapisany. Na diagramie kołowym widać szkolenia zaległe, szkolenia, w przypadku których niedługo upłynie termin, oraz szkolenia w toku.

Dotknięcie kursu pozwala wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat i datęukończenia(w stosownych przypadkach). Zależnie od okoliczności na ekranie znajduje się też przycisk Kontynuuj lub przycisk Odwiedź ponownie.

Wyświetlanie oczekujących szkoleń
Wyświetlanie oczekujących szkoleń

Wyświetlanie katalogów

W celu wyświetlenia katalogu należy dotknąć ikony książki znajdującej się na dole ekranu. Pojawi się katalog zawierający wszystkie powiązane elementy edukacyjne. Można wybrać widoksiatkilub widok szczegółowy. Sekcja Zalecenia zawiera rekomendowane kursy — wybrane w oparciu o historię szkoleń użytkownika.

catalogs

Sortowanie i filtrowanie

Po kliknięciu ikony sortowania w prawym górnym rogu ekranu kursów lub ekranu katalogu można uszeregować elementy edukacyjne w porządku alfabetycznym (A–Z lub Z–A) albo według daty publikacji. Można też przefiltrować elementy edukacyjne według typu, stanu, umiejętności lub znaczników. Aby zastosować filtr, należy go dotknąć, wybrać kryterium, a następnie dotknąć opcji Zastosuj.

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

Na dole ekranu znajduje się ikona wyszukiwania. Po jej dotknięciu można wyszukiwać elementy edukacyjne według metadanych kursu, unikalnego identyfikatora, umiejętności itd.

Zarządzanie profilem, ustawieniami i powiadomieniami

Dotknięcie ikony z trzema paskami na dole ekranu pozwala wyświetlić profil, powiadomienia, pobrane pliki i ustawienia konta. 

To menu umożliwia też zeskanowanie kodu QR na potrzeby potwierdzenia obecności na kursach. Wystarczy dotknąć opcji Zeskanuj kod QR.

Korzystanie z kursów w trybie offline

W przypadku przerabiania pobranych kursów w trybie online aplikacja Prime nie łączy się z serwerem, ale używa pobranych materiałów.

Zmiana nazw elementów edukacyjnych

Administratorzy mogą zmieniać nazwy elementów edukacyjnych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, patrz sekcja Zmiana nazw elementów edukacyjnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online