Dowiedz się, jak wyświetlać w aplikacji Captivate Prime materiały pomagające w pracy i jak z nich korzystać.

Materiały pomagające w pracy to repozytorium treści szkoleniowych dostępnych dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Uczniowie mogą z nich korzystać, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu wszelkich działań lub zadań w organizacji.

Można ich używać niezależnie od kursu przerabianego w aplikacji Captivate Prime lub w powiązaniu z tym kursem.

Materiały pomagające w pracy przydziela uczniom administrator w danej organizacji. Użytkownik zalogowany z uprawnieniami ucznia widzi te materiały w widżecie Moje materiały pomagające w pracy dostępnym na stronie głównej. Z kolei materiały przypisane są wyszczególnione w widżecie Moje materiały pomagające w pracy na dole strony ucznia.  

Korzystanie z materiałów pomagających w pracy

W widżecie Moje materiały pomagające w pracy należy kliknąć nazwę materiału. Pojawi się okno odtwarzacza Fluidic z wybranym materiałem. W razie potrzeby materiał można pobrać, klikając ikonę pobierania w lewym dolnym rogu okna odtwarzacza.

Uwaga:

Czasami uczeń może znaleźć materiały pomagające w pracy, które są związane z określonym kursem. Nie są to jednak materiały obowiązkowe — skorzystanie z nich nie jest warunkiem ukończenia kursu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online